DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 93     <-- 93 -->        PDF

dopušten zakoniti zahvat u populaciju vuka, to se s tom
praksom nastavilo i u idućim godinama (2005–2010).
Da bi se odredila odstrjelna kvota za predstojeću
2011/12. godinu, Ministarstvo kulture – Uprava za zaštitu
prirode,organizirali su prošireni sastanak Povjerenstva
za praćenje populacije velikih zvijeri s temom


Stanje populacije vuka u Republici Hrvatskoj u 2011.g.
i određivanje zahvata u populaciju.Sastanak je održan
u Ministarstvu kulture u Zagrebu 14. rujna 2011. go-
dine, a nazočili su mu,uz članove povjerenstva, stalni


vještaci Ministarstva kulture ovlašteni za utvrđivanje i
procjenu šteta od strogo zaštićenih velikih zvijeri, predstavnici
Uprave za lovstvo Ministarstva regionalnog
razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Uprave za
veterinarstvo Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog
razvoja, predstavnici lovačkih saveza županija
na čijem području obitava vuk, predstavnici stočarskih
udruga, udruge za zaštitu divljih životinja, udruge korisnika
i uzgajivača hrvatskih pasmina stočarskih pasa,
predstavnici Zelene akcije i mnogi drugi.


Procjena brojnosti vuka s dosadašnjim zahvatima u populaciju


Pod predsjedanjem predsjednika i tajnika Povjerenstva
za praćenje populacije velikih zvijeri prof. dr. sc.
ĐureHuberaiMarkaTrošića, dipl.ing.šum., opširno
izvješće o stanju populacije vuka u Hrvatskoj u
2011. g. podnijela je mr.sc. JasnaJeremićizDržavnog
zavoda za zaštitu prirode, ujedno i autorica Izvješća.
Osvrćući se na dosadašnja izvješća vezana uz procjenu
brojnosti i odstrjelnih zahvata, Jeremić je istakla da se,
što se tiče brojnosti vuka, onakretala od 160 do 220 jedinki
u 40-ak čopora u 2005. g. do198–262 jedinke u
šezdeset čopora u 2010. ili prosječno za cijelo razdoblje
211 jedinki vuka u 50-ak čopora. Dok je, primjerice,


procjena brojnosti vuka u Hrvatskoj u 2005. g. rezultirala
rasponom od najmanje 160 do najviše 220 jedinki
(prosječno 190), iz posljednje godine izvještajnog razdoblja
2010. proizlazi da se populacija vuka kreće od
najmanje 198 do najviše 262 jedinke (prosječno 230),
što ukazuje da je populacija vuka u minulih šest godina
porasla u prosjeku za 40 vukova. Najviša brojnost nije
procijenjena u tipično “vučjim”staništima, poput primjerice
Gorskog kotara, već na području Splitsko-dalmatinske
županije,s laganim pozitivnim trendom rasta u
Karlovačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji (Tablica 1).


Tablica 1. Procjene populacije vuka u Hrvatskoju razdoblju od 2005. do 2010. godine.


Godina2005.2006.2007.2008.2009.2010.
Procjena brojnosti160-220180–240180–230175–244180–250198–262
Procjena čopora40-ak40-5050-ak50-ak60-ak60-ak


Izvor: Državni zavod za zaštitu prirode


Kako je i ovaj sastanak, kao i svi prethodni – održavani
svake jeseni u minulih 7 godina (2005–2010),
imao za cilj određivanje godišnjih zakonitih zahvata u
populaciju vuka, u Izvještaju za 2011. naveden je podatak
da je u razdoblju od 2005. do 2010. g ukupno bio
dopušten zahvat od 73 jedinke, od čega je ostvareno
(odstrijeljeno) njih 41 ili 56%. Najveći broj zahvata bio
je odobren za područje Dalmacije, gdje su zabilježene i
najveće štete na domaćim životinjama. Najveći zahvat
odobren je u 2010. g., a najbolje izvršenje u 2008. g.
(Tablica 2). Vrijeme slobodnog lova do 2008.g. trajalo
je tri mjeseca (1.10. – 31. 12.), da bi od 2008. do 2010.
godinelovna sezona bila produžena za još dva mjeseca,
to jest od 1. listopada jedne do 28. veljače druge kalendarske
godine.


Slika1.U razdoblju od 2005. do 2010. godine od ukupno dopuštenog
zahvata od 73 jedinke vuka odstrijeljeno je njih 41 (56 %)
(Foto: Boris Krstinić)


Tablica 2. Odobreni i ostvareni zakoniti odstrjel vuka u Hrvatskoj u razdoblju od 2005. do 2010. g.


Godina2005.2006.2007.2008.2009.2010.Ukupno 2005.–2010.
Odobreni zakoniti zahvat47710212473
Ostvareni zakoniti zahvat-24971941
% ostvarenja -295790337956


Izvor: Državni zavod za zaštitu prirode