DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2012 str. 87     <-- 87 -->        PDF

U dijalogu o šumi već iscrpno diskutiramo o različitim interesima
U razgovorima s odgovornim za graditeljstvo saveznih zemalja trebamo poboljšati situaciju
Mjerama u okviru od "klima.aktiv" ili "Wood 2020" trebamo više učiniti ne samo u uporabi drva u gradnji, nego i pri toplinskom saniranju.
Baza za uspjeh u lancu novostvorene vrijednosti drva u Austriji je potrajna proizvodnja vrijednosti i sirovine drva. Generacijama su naši šumovlasnici uspjeli svojim radom, po načelu potrajnosti, osigurati multifunkcionalnost austrijske šume;
Gospodarenje šumom je projekt generacija;
Mjere koje se danas primjenjuju, ne pokazuju svoj rezultat sutra, nego tek u godinama koje slijede i ulog su za našu djecu i unučad.
Multifunkcionalnost šume: Šuma nam daje zdravi zrak, čistu vodu, hranu, odmor, energiju, zaštitu od prirodnih opasnosti i radna mjesta.
Šuma je zaštita: Bez šume bili bi bez zaštite prepušteni čestim opasno razornim snagama prirode: odron kamenja, lavinama, eroziji tla, naplavinama (morenama) i velikim vodama. Posebno je važno: nema 100 % zaštite od prirodnih opasnosti, ali mi možemo stalno poduzimati sve što je u našoj moći u smanjenju opasnosti, stoga; Gdje god je moguće treba prirodnom zaštitom sačuvati se od prirodnih opasnosti – dakle zaštitna šuma; Tehnička zaštita od prirodnih opasnosti samo tamo gdje priroda ne može pružiti zaštitu – zaštitne građevine. Šuma čini Austriju sigurnijom i šuma nam pomaže štedjeti: bez intaktne zaštite šuma morali bi godišnje dodatno investirati preko 600 milijuna EUR-a u tehničke građevine.
Šuma je raznolikost: Šume ispunjavaju opće korisne funkcije. Šume skrbe za pripremu čiste pitke vode i čistog zraka te služe za odmor. One štite našu klimu tako da dugoročno vežu CO2. Šume su zeleni dom mnoštvu biljnih i životinjskih vrsta. Mnoge naše životinjske i biljne vrste našle su svoj životni prostor u šumi. Od oko dva milijuna vrsta, koje poznamo u svijetu, dvije trećine nalazimo samo u šumi. U našim šumama prema anketiranju oko 70 % Austrijanaca najčešće provodi svoje slobodno vrijeme. Oko 30 % ukupnih oborina dospije zahvaljujući našim šumama u tokove podzemnih voda kao čista/zdrava pitka voda. Šuma filtrira prašinu i zdravstveno štetne tvari iz zračnih masa. Npr.1 ha bukove šume može godišnje vezati do 50 tona prašine.
Šuma je energija: Obnovljiva energija ima budućnost u Austriji. Drvo je multitalent – kao sirovina i isporučitelj ener­gije: Sada se iz obnovljivih energenata pokriva oko 30 % potreba za energijom. Biomasa iz drva i poljoprivredna biomasa predstavlja – još ispred vodene snage – sa 11 % najznačajniji obnovljiv energent. Moj cilj je energijska autarkičnost (nezavisnost). Austrija bi mogla do 2050. postati 100 % energetski autarkična iz snage vjetra, sunca, vode i biomase. Fosilna energija je prošlost. U opskrbi energijom i ubuduće, moramo radikalno iz temelja promijeniti mišljenje i tehnički se drukčije opremiti. Energetski autarkična studija Saveznog ministarstva poljoprivrede, šumarstva, zaštite okoliša i vodnog gospodarstva dokazuje da je energetska autarkičnost uvjerljiv ukupni koncept, od kojega svi profitiraju: ljudi, okoliš i klima, tržište rada i gospodarstvo naše zemlje.
Dva stupa u proizvodnji energije: šuma i voda – Oba čine 75 % udjela obnovljive energije. Potencijal kod šumske biomase je 25 PJ. Ovo vrijedi koristiti!
Zatim su od 10,00 do 12,00 sati siljedila četiri stručna predavanja:
    Multifunkcionalno gospodarenje šumom – kratak povijesni pregled
    Dr. Elisabeth Johann, voditeljica Austrijskog šumarskog društva
    Europska vizija uporabe šume
    Ernst U. Schulte, voditelj odjela Europske komisije za okoliš, Direkcija B – zaštita šume, biološka raznolikost i zaštita tla
    Globalna uporaba šume – multifunkcionalnost (ni)je tema
    Dipl. ing. Alexander Buck, direktor IUFRO
    Multifunkcionalnost njemačkih šuma u opasnosti – šumska politika na energetskoj prekretnici
    Dr. Philipp Freiherr Heerman, predsjednik Uprave udru­­ge šuma Nordhein – Westfalen e.v.
Potom je dipl. ing. mag. Johannes Wohlmacher, u ime Austrijskog šumarskog društva i Udruge šuma, drvo i papir, uručio dipl. ing. Gerhardu Mannsbergeru, državnom tajniku u Ministarstvu života, RAIDINGERSKU DEKLARACIJU šumskog sektora u Austriji
"Multifunkcionalno gospodarenje šumom i izdvajanje iz gospodarenja velikih šumskih površina".
Nakon zajedničkog ručka od 12,10–14,00 sati slijedila su stručna predavanja:
    Svatko to hoće – šuma to ima – ima li zbilja?
    Multifunkcionalnost u prostornom planiranju šuma
    Ing. mag. Alfred Grieshofer, Ministarstvo života, Referada u šumarskom prostornom planiranju
    Multifunkcionalnost iz sveukupne državne perspektive
    Dir. i prof. dr. Matthias Dieter, voditelj Instituta Johann Heinrich od Thünen – Institut, Ekonomika šumarstva i drvne industrije
    Djelovanja na šumu – izloženost opasnosti od lovstva i multifunkcionalnost?
    Dipl. ing. Josef Fuchs, direktor šumarstva, Ured Tirol zemaljska vlada.