DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2012 str. 68     <-- 68 -->        PDF

– Retrospektiva i perspektiva gospodarenja šumama hrasta lužnjaka u Hrvatskoj, Vinkovci, 2003.
– Poljoprivreda i šumarstvo kao proizvođači obnovljivih izvora energije, Zagreb, 2006.
–Prašumski ekosustavi dinarskoga krša i prirodno gospodarenje šumama u Hrvatskoj, Zagreb, 2007.
–Šume hrasta lužnjaka u promijenjenim stanišnim i gospodarskim uvjetima, Zagreb, 2008.
–Poljoprivreda i šumarstvo hrvatskoga Sredozemlja na pragu Europske unije, Split, 2011.
Prije održavanja skupova u ediciji HAZU tiskani su Zborni­­ci sažetaka, a kasnije Zbornici radova. S posljednjeg skupa Zbornik radova je u završnoj fazi pripreme za tisak.
Šumari akademici
Hrvatsko šumarstvo je iznjedrilo velik broj svjetski uglednih znanstvenika koji su svojim djelima utemeljili šumarsko obrazovanje i znanost u domovini i izvan nje. Šumarska struka je ponosna na svoje znanstvenike, a posebice na one čiji je znanstveni doprinos priznat članstvom u HAZU i drugim Akademijama. Ovu priliku koristim da ih navedem na jednom mjestu, i to redom kada su postali akademici.
Akademik ALEKSANDAR UGRENOVIĆ, redoviti profesor Uporabe šuma sa trgovinom i industrijom drveta i Šumarske politike (Zagreb, 1883–Zagreb, 1958). Za redovitog člana JAZU izabran je 1948. godine. Bio je dopisni član Čehoslovačke akademije za poljoprivredne znanosti u Pragu i počasni član Talijanske akademije za šumarske znanosti u Firenci.
Akademik MILAN ANIĆ, redoviti profesor Uzgajanja šuma i Šumarske fitocenologije (Plitvički Ljeskovac, 1906–Zagreb, 1968). Od 1958. godine bio je dopisni član Talijanske akademije za šumarske znanosti u Firenci, a 1968. godine izabran je za redovitog člana JAZU.
Akademik MIRKO VIDAKOVIĆ, redoviti profesor Dendrologije i Šumarske genetike s oplemenjivanjem šumskoga drveća (Svetozar Miletić, 1924–Zagreb, 2002). Izvanredni član JAZU postao je 1969.g., a redoviti 1981. godine. Za počasnog člana Akademije šumarskih znanosti izabran je 1997. godine.
Akademik DUŠAN KLEPAC, redoviti profesor Uređivanja šuma (Čabar, 1917–Samobor, 2006). Za izvanrednog člana JAZU izabran je 1977., a za redovitoga HAZU 1991. godine. Bio je počasni član osnivač Meksičke akademije šumarskih znanosti 1976. godine. Počasni član Talijanske akademije za šumarske znanosti u Firenci bio je od 1976. godine. Za redovitog člana Akademije šumarskih znanosti izabran je 1997. godine.
Akademik SLAVKO MATIĆ, redoviti profesor Uzgajanja šuma i Osnova šumarstva (Livno, 1938). Za redovitiog čla­na HAZU izabran je 2004. godine. Redoviti je član i predsjednik Akademije šumarskih znanosti od njenog osnutka 1996. godine. Predsjednik je Znanstvenoga vijeća za poljoprivredu i šumarstvo HAZU i voditelj Akademijina Centra za znanstveni rad u Vinkovcima.
Akademik IGOR ANIĆ, redoviti profesor Uzgajanja šuma (Knin, 1967). Za člana suradnika HAZU u Razredu za prirodne znanosti izabran je 2006., a za redovitoga 2012. godine. Od 2010. godine izvanredni je član Akademije šumarskih znanosti. Od ožujka ove godine imenovan je voditeljem Arboretuma HAZU u Trstenu.
Osim navedenih, na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu predavali su i sljedeći akademici:
Akademik Dragutin Gorjanović Kramberger, redoviti profesor Geodezije i Paleontologije na Mudroslovnom fakultetu (Zagreb, 1856–Zagreb, 1936). Godine 1891. izabran je za dopisnog člana JAZU.
Akademik ANDRIJA MOHOROVIČIĆ, geofizičar, profesor na Šumarskoj akademiji u Zagrebu (Volosko, 1857–Zagreb, 1936). Bio je dopisni član JAZU od 1893., a redoviti od 1898. godine. Tajnik Matematičko-prirodoslovnog razreda JAZU bio je od 1918. do 1922. godine.
Akademik IVO PEVALEK, redoviti profesor Botanike (Novigrad Podravski, 1893–Zagreb, 1967). Bio je dopisni član JAZU od 1927., a redoviti od 1960. godine.