DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 154     <-- 154 -->        PDF

Šumarski list – Posebni broj (2011), 149-158


N. Potočić, I. Seletković: OSUTOST ŠUMSKOG DRVEĆA U HRVATSKOJ U RAZDOBLJU ...


REZULTATI ISTRAŽIVANJAS RASPRAVOM – Results and Discussion
Motrenje stanja osutosti krošanja za 2009. godinu u vrsta drveća(31,2 %stabala) (Tablica 2, Slika 2) u od-
Republici Hrvatskoj pokazalo je daljnje, iakoneveliko, nosu na 2008. godinu. Ovaj porastosutosti traje od
povećanje postotka značajne osutosti krošanja šumskih 2002. godine(Potočić iSeletković2009).


Tablica 2. Osutost krošanja šumskih vrsta drveća u Hrvatskoj u razdoblju od 2006. do 2009. godine


Table 2 Crown defoliation of forest tree species in Croatia in the period 2006–2009


Godina % gubitka iglica/lišća –% of needle/leaf loss Broj stabala Značajno osuto
Year 0-10 % 11-25 % 26-60 % >60 % N > 25 %
2006 34,6 35,3 26,7 3,4 12503 30,1
2007 31,5 39,1 26,1 3,3 12092 29,4
2008 30,9 39,1 26,6 3,4 12167 30,0
2009 29,6 39,2 27,6 3,6 11940 31,2


Postotak stabala –Percentage of tress, %
Slika 2. Osutost krošanja šumskih vrsta drveća u Hrvatskoj u razdoblju od 2006. do 2009. godine


Figure 2Crown defoliation of forest tree species in Croatia in the period 2006–2009


Značajnaosutostlistača(Tablica 3, Slika 3) također biseodtadazadržavalanapribližnoistojrazini. Ponojeu
2009. godini u odnosuna2008. godinuporasla (po-vniporastbilježimood2003. godine, nakon čegaznarast
s 25,0 na 26,4%). Značajnaosutostzalistačepoka-čajnaosutostlistačakontinuiranoraste(Potočići
zivalajerastod1987. godine(6,0 %) do1995.godine Seletković2009).
(27,7 %), azatimjepadalado1998. godine(16,8 %) da


Tablica 3. Osutost krošanja listača u Hrvatskoj u razdoblju od 2006. do 2009. godine


Figure 3 Crown defoliation of broadleaves in Croatia in the period 2006-2009


Godina % gubitka lišća –% of leaf loss Broj stabala Značajno osuto
Year 0-10 % 11-25 % 26-60 % >60 % N > 25 %
2006 38,2 37,6 22,4 1,8 9956 24,2
2007 34,1 41,9 22,1 1,8 9606 23,9
2008 33,5 41,5 23,1 1,9 9734 25,0
2009 32,1 41,6 24,2 2,2 9506 26,4


Postotak značajne osutosti kod četinjača (Tablica 4,
Slika 4) u odnosu na 2008. godinu je u 2009. godini
nepromijenjen.Za četinjačeznačajnajeosutost1987.
godineiznosila17,1 %, uzstalantrendrastadomaksimalnih56,7
%, u1996. godini. Niža vrijednost zatim je
zabilježena 1997. godine(38,6 %), pa opet 2002. go-
dine (40,7%). Nakon toga vrijednosti postupno rastu
sve do 2006. godine(53,2 %značajno oštećenih stabala
četinjača), nakon čega dolazi do laganog pada
(Potočić iSeletković2009).