DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 51     <-- 51 -->        PDF

M. Ivanković, M. Popović, S. Bogdan: VARIJABILNOST MORFOMETRIJSKIH SVOJSTAVAŽIREVAI ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 46-58


Tablica 1. Podaci o sastojinama u kojima je sakupljen žir.


Table 1 Data on stands where acornswere collected


Broj
No.
Oznaka
populacije
Population
mark
Uprava šuma
Podružnica
Forest
Administration
Šumarija
Forest office
Gospodarska jedinica;
odjel/odsjeks
Working unit; compartment/
subcompartment
Važeća sjemenska zona
The current seed zone
1 HR 12 Vinkovci Gunja Trizlovi-Rastovo; 9b, 9d
1.2.Nizinske šume Posavine,
srednje Hrvatske i Pokuplja
2 HR 16 Vinkovci Otok Slavir; 35d, 48g, 48h
1.2. Nizinske šume Posavine,
srednje Hrvatske i Pokuplja
3 HR 58 Osijek Darda Haljevo-Kozaračke šume; 52a
1.1. Nizinske šume Podravine
i Podunavlja
4 HR 160 Nova Gradiška Trnjani Ilijanska-Jelas; 13a, 14b, 15b,26a,b
1.2. Nizinske šume Posavine,
srednje Hrvatske i Pokuplja
5 HR 163 Nova Gradiška Stara Gradiška Ljeskovača; 18e
1.2. Nizinske šume Posavine,
srednje Hrvatske i Pokuplja
6 HR 203 Bjelovar Vrbovec Česma; 72a
1.2. Nizinske šume Posavine,
srednje Hrvatske i Pokuplja
7 HR 317 Zagreb Kutina Kutinske nizinske šume; 30b
1.2. Nizinske šume Posavine,
srednje Hrvatske i Pokuplja
8 HR 318 Zagreb Lipovljani Josip Kozarac; 43a, 54a, 113a
1.2. Nizinske šume Posavine,
srednje Hrvatske i Pokuplja
9 HR 330 Zagreb Velika Gorica Turopoljski lug; 8a, 9b
1.2. Nizinske šume Posavine,
srednje Hrvatske i Pokuplja
10 HR 368 Sisak Sunja Posavske šume; 123a, 124a,b,c,d
1.2. Nizinske šume Posavine,
srednje Hrvatske i Pokuplja
11 HR 387 Karlovac Karlovac Rečićki lugovi; 26a,b,c,e, 48a,c,d,e
1.2. Nizinske šume Posavine,
srednje Hrvatske i Pokuplja
12 HR 389 Karlovac Karlovac Domačaj-Kovačevački lug; 14a,b
1.2. Nizinske šume Posavine,
srednje Hrvatske i Pokuplja
13 HR 577 Požega Požega Poljadijske šume; 48c
1.2. Nizinske šume Posavine,
srednje Hrvatske i Pokuplja
14 HR 609 Buzet Buzet Mirna; 8d
4.1. Submediteranske šume
jugozapadne zone (doTijarice)
15 HR 627 Koprivnica Repaš Repaš Gabajeva greda; 20a,f, 25a
1.1. Nizinske šume Podravine
i Podunavlja
16 HR 88 Našice Koška Lacić Gložđe; 69a
1.1. Nizinske šume Podravine
i Podunavlja
17 HR AM
1
Vinkovci Otok Lože; 65a
1.2.Nizinske šume Posavine,
srednje Hrvatske i Pokuplja


Izmjerežireva provedene su na poduzorku od 30 ko mada
svakog od 25 stabala za svaku pojedinu sastojinu.
Ukupno je izmjereno 13.938 žireva.


Na svakom žiru izmjerena su sljedećasvojstva: duljina
žira (l), širina žira (na najširem dijelu) (d) i masa žira (m).
Iz vrijednosti izmjera, izračunata su sljedećasvojstva:
indeks žira(I ), volumen žira(V) na temelju for


ld


mule za izračun volumena valjkai prosječni broj žireva


u jednom kilogramu (N ).


kg


Duljina i širina žira mjereni su pomičnim mjerilom
s očitanjem točnosti na 0,5 mm. Masa žira mjerena je
preciznom vagom s očitanjem točnosti na 0,01 g.Sje me
je sakupljano tijekom mjeseca rujna. Pakirano je u
papirnate vrećice,te držano na sobnoj temperaturi do
vaganja u prosincu.


Indeks žira izračunat jekao kvocjent duljine i širine
žira.Volumen žira izračunat je po formuli za volumen
valjka (oblik žira aproksimiran je valjkom). Prosječan
broj žireva u jednom kilogramu izračunat je na temelju