DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 157     <-- 157 -->        PDF

Šumarski list – Posebni broj (2011), 149-158


N. Potočić, I. Seletković: OSUTOST ŠUMSKOG DRVEĆA U HRVATSKOJ U RAZDOBLJU ...


OgulinDelniceGospićSenj
Slika 6. Značajna osutost obične jele po Upravama šuma Podružnicama i u Hrvatskoj 2009. godine


Figure 6Percentage of moderately to severely defoliated silver fir trees in Forest Branch Offices and in Croatia in the
year 2009


VinkovciOsijekNašiceKoprivnicaPožegaBjelovarZagrebSisakKarlovacN. Gradiška
Slika 7. Značajna osutost hrasta lužnjaka po Upravama šuma Podružnicama i u Hrvatskoj 2009. godine


Figure 7Percentage of moderately to severely defoliated pedunculate oak trees in Forest Branch Offices and in
Croatia in the year 2009


Značajna osutost obične bukve bitno je viša od vri-Takva osutost, uzmanjeoscilacije, zadržalasedo
jednosti u cijeloj Hrvatskoj u UŠP Zagreb, Delnice i
1999. godinekadajepalana58,1 %, dokjeu2001. go-
Senj, a najniža u UŠP Bjelovar, Sisak, Karlovac i Našice.


diniiznosila70,4 %, au2004. godiniveć 73,5%. (Po-
Na razini Hrvatske najniža vrijednost od 36,6 %


točić i Seletković 2009). Do sada najveći udio
značajno oštećenih stabala obične jele zabilježena je


stabala obične jele (74,1 %) sa postotkom osutosti
1988. godine, dok1993. tajpostotakiznosiveć 70,8%. većim od 25%zabilježen je u 2006. godini (Tablica 6).