DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 156     <-- 156 -->        PDF

Šumarski list – Posebni broj (2011), 149-158


N. Potočić, I. Seletković: OSUTOST ŠUMSKOG DRVEĆA U HRVATSKOJ U RAZDOBLJU ...


Tablica5.Postotak značajno osutih stabala po Upravama
šuma Podružnicama 2006. do 2009. godine –
sve vrste


Table 5
Percentage of moderately to severely defoliated
trees by Forest Branch Officesin the period
2006-2009 – all species


Uprava
Forest Branch Office 2006 2007 2008 2009
Vinkovci 35,4 35,7 40,8 42,4
Osijek 26,4 26,4 19,4 30,6
Našice 15,8 20,3 23,7 25,0
Požega 21,1 19,7 12,5 17,3
Bjelovar 9,1 5,0 5,1 2,9
Koprivnica 0,7 0,0 7,3 6,8
Zagreb 13,4 18,2 44,1 44,8
Sisak 23,4 17,0 16,3 18,3
Karlovac 5,7 12,7 12,3 16,0
Ogulin 22,0 30,0 28,1 29,9
Delnice 52,7 49,4 47,7 47,9
Senj 18,0 30,2 16,5 17,7
Buzet 57,7 47,1 42,8 37,5
Gospić 25,8 21,6 21,1 22,4
Split 32,5 32,5 31,2 32,6
N. Gradiška 0,0 0,8 11,1 25,0


Visok postotak značajne osutosti krošanja u UŠP
Delnice iVinkovci posljedica je visoke osutosti obične
jele, odnosno hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). U
UŠPBuzet, visok postotak značajne osutosti posljedica
je visokih vrijednosti značajne osutosti gotovo svih
promatranih vrsta.


Zanimljivo je promotriti kakva je bila značajna osutostobične
jele, hrasta lužnjaka i obične bukve u Upravama
u kojima se te vrste pojavljuju na točkama
motrenja. U UŠPGospić i Senj, značajna osutost obične
jele u 2009. godini (Slika 6) bitno je niža od vrijednosti
značajne osutosti utvrđenoj na bioindikacijskoj i
osnovnoj mreži u Hrvatskoj (Potočić i Seletković
2009), dok je u UŠPDelnice i Ogulin nešto viša. Pritom
treba voditi računa o broju stabala u uzorku, koji
za UŠPDelnice iznosi 581, za UŠPSenj 92, Gospić 87,
a Ogulin samo 61.


Kod hrasta lužnjaka, izrazito visoke vrijednosti značajne
osutosti u 2009. godini utvrđene su u UŠPPožega,
Zagreb, Našice i Osijek, a vrlo niske u UŠP
Bjelovar i Koprivnica (Slika 6). Pri tome jedino UŠP
Zagreb i Bjelovar imaju značajniji broj stabala u
uzorku (286 odnosno 168).


VinkovciOsijekNašicePožegaBjelovarKoprivnicaZagrebSisakKarlovacOgulinDelniceSenjBuzetGospićSplit


Gradiška N.


Slika5. Postotak značajno oštećenih stabala (Z.O.) u Upravama šuma Podružnicama i u Hrvatskoj
2009. godine – sve vrste


Figure 5Percentage of moderately to severely defoliated trees (Z.O.) in Forest Branch Offices and in
Croatia in the year 2009 – all species