DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 161     <-- 161 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE – PRELIMINARY COMMUNICATION Šumarski list – Posebni broj (2011), 159-168


UDK 630* 232.3 (Quercus robur L.)


UTJECAJ KRUPNOĆE ŽIRANA MORFOLOŠKI RAZVOJ JEDNOGODIŠNJIH
SADNICA HRASTALUŽNJAKA(Quercus robur L.) U UVJETIMA
RAZLIČITE DOSTUPNOSTI SVJETLA


EFFECT OFACORN SIZE ON MORPHOLOGICAL DEVELOPMENT OF ONE-YEAR-OLD
SEEDLINGS OF PEDUNCULATE OAK (Quercus robur L.) IN DIFFERING LIGHT CONDITIONS


11 1


Valentin ROTH , Stjepan DEKANIĆ, Tomislav DUBRAVAC


SAŽETAK: Kakvoća sadnica povezana je s kvalitetom sjemena od kojega
se proizvode, a u vrsta krupnoga sjemena, poput hrasta lužnjaka, kvaliteta
sadnice nakon prve vegetacijske sezone povezana je s krupnoćom žira, odnosno
količinom hranjiva pohranjenom u žiru. Stoga je cilj ovoga istraživanja
ispitati utjecaj krupnoće žira na morfološki razvoj lužnjakovih sadnica tijekom
prve godine života u uvjetima različite dostupnosti svjetla. Ukupno je u
Bosnaplast kontejnere napunjene tresetom posijan 891 okularno zdravi žir
hrasta lužnjaka porijeklom iz priznate sjemenske sastojine. Dio kontejnera
postavljen je pod zasjenu od trske, kojim je ograničena dostupnost užitnog
svjetla na oko 10 %. Na poduzorku od 25 biljaka obavljene su detaljne izmjere
lisne površine, te je analizom suhe tvari ustanovljena biomasa glavnih dijelova
biljaka. Na kraju vegetacije svim su biljkama izmjerene visine i promjer
vrata korijena. Uloga krupnoće žira puno je izraženija kod sadnica uzgojenih
u uvjetima punoga užitnog svjetla. S povećanjem krupnoće žira povećavala se
prosječna visina i promjer vrata korijena, prosječna lisna površina sadnice i
ukupna masa suhe tvari sadnice. Jedino ispitivano svojstvo koje se smanjivalo
s povećanjem krupnoće žira je specifična lisna površina, što ukazuje na deblje
plojke listova kod sadnica iz krupnijega žira. Kod lužnjakovih sadnica uzgojenih
u zasjeni, utvrđeno je da je za mnoga od istraženih morfoloških svojstava
važniji utjecaj dostupnoga svjetla, nego krupnoće žira. No, i u uvjetima zasjene
sadnice hrasta lužnjaka uzgojene iz krupnijega žira, imale su veće prosječne
visine i promjere vrata korijena od sadnica iz sitnoga žira. Rezultati
istraživanja ukazuju da postoje mogućnosti za poboljšanje kvalitete u proizvodnji
sadnica hrasta lužnjaka s obzirom na veličinu žira. Međutim, daljna detaljna
istraživanja potrebna su kako bi se došlo do konačnih zaključaka i
preporuka za praktičnu primjenu.


Ključne riječi: hrast lužnjak, krupnoća žira, svjetlo, jednogodišnje sad-
nice, rasadnička proizvodnja


UVOD –
Neredoviti urod žira i problemi koji se javljaju kod
ob nove sastojina hrasta lužnjaka (Quercus roburL.),ra z l
og su stalnog povećanja potreba za šumskim sadnicama


Dr. sc. Valentin Roth; Stjepan Dekanić, dipl. ing. šum;
Dr. sc. Tomislav Dubravac
Zavod za uzgajanje šuma, Hrvatski šumarski institut
Cvjetno naselje 41, HR-10450 Jastrebarsko
kontakt osoba:Valentin Roth, rothv@sumins.hr


Introduction


naše najvrednije vrste drveća (Orlić 2000). Na prim j er,
isporuka sadnica hrasta lužnjaka u razdoblju 1991–1998.
godine, iznosila je oko 7 mil. kom. godišnje, dok su planirane
količine za razdoblje 1999–2003. iz nosile od
7,5 do 8,2 mil. kom. (Žgela 1999).Uzpovećanjekoličine
proizvedenih sadnica, trebalo bi nastoja ti i povećati
proizvodnju kvalitetnijih sadnica koje će bo lje ispuniti
namijenjenu im zadaću tijekom sadnje na te renu. Pri