DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 102     <-- 102 -->        PDF

ogrankaVlado Starešinić, dipl. ing.
šum. uspio je 15. prosinca 2010.
istrčati 6. maraton (“Antarctic Ice
Marathon 2010”) na ledenom antarktičkom
kontinentu i osvojiti 14.
mjesto od 32 natjecatelja. Time je
postao član ekskluzivnog kluba 66
svjetskih maratonaca koji su istrčali
maraton na svih sedam kontinenata
na planetu.


Rekreacija


Pravi nositelj ovih aktivnosti je
PD Šumar na čelu s agilnim predsjednikom
Brankom Meštrićem,
dipl. ing. šum. sa svojim tradicionalnim
godišnjim okupljanjima na


Štirovači. Posljednje je bilo od 22.
do 26. lipnja 2011. kojom prilikom
su postavljena piramida na Ljuljevačkoj
kosi i informativna ploča na
zgradi u Štirovači,koja svakom posjetitelju
daje osnovne informacije


o mjestu i okolici.
Uz tu aktivnost nadovezalo se pet
ogranaka HŠD-a s domaćinima iz
ogranka Gospić i vodičima iz PD Šumara
te od 1. do 3. srpnja organizirali
hodanje Premužićevom stazom od
Zavižana doAlana. (slika 11).
Dobar dio nabrojenih aktivnosti
opširnije je opisan u Šumarskom
listu, ali i u časopisu Hrvatske šume te su kao vijesti prikazane
na raznim web stranicama i u novinama. Cilj
ovoga teksta je da se ubuduće dio aktivnosti šumara,


bilo u organizaciji tvrtki, udruga ili pojedinaca, koje su i
dosada postojale, objedini i prikaže velik i raznolik doprinos
šumara i šumarstva u drugim sferama ljudskog
djelovanja.


10
11
Predsjednik Sekcije:
Oliver Vlainić, dipl. ing. šum.


ČETVRTI FOTO IZLET KARLOVAČKOG OGRANKA
“POKUPSKI BAZEN 2011”


Četvrtu godinu zaredom, u organizaciji HŠD-a
ogranka Karlovac,održan je foto izlet zamišljen kao višefunkcionalan
način približavanja “nešumara” prirodi
uz pomoć stručnog vodstva šumara i poznavatelja terena.
Kao i prijašnjih godina,cilj je bio upoznavanje
ljudi s manje poznatim, a iznimno značajnim prirodnim
lokalitetima na području Karlovačke županije, koje
bolje poznaju šumarski stručnjaci. Izlet je natjecateljskog
karaktera, zamišljen na način da svi sudionici
imaju iste uvjete,jer se nalaze istovremeno na istom
mjestu,što predstavlja posebnost u nizu foto natječaja
u Hrvatskoj i svijetu. Plan je bio kao i prijašnjih godina
radove predstaviti na izložbi, te pratećim katalogom
prezentirati fotografirane lokacije većem krugu ljudi.
Važno je spomenuti kontinuirano sudjelovanje, uz međunarodno
nagrađivane fotografe i djecu s posebnim
potrebama iz Koprivničkog centra “Podravsko sunce”,
za koju su karlovački krajolici prilika za upoznavanje
prirodnih raznolikosti Hrvatske.


Dana 17. travnja 2011. održan je foto izlet “Pokupski
bazen 2011.” s temom “Šuma i ptice”. Sudjelovali
su članovi foto klubova iz Zagreba i Karlovca, djeca
iz fotosekcije “Podravsko sunce” Koprivnica te ostali
zanesenjaci snimanja u prirodi iz Siska, Karlovca i
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 103     <-- 103 -->        PDF

Koprivnice. Potrebno je napomenuti
da je veliku ulogu u realizaciji
izleta imao upravitelj Šumarije Jastrebarsko
Milan Orešković, dipl.
ing. šum., koji nas je uputio na posebnosti
ove manje poznate lokacije
i pomoćnik revirnika Robert
Boričević, šumarski tehničar, zaslužan
za izvrstan ručak za sudionike.


Foto izlet 2011. godine nadopunjen
je dodatnom notom – edukativnom.
Izrađen je letaknamijenjen
sudionicimas osnovnim informacijama
o lokalitetu koji je odabran za
ovogodišnji foto izlet. Crna Mlaka
je reprezentativni predio Pokup


skog bazena,sa statusom posebnog
ornitološkog rezervata. Nalazi se u središnjem dijelu
močvarno-šumskog područja u dolini rijeke Kupe, jugoistočno
od Jastrebarskog, između Zagreba i Karlovca,
na području Šumarije Jastrebarsko u g.j.
“Jastrebarski lugovi”.
Na dijelu neprekidno poplavljenog tla, površine 625
ha u slivovima rijeka Okićnice, Brebernice iVolavčice,
1905. godine iskrčena je šuma i izgrađeni su ribnjaci.
Nakon uređenja i izgradnje ribnjaka, u središnjem kop


nenom dijelu Crne Mlake, površine približno 15 ha,
uređen je park u engleskom stilu, s ukrasnim vrstama
drveća i grmlja.U prostoru rezervata Crna Mlaka, od
njegova osnutka, pa do današnjih dana podignute su
građevine različitih nam jena. Među njima se ističe
dvorac “Ribograd” (1917.g.) u stilu kasne secesije,
djelo arhitekata i graditelja Hönigsberga i Deutscha.
Ono što je izrazito značajno i upotpunjuje bogatstvo
Crne Mlake je rad ornitologa koji su uočili i zabilježili
čak 230 vrsta ptica, stoga je Crna Mlaka, sasvim opravdano
1980. godine proglašena posebnim ornitološkim
rezervatom te je stavljena pod posebnu zaštitu. Površina
rezervata je 6,87 četvornih kilometara, a područje
pripada ramsarskom području.


Floru Crne Mlake sačinjavaju biljne zajednicemočvara
(lopoč, lokvanj, trska, rogoz, ježinac, busenasti
šaš itd.), šuma (hrast lužnjak, crna joha, obični grab
itd.) ilivada(brusika, krestac itd.).


U ribnjacima Crne Mlake uzgajaju se mnoge vrste
riba, a najzastupljenije su šaran, linjak, bijeli amur, tolstolobik,
smuđ i som. Nakon zabrane lova i proglašenja
zakonske zaštite na području Crne Mlake zadržava se i
boravi znatno veći broj ptica, jer se mnoge od njih
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 105     <-- 105 -->        PDF

Odabrane fotografije prema kategorijama su:


ODRASLI - DETALJ


1. BALETNE PAPUČICE - Marijana Žvan, Zagreb
2. U PARU-Vlado Ferenčić, Zaprešić
3. THE SHADOW- Hela Munčić, Karlovac


ODRASLI - KRAJOLIK


1. NIRVANA-Vlado Ferenčić Zaprešić
2. DOMINACIJA-Vlado Ferenčić, Zaprešić
3. BESKONAČNOST- Marija Ferenčić, Zaprešić


DJECA - DETALJ


1. SUNČANJE - Darko Gal, Koprivnica
2. ŠUMSKI LJEPOTAN – Darko Zubec, Koprivnica
3. MAMAC – Josipa Krolo, Koprivnica


DJECA-KRAJOLIK


1. RUKAVAC - Gorana Morić, Koprivnica
2. PUT– Gorana Morić, Koprivnica
3. PUTDO ŠUME – Marko Gal, Koprivnica


UKUPNO NAJBOLJE FOTOGRAFIJE:


1. Odrasli – PAUKOVAMREŽA- Marijana Žvan, Zagreb


1. Djeca– RUKAVAC - Gorana Morić, Koprivnica
Izložba je otvorena 1. rujna 2011. godine, kada su do dijeljena
i priznanja najboljim autorima, a trajala je do 15.
rujna. Organizirana je po prvi puta u prostoru restora na
“Avium” u sklopu upravne zgrade UŠPKarlovac.Av ium
je odabran zbog velikog broja posjetitelja kojima su izložba
vrhunskih fotografija i poznati motivi uljepša li boravak
u restoranu.Atmosfera na otvaranju izložbe bi la je
opuštena i neformalna i osjećalo se stvoreno prija teljstvo
među fotografima,koji su se bez tračka ljubomo re radovali
svakoj dodijeljenoj nagradi. Sve 42 fo tografije dostavljene
za odabir najbolje fotografije, nalaze se u katalogu
izleta i u postavu izložbe. Osim estetske uloge,
izložba i prateći katalog kojega jeosmislila i grafički pripremila
članica ogranka Ines Paunović, uz prije spomenuti
letak, imali su funkciju edukacije građana o važnosti
očuvanja ekološki zaštićenog područja Crne Mlake, kao i
šireg područja Pokupskog bazena u kojemu se ono nalazi.
Datum otvorenja izložbe bio je također pomno planiran
– kako bi se nastavak druženja mogao održati u
Šumarskom kutiću tijekom Dana piva u Karlovcu. Uz
pivske perece i festivalsko pivo,dogovoreni su novi susreti
šumara i fotografa u obliku foto izleta. Budući da
organizator uvijek odabire lokacije zaštićene nekim
stupnjem zaštite prirodnih objekata, a u isto vrijeme
manje poznate ili nepoznate široj javnosti, fotografi su
već tada znatiželjno ispitivali što slijedi iduće godine.
Izložba je također bila postavljena u prostoru likovnog
salona “Ljudevit Šestić” Gradske knjižnice grada
Karlovca “Ivan Goran Kovačić” u razdoblju od 16. do
31.siječnja 2012. godine.


Otvorenje obje izložbe bilo je popraćeno u lokalnim
medijima.


Do sada održani foto izleti na Petrovoj gori (2008),
Sla pnici (2009) Slunju (2010) i posljednji na Crnoj Mla ci
(2011) okupili su preko 80 sudionika, od čega 15-ero
djece iz centra Podravsko sunce, s više od 150 fo tografija
prijavljenih na natječaje i do sada 7 postavlje nih izložbi
u Karlovcu, Slunju i Koprivnici.Broj sudi onika te
sve ono što foto izleti predstavljaju svim sudionicima, a
ponajviše djeci,odlična su preporuka za nji hovu organizaciju
još dugi niz godina,s ciljem okup ljanja još većeg
broja zaljubljenika u prirodu, fotografi ju, druženje te
upoznavanje manje poznatih predjela Hrvatske.


Mr. sc. Lucija Vargović, dipl. ing. šum.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 104     <-- 104 -->        PDF

(gnjurci, čaplje, kormorani, galebovi, čigre, patke i dr.) godina žive s prirodom u potpunoj simbiozi.Fotografi


hrane ribama i ribljom mlađi. Također obiluje vodozemcima,
osobito raznim vrstama žaba koje su važan
dio hranidbenog lanca mnogih životinja rezervata. Najzastupljenijevrste
gmazova su bjelouška, barska kornjača,
sljepići živorodna gušterica.


Ptičji svijet Crne Mlake vrlo je raznolik.Tako se na
području ribnjaka redovito mogu vidjeti mnoge vrste,od
kojih su najdostupniji pogledima mali gnjurac, gnjurac
plinorac, divlja patka, njorka, liska, razni trstenjaci, siva
čaplja, štekavac, riječni galeb i mnoge druge. Drugo
značajno stanište su šume - uglavnom poplavne šume
hrasta lužnjaka i crne johe. U njima se gnijezde mnoge
vrste ptica: djetlići, žune, golubovi, sove, grabljivice,
sjenice, drozdovi, vuga, itd. U šumi jesmještena i kolonija
sive čaplje. Najznačajnije je ipak gniježdenje pojedinih
prorijeđenih vrsta poputcrne rode, orla štekavca i
kliktaša. Osim tih dviju grabljivica,na širem području
Crne Mlake gnijezde se također i škanjac, kobac, jastreb,
eja močvarica i crna lunja.


Prema planu i satnici izleta 17. travnja 2011. okupilo
se tridesetak sudionika kod naplatnih postaja u Jatrebarskom
te u maloj koloni odmilili makadamskom
cestom do ribnjaka. Po dolasku na ribnjake, članovi karavane
bili su iznenađeni doručkom koji je bio idealan
početak i polagani odmak od gradske vreve do prirodnog
okoliša. Lagano mrmljajući i grickajući sendviče
pogledi su polako kružili okolišom, a u glavi se stvarali
planovi - na koju stranu prvo krenuti? Izbor je bio bo gat:
od dvorca, preko spleta jezera pa do šuma.Iako je
bila riječ o izletu, natjecateljski duh separirao je sudionike,
pa je svaki od njih plovio u svojim mislima nastojeći
samo za sebe uhvatiti značajne i zanimljive detalje
s nevjerojatnim okom za detalje i cjelinu,izdvajali su
posebne momente koji sačinjavaju veliku sliku. Bez
ijednog od tih dijelova slika ne bi bila poptuna, niti bi
već za koji dan opstala.


Sudionici su polako smjenjivali strane obilazeći
ugodnu hladovinu šume, šuštave staze, dvorac prepun
priča i sve uočavali i dokumentirali u foto priču s Pokupskog
bazena. Četiri sata predviđena za fotografiranje
brzo su prošla.


No, već iskusni foto-izletnici znali su da njihovo kruženje
oko motiva mora završiti u očekivanom centru starom
restoranu gdje je bio pripremljen izvrstan ručak u
organizaciji Šumarije Jastrebarsko. Nakon ručka moglo
se konačno pričati o viđenim pejzažima, detaljima i do-
gađajima. Druženje je potrajalo do ranog predvečerja
ispunjeno ugodnim trenucima u opuštajućem okolišu.
Jedva zamjetna dinamika povremenog leta ptica, koja se
navečer pojačala, podsjetila nas je na vrijeme i polazak.


Organizatori su ipak znali da najbolji dio slijedi za
nekoliko dana kada počnu stizati fotografije za natječaj.
Iskustvo je pokazalo da uobičajen motiv kojega
često previdimo,može dati zadivljuće fotografije kada
se nađe u objektivu vrsnog fotografa.Tako se 26. svibnja
2011. u prostorima Šumarskog kluba karlovačkog
ogranka sastao Ocjenjivački odbor za odabir najboljih
fotografije u sastavu:


Igor Čepurkovski, predsjednik ocjenjivačkog vijeća


Oliver Vlainić,član


Dubravka Rade Jagaš, član


Mirna Sertić, član.


i elemente,koje je priroda smjestila za svakog na pravo
mjesto.


Kompozicija vode i šume, obogaćena povremenim
pljuskanjem riba i letom ptica odavala je filmsku scenogafiju.
Tek se pogledom s osmatračnice mogao vidjeti
početak i kraj spojenih jezera i uočiti da su djelo
ljudskih ruku toliko vrhunski napravljeni,da već 106


Odabrane su 3 najbolje fotografije unutar svake kategorije
(detalj/krajolik) za djecu i odrasle zasebno, i
najbolju fotografiju ukupno unutar kategorija djeca i
odrasli. Natjecatelji su mogli poslati najviše 5 fotografija.
U kategoriji odraslih ukupno je bilo prijavljeno 9
autora s 32 fotografije, od čega 27 detalja i 5 krajolika.
U kategoriji djece ukupno je bilo prijavljeno 5 autora s
10 fotografija,od čega 4 detalja i 6 krajolika.