DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 29     <-- 29 -->        PDF

M. Ivanković, M. Popović, I. Katičić, G. von Wuehlisch, S. Bogdan: KVANTITATIVNAGENETSKAVARIJABILNOST... Šumarski list – Posebni broj (2011), 25-37


MATERIJAL I METODE – Material and methods


Tijekom 2002, 2003. i 2004. godine sabrano je


sjeme u dvadeset i jednoj prirodnoj populaciji obične


bukve, iz središnje i jugoistočne Europe. Sjeme je dostavljano
u rasadnik Instituta za šumarsku genetiku u
Grosshansdorf-u (Njemačka), gdje je odmah zasijavano
te su uzgojene biljke u rasadniku rasle do 2007.
godine.Test provenijencija od uzorkovanih populacija
postavljen je u ožujku 2007. godine na lokalitetu Me-


Tablica 1. Osnovni podaci o analiziranim provenijencijama.


Table 1 Basic data on studied provenances


dvednica (N 45°53’5.6”; E 15°55’13.8”). Pokusni
nasad postavljen je sukladno potpunom randomiziranom
blok dizajnu s tri ponavljanja. Svaka provenijencija
zastupljena je s pedeset biljaka u jednom
ponavljanju koje su posađene u pravokutne plohice u
razmacima 2.0 × 1.0 m. U ovome je radu analizirano
samo trinaest provenijencija koje potječu iz jugoistočne
Europe (tablica 1).


Oznaka
provenijencije
Provenance
label
Naziv
provenijencije
Provenance
name
Država
Country
Geografska
duljina
Longitude
Geografska
širina
Latitude
Nadmorska
visina (m)
Altitude
(m)
Godina
sabiranja
sjemena
Seed
collection
year
BiH30 Tajan, Žepče Bosnia and Hezegovina 18° 03’ 44° 23’ 700 2003
BiH59 Vranica – Bistrica Bosnia and Hezegovina 17° 49’ 43° 33’ 750 2004
BiH60 Crni vrh Bosnia and Hezegovina 17° 59’ 44° 33’ 500 2004
BiH61 Grmeč, Bastra – Ćorkova Bosnia and Hezegovina 16° 14’ 44° 45’ 720 2004
HR24 Sjeverni Dilj Čaglinski Croatia 18° 01’ 45° 17’ 350 2003
HR25 Vrani kamen 12a, 15b Croatia 17° 19’ 45° 37’ 600 2003
HR26 Opatija – Lovrin kal 22a Croatia 14° 14’ 45° 19’ 900 2003
HR27 Vrbovsko - Meletka 36b Croatia 15° 01’ 45° 24’ 800 2003
RO63 Alesd, U.P.II / 51A Romania 22° 15’ 47° 11’ 490 2004
RO64 Alba-Iulia, U.P.V/154A Romania 23° 05’ 46° 10’ 860 2004
SRB66 Avala Serbia 20° 45’ 44° 23’ 475 2004
SRB68 Fruška gora Serbia 19° 55’ 45° 10’ 370 2004
SRB69 Cer Serbia 19° 50’ 44° 12’ 745 2004


Visine biljaka izmjerene su nakon prve, druge i jeni listovi u punoj veličini), a zabilježene su četiri puta
treće sezone rasta u pokusnom nasadu. Faze listanja tijekom dvije sukcesivne godine (30. travnja 2008, 15,
procjenjivane su na svim biljkama skalarno od 1 do 7 22. i 29. travnja 2009). Zimska retencija lišća (WLR)
(1– spavajući pupovi, 2 – bubrenje pupova, 3 – otvara-ocjenjivana je skalarno od 0 do 3 (0 – potpuna odsutnje
pupova, vidljivi vršci listova, 4 – vidljivi mali i pot-nost mrtvog lišća, 1 – prisutan poneki mrtvi list, 2 –
puno skupljeni listići, 5 – listovi još uvijek djelomično umjerena pokrivenost mrtvim lišćem, 3 – mnogo mrtskupljeni,
nepotpuno razvijeni, 6 – potpuno vidljivi i vog lišća), a zabilježena je dvaput (23. travnja 2008. i
razvijeni listovi, ali manje veličine i 7 – potpuno razvi-29. travnja 2009. godine).


Korekcija podataka s obzirom na dobne razlike između provenijencija –


Data corrections considering age differences between provenances


Analize su pokazale da su razlike između provenijen-bile značajno više, boljeg preživljenja i sa značajno višim
cija u srednjim vrijednostima visina, preživljenja i zim-udjelom biljaka s pojavom zimske retencije lišća. Koreske
retencije lišća značajno uvjetovane dobnim lacijski koeficijenti između dobi provenijencija i prosječrazlikama
između provenijencija (uslijed različitog vre-nih vrijednosti za navedena svojstva bili su 0.97, 0.89 i
mena sabiranja sjemena i početne starosti sadnica u po-0.88 (za visine, preživljenje odnosnoWLR). Zbog toga
kusnom nasadu – v. tablicu 1). Provenijencije su se su navedena svojstva korigirana za “aditivni efekt dobi”,
grupirale u dvije klase (sjeme sabrano 2003. i 2004), te je što znači da su aritmetičke sredine provenijencija korigibilo
potpuno razvidno da su godinu starije provenijencije rane s devijacijom pripadajuće dobne klase od ukupne