DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Opožarene šumske površine i jedan od načina gašenja šum-
skoga požara (kanaderom)
“Soha” – palac na betinskoj gajeti
ŠTITA DRVA, čiji je urednikBoris Ljuljka, sadrži 5
članaka: Struktura, tehnička i uporabna svojstva
Osmo poglavlje SVOJSTVA, UPORABA I ZA


je izrazio želju da se ova monografija, pa i preostali prinekih
komercijalnih vrsta drva (autori: Slavko Go


mjerci prethodno tiskanih monografija, nađu na polivorčin,
Tomislav Sinković, Jelena Trajković, Bogoslav


cama knjižnica, kako bi se šumarska struka približila
Ševc);Šume hrvatskoga Sredozemlja i proizvodnja
drva za bioenergiju(autor Slavko Matić);Uporabne
značajke šumskih kultura alepskoga bora (Pinus
Halepensis Mill.) (autori:Ante P.B. Krpan,Tomislav
Poršinsky, Željko Zečić, Igor Stankić); Primjena drva
hrvatskoga Sredozemlja u brodogradnji (autor
Slavko Govorčin);Prirodna trajnost, postupci i sredstva
za zaštitu nekih komercijalnih vrsta drva hrvatskih
sredozemnih šuma(autor Radovan Despot).
Deveto poglavljeBIBLIOGRAFIJA, čiji je urednikHranislav
Jakovac,na 29 stranica sadrži čak 962
podataka korištene literature.


što većem broju građana, a sve u cilju shvaćanja važno-
Monografija završava s Kazalom imena,Adresarom


sti šuma i njihovoga očuvanja putem uzgojnih zahvata,
suradnika, popisom autora fotografija i Sadržajem.


odnosno kroz aktivnu a ne pasivnu zaštitu, koju mnogi
Zahvaljujući se nazočnima na pažljivom praćenju
neupućeni zagovaraju.
pred stavlajnja monografije i strpljenju, glavni urednik


H.Jakovac


Ana Horvat: STABLOPIS
hrvatski pjesnici o stablu i šumi


U Društvu hrvatskih književnika
(DHK) 30. studenoga 2011. god.,
Hrvatsko šumarsko društvo je u nizu
svojih aktivnosti, a povodom obilježavanja
2011. god. kao Među narodne
godine šuma, organizira lo
predstavljanje antologijeSTABLOPIS
– hrvatski pjesnici o stablu i
šumi, koju je sastavila književnica
AnaHorvat.Nazočnima, koji su
ispunili dvoranu do posljednjeg
mjesta,o knjizi su govorili i predstavili
je: Lada Žigo, voditeljica
Književne tribine DHK, Božica


Jelu šić kao recenzentica, Damir


Slijeva: Urša Raukar, Damir Delač, Božica Jelušić, Ana Horvat, Lada Žigo i Ivor Horvatić
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 83     <-- 83 -->        PDF

De lač,urednik i predstavnik nakladnika i autoricaAna
Horvat. Desetak pjesama intepretirala je dramska
umjetnica UršaRaukar,apredstavljanje je upotpunioAutorica AnaHorvat


Tematika pjesama šume i drveće-stablaod 15. stoljeća
do danas, sakupljene u jednoj knjizi “izuzetno su
djelo koje nam otkriva šume i drveće na poseban i zanimljiv
način”, navodi u pogovoru akademik Matić.
Već nekoliko uvodnih pjesama iz pera naših uglednih
pjesnika Jure Franičevića Pločara (Stabla umiru šutke),
Dobriše Cesarića (Breze na ulici), Bore Pavlovića
(Šuma), Alojza Majetića (Stabla) i Ane Horvat (Godovi),
a i iz ostalih koje slijede, kako kaže Matić “dolazimo
do spoznaje da su u tome dugom vremenu
pjesnici i šumari, barem kad su šume u pitanju, radili
isti posao. I jedni i drugi vole i osjećaju šumu te ih svojim
radom i ljubavlju nastoje učiniti vječnima. Pjesnici
često pjevaju o ljepoti šuma. Oni šumu doživljavaju
drugačije od ostalih, a pjesmom otkrivaju i skrivenu
lje potu koji mi, obični smrtnici, i ne vidimo”.


gitarističkim skladbama student gitare zagrebačke Muzičke
akademije IvorHorvatić.


U impresumu stoji da je nakladnik Hrvatsko šumarsko
društvo, za nakladnika Petar Jurjević, urednik
Damir Delač, predgovor je napisala Božica Jelušić, pogovor
akademik Slavko Matić, korekturu je obavila
Jasna Palčec, likovno rješenje naslovnice dala je Ines
Vusić Paunović, grafičku pripremu i tisak obavila je
firma EDOK d.o.o., a naklada je 600 primjeraka B-5 formata.
S impresumom, predgovorom, kazalom, pogovorom
i kratkim životopisom autorice, knjiga broji 461


stranicu i tvrdo je ukoričena. Iz kratkog životopisa saznajemo
kako je autorica, pjesnikinja i prozna spisa teljica
rođena¸u Zagrebu 1943. god., gdje je diplomirala na
Pravnom fakultetu. Članica je Društva hrvatskih književnika,
objavila je četrnaest zbirki poezije, roman Podsuknja
i antologiju SUBIĆA, hrvatski pjesnici o
životinjama, a urednica je i portala Hrvatske ljubavne lirike.
Po nekoliko njenih pjesama uvršteno je u sedam
antologija i prevedeno na nekoliko stranih jezika.


Autorica je sakupila uz tri pjesme iz usmene narodne
poezije, 483 pjesme koje je napisalo 165 autora,
među kojima su i šumari-pjesnici.


U predgovoru književnica Božica Jelušić navodeći blagodati
šume, zaključuje kako je “njihov značaj neprocjenjiv,
ne može se izmjeriti novcem i zlatnim polugama, već
samo emocionalnim, zavičajnim i domoljubnim aršinom,
koji kazuje da svatko od nas mora biti spreman za “odvjetništvo
za okoliš”, te svoju ljubav prema stablima potvrditi
u svakoj prigodi”.Svoj široki osvrt na knjigu završava:
“Želimo da svatko nađe svoju pjesmu, nauči je naizust i
odrecitira pod omiljenim stablom. Tako će se ovaj krug
zatvoriti i ovaj projekt dobiti zasluženu krunu i nagradu”.


H.Jakovac