DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 32     <-- 32 -->        PDF

M. Ivanković, M. Popović, I. Katičić, G. von Wuehlisch, S. Bogdan: KVANTITATIVNAGENETSKAVARIJABILNOST... Šumarski list – Posebni broj (2011), 25-37


Slika 2. Prosječne visine provenijencija korigirane za dobni efekt.


Figure 2Provenance mean heights corrected for the ege effect


Slika3. Postotak preživljenja provenijencija nakon 1. i 3. vegetacijskog perioda u pokusnom
nasadu.


Figure 3Survival percentage of the provenences after 1stand 3rdgrowing seasons at the
trial site


treće godine.Najbolje preživljenje
nakon prvog vegetacijskog perioda
imala je provenijencija “Tajan,
Žepče” – BiH30 (100 %), dok je is to
vremenoprovenijencija SRB68 –
“Fruška Gora” imala prosječno najniži
postotak preživljenja (78 %).
Nakon treće sezone rasta, najviše
preživjelih biljaka imala je provenijencija
HR25 – “Vrani kamen”
(99 %), a najmanje RO63 – “Alesd”
(65%).


Razvidno je da je i kod ovog
svojstva dobni efekt imao veliki
utjecaj na postotak preživljenja analiziranih
provenijencija. Korigirane
prosječne vrijednosti preživljenja su
u odnosu na stvarne vrijednosti pokazale
različito rangiranje provenijencija
u dvije promatrane godine,
kao i značajno manje razlike između
provenijencija (slika 4). Provenijencija
RO63 imala je najveći pad postotka
korigiranog preživljenja
nakon tri sezone rasta u nasadu
(14 %),a relativno visokim padom
preživljenja pratile su je provenijencije
BiH60, SRB69 i HR27 (12, 12
odnosno 11 %).Nasuprot tomu, provenijencije
BiH61 i SRB66 imale su
najviše korigirane postotke i najmanji
pad preživljenja nakon tri analizirane
godine u nasadu (2 odnosno
5%).


Slika4. Postotak preživljenja provenijencija nakon 1. i 3. vegetacijskog perioda u pokusnom
nasadu, korigiran za efekt dobi.


Figure 4Survival percentage of the provenences after 1stand 3rdgrowing seasons at the
trial site, corrected for the age effect