DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 33     <-- 33 -->        PDF

M. Ivanković, M. Popović, I. Katičić, G. von Wuehlisch, S. Bogdan: KVANTITATIVNAGENETSKAVARIJABILNOST ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 25-37
31
Razlike u fenologiji listanja između analiziranih pro-
venijencija u 2009. godini prikazane su na slici 5. Raz-
like u prosječnim vrijednostima bile su prilično
izražene, posebice za fenofaze od 29. travnja.Analiza
varijance pokazala je visoku statističku značajnost me-
đupopulacijskih razlika (tablica 3).Potrebno je napome-
nuti da listanje nije bilo pod utjecajem dobnih razlika
između provenijencija.Tukey-Kramer-ov test razlika iz-
među prosječnih vrijednosti provenijencija pokazao je
da se provenijencija SRB 69 – “Cer”statistički značajno
odvajala od ostalih (slika 6). Ova je provenijencija proli-
stala značajno ranije od ostalih, te se može uočiti da je
29. travnja prosječno već bila u fenofazi 6 (faza potpuno
razvijenih listova ali manje veličine). Ostale provenijen-
cije su se grupirale u pet međusobno povezanih grupa
(slika 6). Provenijencije BiH59 – “Vranica-Bistrica” i
HR26 – “Opatija-Lovrin kal” mogle bi se okarakterizi-
rati kao kasnolistajuće, jer su na isti dan prosječno bile u
fenofazama 2.1 odnosno 2.8 (tj. prosječno su imale na-
bubrene pupove).
Listanje – Flushing
Slika6. Prosječna faza listanja 29. 04. 2009. godine. Vitičastim zagradama označene grupe provenijencija
između kojih nije bilo statistički značajnih razlika prema rezultatimaTukey-Kramer-ovog testa.
Figure 6 Provenance mean flushing phases on April 29th 2009. Provenances that were not statistically
different are marked with brackets (according to Tukey-Kramer test)
Slika 5. Prosječne fenofaze listanja analiziranih provenijencija u tri dana 2009. godine.
Figure 5 Provenance mean flushing phases on three days in 2009