DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 40     <-- 40 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarsk list – Posebni broj (2011), 38-45
UDK 630* 165 (001)


FENOTIPSKA STABILNOST IADAPTABILNOST FAMILIJAOBIČNOG
ORAHA(Juglans regia L.) U TESTOVIMA POTOMSTAVA


PHENOTYPIC STABILITYANDADAPTABILITY OF FAMILIES OF
COMMON WALNUT(Juglans regia L.) IN PROGENYTESTS


Tibor LITTVAY*


SAŽETAK: U ovom istraživanju analizirana su fenotipska i adaptabilna
svojstva familija običnog oraha(Juglans regiaL.) u testu potomstva polusrodnika
na lokalitetu Zabrdica i Kozarevac I. Prvi test potomstva polusrodnika
običnog oraha na lokalitetu Zabrdica osnovan je 1981. godine, a drugi 1983.
godine na području Uprave šuma podružnica Koprivnica, šumarija Sokolovac
i Kloštar Podravski. Na površinama od oko 3,5 ha, zasađeno je po pokusu
400 sadnica generativnog porijekla po blok-metodi u četiri ponavljanja.


Proučavanje uzajamnog djelovanja nasljeđa i okoline temelji se na pretpostavkama
da se sredina mora kontrolirati (uzgoj pod sličnim uvjetima) i da fenotipovi
moraju biti poznati, što je u ovim pokusima i učinjeno, posvjećujući
pritom posebnu pozornost čimbenicima okoline. U tako planiranim i provedenim
pokusima, odnos genotipova i okoline, može se proučavati kroz tzv. fenotipsku
stabilnost. Analiza fenotipske stabilnosti familija običnog oraha na
lokalitetima (staništima) provedena je modelom regresijske analize, pri čemu
su fenotipske vrijednosti (prirast i masa ploda) određene familije prikazane
kao linearne funkcije okoline. Za nezavisnu varijablu odabrana je srednja vrijednost
odgovarajućeg fenotipskog obilježja svih familija, tj. debljinski prirast,
odnosno masa ploda srednjeg stabla na lokalitetu. Rezultati tih analiza
navedeni su u tablicama 1. i 2. te prikazani na slikama 4. i 5.


Na temelju adaptacijske sposobnosti i produkcijskog potencijala određenog
genotipa, može se odrediti uporabna vrijednost za podizanje nasada. Genotipovi
s dobrom adaptacijskom sposobnošću i visokom produktivnošću
predstavljaju najbolje rješenje uzgoja običnog oraha u nasadima.


Ključne riječi:Obični orah, fenotipska stabilnost, adaptabilnost, test
polusrodnika


UVOD – Introduction
Smatra se da je obični orah (Juglans regiaL.) podri-
oraha sade se kao pojedinačna stabla ili u manjim grujetlom
iz predjela koji se protežu od Kavkaskih planina


pama na individualnim privatnim seljačkim ili “vikenu
Iranu na istok, preko Turkmenistana i Himalajskih


daškim” okućnicama.Balen (1941)navodi da se još
planina do centralneAzije. Obični orah ili domaći orah


u prvoj polovini dvadesetog stoljećavoćari, na prostojoš
je poznat i pod imenom:perzijski, grčki, karpatski, rima Republike Hrvatske,nisu ozbiljno pozabavili uzkraljevski
(Royal). U Hrvatskoj uobičajeni naziv za
gojem, oplemenjivanjem i širenjem tako gospodarski
orah (Juglans regiaL.) je obični orah. Normativni hr-
važne i višenamjenski pogodne vrste.Na žalost takvo


vatski naziv za plod i drvo te vrste je orah.


stanje je i u prvoj polovini dvadeset i prvog stoljeća.
Pretpostavlja se kako su sorte i varijeteti u Hrvatskoj


Osnovna karakteristika uzgoja običnog oraha u Hr


mješavina sorata i varijeteta iz susjednih država,Ma


vatskoj je ekstenzivan voćarski način. Biljke običnog


đarske, Italije,Austrije, možda Francuske ili Bugarske
ili nekih drugih zemalja,jer se pouzdano zna kako su
poslije Prvog svjetskog rata unošene mnoge strane


*


Dr. sc. Tibor Littvay Hrvatski šumarski institut, 10450 Jastrebarsko,


sorte (Mrva 1984).


Cvjetno naselje 41, Croatia, tiborl@sumins.hr