DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2012 str. 90     <-- 90 -->        PDF

U znaku sjećanja na preminule članove

Alojzije Frković, dipl. ing. šum.

Na prošlogodišnjem prvom susretu članova Sekcije umirovljenika bivšeg delničkog Šumskog gospodarstva, odnosno njegova pravnog slijednika Uprave šuma Podružnice Delnice, održanom u Šumariji Delnice 27. svibnja 2011. čvrsto je dogovoreno da se sljedeći susret ima održati "zadnjeg petka mjeseca svibnja 2012." Rečeno učinjeno. Drugi susret, uvjetno rečeno delničkih šumara umirovljenika, održan je u petak, 25. svibnja 2012., ovoga puta u novoj zgradi Šumarije Crni Lug u Bjeloj Vodici, podignutoj tik do starog grandioznog zdanja bivše zgrade šumarije izgrađene u vrijeme Thurn-Taxisa negdje krajem 19. st.
Susret je otvorio voditelj Sekcije i član HŠD-a ogranak Delnice mr. sc. Božidar Pleše. Uz upućenu dobrodošlicu svim nazočnima, posebno je pozdravio tajnika HŠD-a iz Zagreba Damira Delača i predsjednicu HŠD-a ogranak Delnice Tijanu Vujnović-Grgurić te domaćine, direktora UŠ Podružnice Delnice Roberta Abramovića i upravitelja Šumarije Crni Lug Zvonimira Pršlea sa suradnicima. Potaknuti iznenadnom smrti kolege Nikole Spudića, sudionika našeg prvog druženja prije godinu dana u "njegovoj" Šumariji Delnice, kojega smo prvih dana svibnja otpratili na vječni počinak (vidi nekrolog u ovom broju ŠL-a na str. 321), mimo zacrtanog dnevnog reda prvih dvadesetak minuta susreta bilo je posvećeno iskazivanju sjećanja i hvale našim pokojnicima, umrlim kolegama šumarima zaposlenima tijekom minula pola stoljeća u Šumskom gospodarstvu Delnice/Upravi šuma Podružnici Delnice. Kako za dobar dio njih odlazak s ovoga svijeta nije zabilježen na stranicama našega staleškog glasila "Šumarskog lista", njihova imena s mjestom i godinom rođenja, odnosno smrti, zabilježit ćemo redom kako su pročitana na susretu u Crnom Lugu: Đuro Basić (Medak 1927 – Opatija?), Matija Brajdić (Gornji Kuti, Brod Moravice 1938 – Delnice 2003), Roman Chylak (Velika Gorica 1909 – Kraljevica 1990), Ljubomir Ćelap (Gvozd 1930 – Mali Lošinj 2008), Miljenko Čop (Gerovo 1960 – Gerovo 1997), Nikola Fiedler (Zagreb 1911 – Golovik, Opatija 1989). Vladimir Hilak (Požega 1951 – Zagreb 1986), Veljko Jurdana (Volosko 1924 – Lovran 1975), Vladimir Klepac (Gerovo 1921 – Delnice 2003), Zorislav Kovačević (Osijek 1927 – Zagreb 1991), Krunoslav Kranjčević (Slavonski Brod 1932 – Skrad 1991), Kazimir Loknar (Čabar 1913 – Delnice 1998), Stjepan Maček (Zagreb 1912 – Zagreb 1962), Milivoj Majnarić (Lokve 1911 – Lokve 1978), Vladimir Matijašić (Ogulin 1908 – Ogulin 1979), Ivo Matota (Novigrad Podravski 1916 – Zagreb 2002), Mihajlo Merle (Slatina 1941 – Rijeka 2001), Ivan Pleše Curl (Delnice 1928 – Delnice 2003), Ivan Pleše Lukeža (Delnice 1942 – Delnice 2010), Matija Pleše (Delnice 1951 – Delnice 2011), Antun Polić (Sunger 1938 – Rijeka 2008), Miroslav Prpić (Senj 1926 – Senj 2001), Rade Rajnović (Moravice

ŠUMARSKI LIST 5-6/2012 str. 91     <-- 91 -->        PDF

1956 – Moravice 2003), Nikola Spudić (Duga Resa 1928 – Lovran 2012), Miroslav Sukalić (Karlovac 1916 – Mali Lošinj?), Rene Sušanj (Rijeka 1929 – Rijeka 1978), Darko Štimac (Lokve 1929 – SAD 1978), Stanko Tomaševski (Split 1923 – Zagreb 2007), Nikola Trbović (Gomirje 1931 – Gomirje 2003), Stjepan Varga (Mursko Središće 1931 – Delnice 2002), Aleksandar Vernak (Sisak 1921 – Opatija 2006), Mladen Vinski (Presika, Vrbovsko 1947 – Vrbovsko 2007), Vladimir Vukmanić (Zagreb 1927 – Rijeka 1990), Boško Vukmanović (Vrbovsko 1934 – Vrbovsko 2002).
Hvala im za sve ono što su učinili za našu šumarsku struku, za sva prijateljstva koja su gajili prema nama i mi prema njima. Doživjeli su da ih poštujemo još za života. Hvala im i slava!
Prema dnevnom redu uslijedili su istupi domaćina, najprije upravitelja Uprave šuma Podružnice Delnice Roberta Abramovića (koji je bio iznimno kratak, jer kako to reče morao bi ponoviti sve ono što je rekao gotovo istom auditoriju na prošlom susretu), a zatim upravitelja Šumarije Crni Lug Zvonimira Pršlea, koji tu dužnost uspješno obavlja već punih 17 godina. Dok je osamdesetih godina prošloga stoljeća površina gospodarskih šuma šumarije iznosila preko 5 700 ha, danas je ona gubitkom gosp. jedinice "Oštrac" (1 592 ha, pripojena novoustanovljenoj Šumariji Lokve) te oduzimanjem 750 ha za potrebe proširenja NP-a Risnjak (1997), svedena na 3 500 ha. Samim time raniji etat od 35 500 metara kubičnih sveden je na oko 29 000 bruto drvne mase, od čega na jelu otpada 70 %, a na bukvu i ostale listače 30 %. Približno polovicu svih zadataka na sječi i izradi te izvlačenju drvnih sortimenata ostvaruju stalno zaposlena četiri sjekača i dva traktorista, dok se preostali radovi povjeravaju privatnim kooperantima. Sve šumsko-uzgojne radove šumarija izvršava vlastitom radnom snagom. Dok je još 1970. otvorenost šuma šumskim cestama, uključujući i javne prometnice, iznosila oko 20 km/1 000 ha, danas, prema riječima upravitelja, ona je dostigla brojku od 25 km/1 000 ha s takvim rasporedom da praktički otvara sve šumske predjele inače zamršenog reljefa.
Sušenje jele kao posljedica "kiselih kiša" i globalnog zatopljenja, donedavno gorući problem ovoga dijela Gorskog kotara, po svem je sudeći iza nas. Tome je u mnogome doprinijelo zatvaranje Koksare Bakar, rezolutan je upravitelj Pršle. Kako je ostatak druženja šumara-umirovljenika nastavljen u lovačkoj kući Pjetlićev vrh (pred stotinjak godina aktivno tetrijepsko pjevalište!), nekad u sklopu državnog-uzgojnog lovišta "Risnjak" (8 450 ha) delničkog Šumskog gospodarstva, sada pod upravljanjem sportske lovačke organizacije, danas je taj postpuno obnovljeni objekt izgubio prvotnu namjenu, prihvat i boravak stranih lovaca turista. Iscrpan izvještaj o radu HŠD-a Ogranak Delnice podnijela je predsjednica Tijana Vujnović-Gašparac iz kojega izdvajamo najavu suorganizacije 45. EFNS-skupa koji bi se trebao

ŠUMARSKI LIST 5-6/2012 str. 92     <-- 92 -->        PDF

održati na poligonu Vrbovska poljana ponad Begovog Razdolja 2013.g. te osvajanje zlatnog odličja "naše gore lista" Alena Abramovića u kategoriji klasičnog trčanja na ovogodišnjem EFNS-u u Todtnau, Schwarzwald (Njemačka).
Druženje nije moglo proći a da nam se ne obrati prvi čovjek Hrvatskog šumarskog društva tajnik, naš kolega i Goranin, Damir Delač. Jasno i sažeto obavijestio nas je o svim novinama vezanim uz imenovanje nove Vlade i ustrojavanja novih ministarstava, izrazivši nezadovoljstvo zbog izostavljanja imena šumarstvo iz naziva resornog ministarstva (poljoprivrede), davanja šuma i šumskog zemljišta u koncesiju, donošenju novog Zakona o šumama, a time najavljeno smanjivanje nadoknade za općekorisne funkcije šuma, problematici Natura 2000. i dr. Istup tajnika HŠD-a ponukao je mnoge kolege na raspravu. Teme su bile: povrat šuma zemljišnih zajednica njihovim vlasnicima, razlozi odgađanja otvorenja stalne postave šumarstva, lovstva i ribolova u Brodu na Kupi, izrada spomen knjige delničkog gospodarstva. Izbor novog voditelja Sekcije u osobi kolege Josipa Roberta Crnkovića prihvaćen s aklamacijom bio je posljednja točka dnevnog reda, kada je kolona od točno dvadeset šumara-umirovljenika s domaćinima i gostima krenula put Pjetlićevog vrha.
Na svježem zraku, zaštićeni od sunca i vjetra unutar novosagrađene sjenice, nastavljena su druženja u "kružocima", nevezani razgovori, dosjetke i šale. Nije izostala ni bogata trpeza.
Uspomene radi svakom je od nas šumara-umirovljenika od strane domaćina bila poklonjena knjiga mr. sc. Borka Plešea Fotografijom kroz povijest šumarstva Gorskog kotara (Zagreb 2012), a od HŠD-a Ogranak Delnice kemijska ol­ov­ka. Doviđenja do svibnja 2013.