DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2012 str. 97     <-- 97 -->        PDF

i tu je dužnost obnašao sve do trenutka kada 2002. godine preuzima dužnost prodekana Drvno-tehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao i dužnost predstojnika Zavoda za ploče i kemijsku preradu drva. Tijekom svibnja 2002. godine, zbog svog je dotadašnjeg rada i zalaganja bio izabran za dopisnog člana Akademije šumarskih znanosti. U znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora izabran je 21. veljače 2007., a u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora izabran je početkom 2011. godine. U akad. god. 2007/08. i 2008/09, prof. dr. sc. Radovan Despot obnaša dužnost prodekana za znanstveno-istraživački rad Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Od samog začetka bavljenja znanstvenim radom prof. dr. sc. Radovan Despot sudjelovao je na pet nacionalnih znanstveno-istraživačkih projekata, od kojih je na dva bio i voditelj. Također je sudjelovao i bio glavni voditelj triju međunarodnih bilateralnih znanstveno-istraživačkih projekata. Objavio je više od 100 znanstvenih i stručnih radova u publikacijama u zemlji i inozemstvu. Prof. dr. sc. Radovan Despot je u dva navrata boravio u Building Research Establishment Institutu u Garstonu u Velikoj Britaniji. Godine 1998. postaje članom IRG-a (International Research Group on Wood Protection) te je u periodu od 1998. do smrti aktivno sudjelovao na više IRG-ovih međunarodnih znastvenih konferencija na kojima je u više navrata bio moderator pojedinih sekcija. Prof. dr. sc. Radovan Despot je kao autor i koautor znanstvenih radova više puta sudjelovao na međunarodnim kongresima Wood structure and properties (Zvolen, Slovačka) i na European Conference on Wood Modification, a od samoga je početka bio član znanstvenih i programskih odbora međunarodnih konferencija Drvo u graditeljstvu, Ambienta i SHATIS (Structural Health Asesment of Timber Structures). Bio je član uredničkih odbora i izdavačkih savjeta više međunarodno priznatih znanstvenih časopisa iz područja drvne tehnologije. Godine 1999. postao je članom europske organizacije COST (European Cooperation in Science and Technology). Prvo je bio član COST akcije E22, a potom postaje članom COST akcija E31 i E37. U razdoblju od 2000.g. do 2004. godine uspostavio je putem COST-a značajniju suradnju sa BFH Institutom u Hamburgu (Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft). Znanstvenom novaku Marinu Hasanu je u okviru te suradnje osigurao dva znanstvena boravka (tzv. Short Term Scientiffic Mission) u spomenutom institutu. Godine 2004. imenovan je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Nacionalnim koordinatorom COST-a za područje Šumarstva i drvne tehnologije (Domain Committe for Forest, Forestry Products and Services), a 2010. godine je ponovo izabran na istu dužnost, koju je vrlo aktivno i predano izvršavao do zadnjeg dana. Svojom zapanjujućom energijom i entuzijazmom potaknuo je i uključio u međunarodnu suradnju mnoge mlade znanstvenike i kolege.
Svoj interes za nastavu prof. dr. sc. Radovan Despot pokazivao je kroz stalno sustavno metodičko i tehničko osuvremenjavanje nastave. Studentima je bio jedan od najboljih i omiljenih nastavnika na Šumarskom fakultetu. Sudjelovao je u ocjeni nekoliko desetaka diplomskih radova, a bio je mentor dvadesetak diplomskih, dva magistarska rada i jedne doktorske disertacije. Do zadnjeg je dana s puno obzira, pažnje, žara i entuzijazma pripremao vođenje još dva doktoranda u izradi njihovih doktorskih disertacija. Tri je puta bio član povjerenstva za obranu doktorske disertacije (od toga dvaput u inozemstvu), više puta član povjerenstva u obrani magistarskog rada, a više je puta bio član povjerenstva za izbor nastavnika u više znanstveno-nastavno zvanje u Hrvatskoj i inozemstvu. U okviru izrade novih studijskih programa preddiplomskih studija drvne tehnologije u Zagrebu i Virovitici, te diplomske i poslijediplomske nastave u Zagrebu, kreirao je i uveo preko deset novih predmeta. Na poslijediplomskom studiju iz znanstvenog usmjerenja Vođenje procesa u preradbi drva bio je voditelj izborne skupine Zaštita drva, a od 2005. godine bio je voditelj i novog modula Modifikacije drva na poslijediplomskom doktorskom studiju Drvne tehnologije. Kao gost predavač Radovan Despot je 1999. godine boravio u Ljubljani, gdje je za studente diplomskog studija Oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete održao više predavanja.
Prof. dr. sc. Radovan Despot bio je član Akademije šumarskih znanosti, Hrvatskog šumarskog društva, Društva nastavnika i Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije u kojoj je bio imenovan članom povjerenstva za napredovanje i edukaciju kadrova.
U znanstveno-istraživačkom radu prof. dr. sc. Radovan Despot bavio se istraživanjem mehanizma i sukcesije abiološke i biološke razgradnje drva u uporabi, identifikacijom štetnika u drvu, postupcima zaštite i modifikacije drva, sterilizacijom, zaštitom i konzervacijom drvenih umjetnina i objekata kulturne baštine na području Hrvatske. Izradio je više desetaka stručnih mišljenja i ekspertiza te je više puta bio član nadzora prilikom restauratorskih zahvata na objektima kulturne baštine (npr. paviljon Jeka, Vidikovac i Švicarska kuća u Maksimiru, Tehnički muzej u Zagrebu i mno­gi drugi objekti diljem Hrvatske). Intenzivno se bavio i ekološkim načelima zaštite drva te bio aktivni član europskog COST projekta o zbrinjavanju drvnog otpada i kemijski zaštićenog drva, kogeneraciji i pridobivanju ekološki čišće energije.
Približavanjem Republike Hrvatske ulasku u Europsku Uniju prof. dr. sc. Radovan Despot je intenzivno radio na prilagođavanju propisa domaće drvnotehnološke struke europskim i svjetskim normama, prilikom čega je bio i kreator Pravilnika i utemeljitelj fitosanitarnog sustava Republi­ke Hrvatske sukladnog međunarodnom standardu ISPM 15. U izgradnji i razvoju navedenog sustava,