DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 153     <-- 153 -->        PDF

Šumarski list – Posebni broj (2011), 149-158


N. Potočić, I. Seletković: OSUTOST ŠUMSKOG DRVEĆA U HRVATSKOJ U RAZDOBLJU ...


Slika 1. Prikaz položaja bioindikacijskih točaka u Hrvatskoj


Figure 1Map of bioindication plots in Croatia


Tablica 1.Klaseosutosti, stupnjevi osutosti i postoci gubitka


– postotak osutosti procjenjuje se na osnovi uspored iglica/
lišća


be konkretnog stabla s foto-priručnikom (Bosshard


Table 1 Defoliation classe, degrees and percentages of
needle/leaf loss


Klasa Stupanj osutosti Postotak gubitka iglica/lišća
0 nema 0-10
1 blaga 11-25
2 umjerena 26-60
3 jaka 61-99
4 mrtvo stablo 100


Stabla koja imaju osutosti iznad 25% svrstavaju se u
klasu značajno osutih stabala.


– procjena se obavlja na predominantnim, dominantnim
i kodominantnim stablima (Kraftove klase 1,
2 i 3), dakle nadstojnim stablima
– za procjenu u obzir se uzima samo osvijetljeni dio
krošnje


1986) te zamišljenim lokalnim referentnim stablom,
koje je definirano kao “najbolje stablo s potpunom
krošnjom koje može uspijevati na određenom lokalitetu”


– procjenu obavljaju dva promatrača, uz korištenje
dvogleda
– na svakoj plohi procjenjuje se osutost krošnje 24
stabla.


Rezultati procjene oštećenosti krošanja pohranjuju
se i obrađuju u bazi podataka Hrvatskog šumarskog instituta
te u jedinstvenoj europskoj bazi podataka pro-
grama ICPForests (Međunarodni program za procjenu i
motrenje utjecaja zračnog onečišćenja na šume).Trenutno
je u testnoj fazi Registar Razine 1, nova internetska
baza podataka o oštećenosti šuma(www.icp.sumins.hr)
u koju se unose podaci za 2010. godinu.