DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 75     <-- 75 -->        PDF

73
lja, pa bilo to i veći gradovi, u kojima prevladavaju
stare građevine, tornjevi, mostovi, parkovi sa starim dr-
većem. Gubeći prirođeni strah pred čovjekom,ona gni-
jezdi u krošnjama drveća što krase pojedine parkove,
ne obazirući se na vrevu ispod sebe, nemajući sa svije-
tom nikakve veze. “Sva bića koja su se prilagodila ži-
votu u naseljenim mjestima, gradovima, postala su
time životni drugovi čovjeka, pa su danas često pove-
zana s njim u životu i u smrti” (Natzmer 1960). To
vrijedi i za čavku zlogodnjaču, pticu 2012. godine.
Alojzije Frković
Korištena literatura
Božič, I.(1983). Ptiči Slovenije. Lovska zveza Slo-
venije, Ljubljana
Giliard,E.,T. (1968). Ilustrovana enciklopedija živo-
tinjskog carstva – Ptice. Mladinska knjiga, Ljub-
ljana.
Heinzel, H. et all (1999). Ptice Hrvatske i Europe.
Hrvatsko ornitološko društvo, Zagreb
Natzmer, G.(1960).Tajni život prirode. Matica Hr-
vatska, Zagreb.
Piškorić,O(1986). Ponašanje vrane gačac (Corvus
frugilegus L.)nakon skidanja gnijezda sa stabala
u parku Zrinjevac. Larus X:162–165.
Radović, D.(2004).Vrane. U: Lovstvo (ur. Z. Mu-
stapić), str. 178-181. Hrvatski lovački Savez, Za-
greb.
Rucner, D. - R. Kroneisl (1955). Moja knjiga o
pticama. Školska knjiga, Zagreb.
Šentija, J. (2000). S Krležom, poslije 71. Zapisi iz
leksikografskog rokovnika. Masmedia d.o.o.,
Zagreb.
Campanula carnica Schiede. – LANOLISNI ZVONČIĆ
(C. linifolia Nath.)
Stabljika lanolisnog zvončića je uspravna s jednim
cvijetom ili račvasta s 2 do 6 cvjetova. Listovi su izra-
zito dugi te neznatno čupavo dlakavi. Oni koji rastu iz-
ravno iz korjena su naopako jajasti i malobrojni za
razliku od listova stabljike koji su linearno-lancetasti,
mnogobrojni te dugački. Stabljike su gusto zbijene, ali
one koje rastu iz korjena znatno su duže od ostalih.
Cvijetvi su ljubičasti s šiljastim režnjevima čaške. Cvi-
jeta uVII iVIII mjesecu, a raste u pukotinama stijena i
točilima od montanog do alpskog pojasa.
Campanula carnicakod nas raste naVelebitu (Viso-
čica), Ličkoj Plješivici i na Kleku. Mi smo lanolisni
zvončić našli na Ivančici, te je to do sada kod nas je-
dino poznato nalazište izvan područja Dinarida. Osim
u HrvatskojCampanula carnicaraste još u Mađarskoj,
Sloveniji,Austriji i Italiji.
Zdravko Cerovečki, dipl. ing. šum.
ČUVARI RIJEKA POMOĆI ĆE ZAŠTITI MURU, DRAVU I
DUNAV OD UNIŠTENJA, KAŽE WWF
Uoči Svjetskog dana močvarnih staništai 41. godiš-
njice Konvencije o močvarnim staništima od međuna-
rodne važnosti (Ramsarska konvencija) WWF je u
Hrvatskoj lansirao kampanju “Čuvari rijeka” s ciljem
očuvanja “EuropskeAmazone”
ZAGREB, 1. veljače–Vrlo simbolična i nadasve ne-
obična scena mogla se vidjeti naTrgu bana Jelačića uoči
Svjetskog dana močvarnih staništa koji se obilježava 2.
veljače. Duga plava traka na središnjem zagrebačkom
trgu u rukama šestero ljudi odjevenih u neobične uni-