DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 85     <-- 85 -->        PDF

Udaran gromom,/lomljen vjetrom,/ždere ga gubar,
/a on se ne da.


Ponosan stoji,/prošlost pamti/i hrabro/budućnost
gleda.


U svojoj uvodnoj “riječi pisca” Andrašić objašnjava:
“Zbirku Lovačke pjesme napisao sam osjećajući
potrebu da se lovnu kulturu razvija i pomoću
stihova i crteža”, posvećujući je poglavito lovcima
“koji imaju najbolji odnos prema uzgoju, zaštiti i lovljenju
najvažnijih vrsta dlakave i pernate divljači”. Stihovima,
reći će autor, želi pobliže upoznati lovce kako
pojedine vrste divljači izgledaju (jelen – ljepotan je
jelen pravi s rogovljem na skladnoj glavi), čime se
hrani (divlja svinja–hrana im je raznovrsna i to kako
biljna tako i mrsna, njuškom ruje, hranu traži, to za
divlju svinju važi),kako se razmnožava (divokoza –parenje
se prsk naziva, borbu muških izaziva, žestoko se
tada bore, kod tog čas rogobore), da li pravi štetu
(smeđi medvjed –stoku on napada, tek u nuždi većeg
glada, divljač raznu tad napada, osobito med on voli,
makar pčelin ubod boli),kakve su od nje koristi (šljuka
bena – mlade šume pune vlage, privlače nam šljuke
drage, a da samo korist daju, to najbolje lovci znaju).
Kao crvena nit kroz svih 26 pjesama posvećenih kako
krupnoj tako i sitnoj divljači te zaštićenim životinjskim
vrstama,provlači se autorova misao da sve njih, bilo
štetne, bilo korisne, “moramo sačuvati, za opstanak
šansu dati”.Tako će u vrijeme kada je radio na zbirci,
za tada omraženog vuka, napisati: “Posve potuć ih ne
treba,/iako na divljač vreba./Premda stoku vuk napada/
nek posljednji ne nastrada”,a za divljeg mačka
“koji štetu pravi,/jer nam divljač lovi, davi/pa i pored
toga svega/sačuvati mačka treba”.Što se pak “rubnosilhuetnog
načina crtanja divljači i lovnogospodarskih i
lovnotehničkih objekata” tiče, kojim je bogato ilustrirana
njegova zbirka, autor i tu želi lovcu predočiti kako
najlakše nacrtati “neku divljač kako je vidi lovčevo
oko”! Koliko je u tome uspio neka prosude čitatelji.


Prof. Drago Andrašić ne samo da je, poput ove
zbirke, većinu svojih knjiga i priručnika ilustrirao vlastitim
crtežima i slikama,nego se ogledao i u, uvjetno
rečeno, lovačkoj karikaturi. Naime, kasnih 50-ih go-


Slika2.
Lovac Miškec u karikaturi autora D.Andrašića iz (Lovač ki
vjesnik 1958.) Lovačkog saveza Hrvatske


dina prošloga stoljeća,kada je urednikom “Lovačkog
vjesnika” bio Lazar Raić, kasnije dugogodišnji kustos
Lovačkog muzeja Lovačkog saveza Hrvatske, a član
redakcijskog odbora mjesečnika tada još samo mladi
šumarnik DragoAndrašić, naš se profesor ogledao i na
likovnom polju. Junak njegove karikature je lovac Miškec
i vjerni mu četveronožacAs, koji su iz broja u
broj, iz jedne dogodovštine u drugu, uvijek izvlačili deblji
kraj. Kako mu crtež sam po sebi nije bio dostatno
upečatljiv da “ispriča priču”, redovito ga je pratio, moramo
to reći, ne odveć duhovit potpis.Tako je crtež na
slici 2 iz Lovačkog vjesnika iz 1958. g (str. 189) prati
primjerice sljedeći potpis (dijalog): Lovac Miškec:
Pazi,molim te,što se taj vepar pravi važan, a što bi bilo
kad bih na njega nanišanio?Vepar: Siđi dolje,majčin
sine, ako su ti gaće čiste!


Alojzije Frković


L’ITALIA FORESTALE E MONTANA
(Časopis o ekonomskim i tehničkim odnosima–izdanje
Akademije šumarskih znanosti – Firenze)


Iz broja 6 studeni-prosinac2011. godine izdvajamo:
da ra sa 150. obljetnicom Ujedinjenja Italije i Međunarodnom
godinom šuma.Tom prigodom održan je “Ok rugli


Šezdeseta obljetnica osnivanja talijanske Akade


stol o važnosti šuma početkom trećega tisućljeća”.U spo


mije šumarskih znanosti – Firenze, 21.lipnja 2011.


men obilježavanja ove svečanosti,svakom je učeniku
21.lipnja 2011. je 60. godišnjica osnivanja talijanske


uručena specijalna poštanska kartica posvećena godiš-
Aka demije šumarskih znanosti, to je datum koji se po du-njici osnivanjaAkademije.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 86     <-- 86 -->        PDF

Pozdrave i riječi dobrodošlice uputili su dr. Donato
Monaco, regionalni upravitelj državnih šuma za Toskanu
i dr. Pietro Rosseli, regionalni opunomoćenik za
poljoprivredu provincije Firenza. Dr.Donato Monaco
je u ime spriječenog Glavnog direktora državnih šuma
pozdravio predsjednikaAkademije, sve članoveAkademije,
profesore izvjestitelje i sve ostale nazočne.


U svom obraćanju naglasio je čvrstu povezanost
Akademije i Administracije te pohvalio međusobnu
odličnu suradnju. Pohvalio je doprinos Akademije u
razvojuekonomskih, socijalnih i kulturnih procesa, a
nada se da ćeAkademija i u budućnosti nastaviti raditi
s istim entuzijazmom. U svom obraćanjudr. Pietro Roselli
pohvalio je organizaciju Okruglog stola za proslavu
ove važne obljetnice. S osobitim zadovoljstvom
pohvalio je ambicije mladih studenata, koji s posebnim
žarom i velikim entuzijazmom savladavaju nastavni
program, koji ih vodi u izazove koji više nisu samo
“gašenje vatre, ako se šuma zapali”.


OrazioCiancio:Znanstveni napredak i šumarska
kultura


– Osnivanje Akademije:


Talijanska Akademija šumarskih znanostiosnovana
je 21. lipnja 1951. godine, zaslugom tadašnjeg predsjednika
Republike Italije Luigia Einaudia, ministra
Poljoprivrede i ŠumarstvaAmintorea Fanfania i uglednih
šumarskih stručnjaka. Svečana inauguracija održana
je u vili PalazzoVecchio, a za sjedišteAkademije
dodijeljen je cijeli prvi kat vile “La Favorita”, koja je
vlasništvo Uprave za državne šume.


Prilikom inauguracije,prvi predsjednikAkademije
Generoso Patrone evocirao je uspomenu na osnivače
slavne “Talijanske šumarske škole u Vallombrosi”,
gdje su praktički postavljeni prvi temeljiAkademije i
posađena prva stabla napretka šumarskih znanosti i osiguranja
bolje budućnosti šumarstva.


Poslije Generosa Patronea za predsjednikeAkademijubirani
suAlessandro de Philippis, Fiorenzo Mancini
(sada počasni predsjednik) i aktualni predsjednik
Orazio Ciancio.


Institucionalni zadaci Akademije su određeni u
članku 1 Statuta: davati poticaj i snagu šumarskoj znanosti
i njenoj primjeni u šumarstvu te svim problemima
zaštite okoliša u svrhu veće dobrobiti za nacionalnu zajednicu.


– Analiza problematike šumarstva u Međunarodnoj
godini šuma:
Globalnu problematiku šumskog sektora obilježava ju


demografski procesi i porast potrošnje, koji se refle ktiraju:
na smanjenje šumskih površina, degradaciju šu ma,
klimatske promjene i gubitak biološke raznolikosti.


Zbog obrane od višestruke devastacije šuma i okoli ša,
internacionalne organizacije promovirale suneke od
inicijativa, među kojima su: konvencija o biološkoj ra znolikosti,
konvencija za borbu protiv destrukcije šu ma,
konvencija za borbu protiv klimatskih promjena, kon vencija
o internacionalnoj trgovini ugroženim vrsta ma
flore i faune, borba protiv atmosferskog zagađenja.


Primjena ovih kriterija je vrlo važna, možda čak i
nedovoljna, ilimože imati kontroverzne učinke na biološku
raznolikost i funkcionalnost ekosustava. Primjer:
uporaba drveta za biomasu koristi se zbog uporabe za
obnovljivu energiju, ali može uzrokovati stvaranje monokulture
na račun nestalih prirodnih resursa. U središnjoj
Europi u pojedinim regijama postoji tendencija
stvaranja jednovrsnih populacija u svrhu podizanja maksimalne
proizvodnje, na štetu ostalih vrijednosti.


U Italiji, promjenom ekonomskih i socijalnih odno sa
od polovine prošloge stoljeća povećavaju se površi ne
pod šumom.To se posebice odnosi na planinska i br dska
područja gdje je proces depopulacije bio intenzivan.


Autor podsjeća na zaključke Okruglog stola iz
1995. g. na temu “Šuma i čovjek”, a završna misao gla


si: “Šuma je složeni biološki sustav,
koji ima odlučujuću ulogu za održavanje
života na planeti. Kao svi
živi sustavi, šuma je zajednica koja
ima”vrijednost u sebi”.To je valjan
razlog da je treba štititi, čuvati i
braniti”.


– Perspektive za napredak šumarskih
znanosti:
Poznato je da smo ušli u novi


svijet. Globalizacija je obilježena
novim tehnološkim ciklusom i naglašenim
promjenama resursa. Iz
toga proizlaze zadaci koji su dužnost
i obveza, a obuhvaćaju ekonomsku,
socijalnu i pravnu problematiku primijenjenu
na šumarstvo. U pitanju je
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 87     <-- 87 -->        PDF

identitet šumara, i o tim temama treba biti javnost korektno
informirana.


Uporaba šuma ne smije biti usmjerena isključivo na
tržište, već je potrebna preorijentacija korištenja šuma
prema kolektivnim potrebama: sigurnost rada, okoliš,
stvaralaštvo, obrazovanje, infrastruktura i sl. To ima
realnu mogućnost ostvarenja uz potporu moderne i dosljedne
šumarske kulture i na prvom mjestu razumne
političke volje.


– Uloga mladih u znanstvenom progresu:


Autor upozorava na važnost uključivanja mladihu
istraživačke radove, čime će doprinijeti znanstvenom
napretku u šumarstvu. Potreban je kontinuiran rad i
upornost te saznanje o važnosti posla koji obavljaju.


Stariji (koji također mogu puno naučiti od mladih),
trebaju pomoći mladima da postanu svjesni važnosti
znanstvenog istraživanja i uključe svoju kreativnost
koju posjeduju.


LorenzoCiccarese,CarmelaCascone,SalvatoreCipollaro:
Šume i klimatske promjene


Koncentracijaugljičnog dioksida u atmosferi je u stalnom
porastu. Po uzorcima izvađenog leda starog 650000
godina,ustanovljen jeporast učešća CO od tadašnjih 180


2


dijelova na 300 dijelova od 1 milijuna. Po podacima National
Oceanica od 1958. g. do danas,prosječna godišnja
koncentracija CO u atmosferipovećana je za 23 %.


2


Znanstvenici predviđaju povećanje globalne temperature
u idućim desetljećima (poplave, toplinski valovi
i dr.). Zemljina biosfera ima važnu ulogu uglobalnoj
razmjeni ugljika i klimatskim promjenama. Šume u
tom procesu glavni su rezervoar ugljika, jer po 1 ha površine
mogu uskladištiti do 250 tona ugljika, a prostiru
se na oko. 3,9 milijardi ha ili 30% zemljine površine.


Nestanak šuma u tropskim predjelima i nekim drugim
područjima (Australija) te djelomično povećanje
površina šuma u Europi i Aziji čine koncentraciju
ugljičnog dioksida promjenjivom.Važnost emisije i apsorpcije
stakleničkih plinova ustanovljena je Konvencijom
UN-a o klimatskim promjenama (1992. g.) i
Protokolom iz Kyota (1997.g.).


Zemljani ekosustavi utječu na smanjenje emisije
stakleničkih plinova i uskladištenje ugljikau 5 osnovnih
opcija:


– osiguranje obnovljive energije,


– zamjena goriva visoke koncentracije ugljika,
– smanjenje emisije stakleničkih plinova (metan i
dr.), poljoprivrednog i stočnog podrijetla,
– čuvanje i povećanje uskladištenja ugljika i povećanje
šumskih površina.


Protokol iz Kyota predviđa niz aktivnosti koje se
mogu primijeniti za postizanje smanjenja ili ograničenje
emisije stakleničkih plinova.


Klimatske promjene i povećanje prosječne globalne
temperature imaju izravan utjecaj na šume. Najočitije
promjene vidljivesu uširenju pojedinih biljnih (i životinjskih)
vrsta prema polovima i većim nadmorskim visinama.
Povećanje prosječne temperature za jedan
stupanj oC uzrokuje pomicanje ekološke zone za 125 km
na sjever i 125 m na više položaje. Posebno su osjetljivi
mediteranski ekosustavi (makije i garizi).


Promjene povećanja učešća pojedinih vrsta uključuje
nestanak drugih. Produžetak toplog razdoblja
utječe na povećanje produktivnosti u umjerenoj i hladnoj
zoni. Po predviđanjima znanstvenika,klima će se u


21.stoljeću promijeniti puno brže nego u bilo kojem
razdoblju u posljednjih 10 000 godina. Vjerojatno će
najveće zatopljenje nastupiti zimi na sjeveru Europe i
ljeti na Mediteranu. Tundra i tajga će se širiti prema
sjeveru.


Zemljina biosfera je ključni čimbenik atmosferske
kemije i klime. Posebno šume, u odnosu na svoju rasprostranjenost,
utječu na klimu pojedine regije. Između
klime, šuma i klimatskih promjena djeluju
kompleksni biokemijski mehanizmi, koji se autonomno
jačaju i uzrokuju povratni učinak.


Povećanje temperature i smanjenje oborina, kombinirane
s napuštanjem ruralnih područja i smanjenjem
šumskih zahvata, povećavaju opasnost od šumskih požara,
osobito u mediteranskom okružju.


Europska politička opredjeljenjanisu do sada učinkovito
poticala šumski sektor da poduzme ključnu
ulogu u borbi protiv stakleničkih plinova, a isto tako i
nisu valorizirali potencijale šuma u kompenzaciji
ugljičnog dioksida.


ErvedoGiordano:Svjetlo i tama šuma na počet
ku trećeg tisućljeća


Autor upozorava na velik godišnji gubitak šuma na
glo balnoj razini, koji iznosi između 13 i 16 milijuna ha, s
og romnim gubitkomdrvne mase tj. uskladištenog ugljika.


Razlozi nisu nepoznati, odnose se na pritisak prenamjene
šumskih površina za poljoprivrednu uporabu,
učestale katastrofične požare, ilegalnu uporabu, prirodne
nepogode i ratne akcije.


Ovim problemima najviše je pogođena JužnaAmerika
sa gubitkom od 4 milijuna ha godišnje, slijedi
Afrika sa 3–4 milijuna ha i Oceanija sa 700 000 ha.


Europa nastavlja povećavati šumske površine, ali s
manjim intenzitetom nego u prethodnom desetljeću, s
ritmom od 700 000 ha godišnje.


Pozitivna su događanja na azijskom kontinentu,
gdje je u razdoblju od 2000 do 2010.g., godišnje povećanje
šumskih površina iznosilo prosječno 2,2 milijuna
ha, zahvaljujući velikim programima pošumljavanja i
plantažiranja, realiziranima u Kini.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 88     <-- 88 -->        PDF

Ove zahvate u Kini prate velika financijska ulaga-mi kroorganizama i insekata, očuvanje šumskog naslje


nja, koja paralelno razvijaju i preradu drveta,pa je Kina
postala najveći svjetski izvoznik namještaja. Na globalnoj
razini površina plantažnih šuma dosegla je iznos
od 264 milijuna ha ili 7 % od ukupnihpovršina šuma.
Za 5 % novih plantaža korištene su domaće vrste, a
ostatak čine unesene vrste.


Uz ovakvu dinamiku stvaranja novih šuma, alarmi
za gubitak karakteristika okoliša bit će manje zabrinjavajući
nego u prošlom stoljeću.


Posebno je značajno povećanje zaštićenih površina
koje sada iznose 460 milijuna ha ili 12% globalne šumske
površine.


Od ukupnih površina šuma produktivno se koristi
svega 30%, što znači da potencijali šuma uz održivo
gospodarenje mogu izdržati demografski porast. Promjena
klime može utjecati na širenje i negativan utjecaj
raznih patogena i insekata.


Primjer je kornjaš Dendroctonus ponderosae, koji
je izvan svoga areala napao 11 milijuna ha prirodne
šume u Kanadi.


U Europi su česti uragani, tako je u N.P.Tatre u Slovačkoj
uništeno 12 000 ha šume, koje je za posljedicu
imalo eksploziju napadaIps typographuskoji se proširio
do Švedske. Za prikupljanje podataka o takvim pojavama
potreban je stalan monitoring, što se već
primjenjujeu mnogim zemljama.


Po istraživanju FAO-a štete od insekata zahvaćaju
35 milijuna ha, što zahtijeva snažnu internacionalnu
suradnju.


GiuseppeSurico:Studij šumarstva u Firenzi
Autor ovog članka prof. Giuseppe Suricopredsjednik
je (dekan) Poljoprivrednog fakulteta u Firenzi, na
kojemu je na posebnom odjelu organiziran Fakultet šumarskih
znanosti. U Firenzi, te kasnije u Padovi, organizirana
su jedina dva sveučilišta u Italiji gdje se
odvijaju studiji šumarskih znanosti.
U svom izlaganju opisao je sadržaj nastave na studi ju
šumarstva.Težište studija je na ekološkom pristupu,
ob novi krajolika, strategija obrane od napada raznih


đa i zaštićenih područja, uređivanje šuma, uzgojni radovi,
korištenje šuma, zaštita tla, prevencija požara i dr.


Sedamdesetih godina prošloga stoljeća nastava na
šumarskim studijama odvijala se u trajanju od četiri go-
dine, sa 28 osnovnih predmeta i 31 ispitom. Predavanja
su trajala 2 500 sati i oko 500 sati za diplomsku radnju.


Među osnovnim predmetima najvažniji su: kemija,
matematika, fizika, mineralogija, zoologija, opća botanika,
šumska sistematika, uređivanje šuma, dendrometrija,
uzgajanje šuma, šumeAlpa, topografija, šumske
komunikacije, tehnologija i korištenje šuma, entomologija
i patologija, vodogradnja, ekonomika i procjena
šuma, šumsko pravo i razni specijalistički ispiti.


Osamdesetih godina studij je organiziran u petogodi šnju
nastavu s izvjesnim izmjenama nastavnog prog ra ma.
Tako je 1984.g. studij organiziran podjelom na dva
usmjerenja:Tehničko uzgojnii Gospodarenje okoli šem i
očuvanje tla. 1997/98. godine dekretom minist a rstva
uvedeni su “profesionalni profili”: zaštita tla, eko nomika,
gospodarenje florom i faunom, ekološka pla niranja,
rasadničarska proizvodnja i pošumljavanje, teh ničko
uzgojni radovi i tehnologija drva. U idućem razdob lju,
promjenama vlada i ministarstava nastavljene su ma nje i
veće promjene sve do današnje organizacije studija.


Sadašnja organizacija studija po dekretu ministra
Gelminia (D.M.17), “nova” trogodišnja nastava predviđa
19 ispita i diplomski rad, što je organizirano u
1 200 didaktičkih sati. Magistralna diploma ima tri us mje
renja: gospodarenje šumskim sustavima, proizvodnja
drveta i planiranje, okoliš i šumsko zemljište.
Magistralni studij obuhvaća 11 ispita i 650 didaktičkih
sati, čemu treba dodati praktični rad i izradu magistarskog
rada. Kada se zbroji trogodišnji i magistarski studij,
dobije se po riječima prof. Surica, predsjednika
Fakulteta isti sadržaj kao prije 50 godina. On ne želi reći
koji je studij bolji, ali kaže da profesori sigurno daju sve
od sebe da formiraju kvalitetne šumarske stručnjake za
gospodarenje šumama i za znanstveni rad.


Frane Grospić


ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL MEETINGS
ŠUME – ZELENAPLUĆAZAGORJA
Šuma na dlanu – Kamenjak


Uvod stry Forum – UNFF), glavna skupština Ujedinjenih na-
Na inicijativu Republike Hrvatske kao članice Fo


roda proglasila je 2011. g. Međunarodnom godinom
ruma za šume Ujedinjenih naroda (United Nation Fore-šuma.