DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 92     <-- 92 -->        PDF

stava”. Svibanjsko-lipanjski dvobroj posvećen je akciji
“Bljesak”i to su dani koji “izazivaju u nama ponos,
tugu i sreću”, jer slobodna su područja Posavlja Psunja,
Papuka. Istovremeno prisjeća se Bleiburga, gdje je krvavo
plaćen “kratkotrajni prividni osjećaj hrvatske slobode”.
Sljedeći je tekst posvećen“Oluji”, kada je u
“Zvonimirovu gradu, ponosnome Kninu ponovo se zavijorila
hrvatska zastava”. U 1996. god. u svojim tekstovima
traži odgovor na pitanja: “Da li šumarstvo
zaista prodaje pitku vodu, čisti zrak, estetski ugođaj
ekološke funkcije koje stvara šuma”?; “Hidrelektrana
NovoVirje ili rezervat biosfere Drava – Mura”, a i potiče
raspravu na temu “Šumarska etika”. Zakon o šu-
mama bez šumara, napis je iz 1997. god. u kojemu se
osvrće na Ustavu kontradiktorni članak 24b Zakona o
cestama. U sljedećim brojevima teme su prenamjena
šume (Kako poslije prenamjene šume obnoviti njenu
ekološku funkciju); Izrada nacionalne strategije i akcijskog
plana zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti te


o povezanosti šumarstva i lovstva. U 1998. god. glavne
su teme: Prepuštamo li šumarstvo diletantima?; O osjetljivosti
šume u krajobrazu hrvatskoga Jadranskog primorja;
Šumski požari – tema ljeta; Šumsko bogatstvo u
Nacrtu prijedloga programa prostornog uređenja RH;
Certifikacija šuma i pitanja uz Kanal Dunav-Sava i hidroelektranu
Novo Virje. U 1999. god. to su teme o
vodnom doprinosu, značenju šume u ekologiji krajolika
i utjecaj dovršne sječe na općekorisne funcije
šume, a u 2000. god.o hortikulturi, propadanju šuma i
preradi drva oštećenih stabala te hrvatskom šumarstvu
za 21. stoljeće. U 2001. god. urednik se osvrće na promjenu
ustroja šumarstva, obnovu šume i ekološku javnost,
obnovu lužnjakovih sastojina oštećenih
propadanjem i položaj šumarstva i šumarske struke u
Hrvatskoj. O ciljevima restrukturiranja “Hrvatskih
šuma”; Dan planeta zemlja; Dravska liga upozorava;
Prekretnica; Ressel i Certifikacija, teme su iz 2002.
god., a Financiranje obnove šuma oštećenih propadanjem;
Voda i šuma u godini vode; Što poslije požara
naših sredozemnih šuma i O hrvatskome nacionalnom
standardu za FSC certifikaciranje šuma, teme su iz
2003. god. U 2004. god. započinje s temom o prenamjeni
šuma i šumskoga zemljištra u hrvatskome sredozemlju;
O paneropskoj ekološkoj mreži u RH;Brane i
akumulacije – blagostanja ili razočaranja?;Utjecaj
šume na klimatske prilike vezivanjem ugljika te Može
li šuma zaustaviti bujice i poplave.Teme iz 2005. god.
su: Treba li promjeniti kategoriju zaštite Kopačkoga
rita; Još o kanalu Dunav-Sava; Naše šumarsko školstvo
i EU; Zašto treba hitno kartirati opće koristi šuma i
Šume i šumarstvo u Hrvatskoj i EU. U 2006. god. najznačajnije
su teme: Šuma i pitka voda, nezaobilazna činjenica;
Šumarska znanost o utjecaju šume na erziju i
vodozaštitu te Čemu služe nacionalni parkovi, a u
2007. Šuma i globalno zatopljenje klime; Uloga naših
nizinskih šuma u globalnoj promjeni klime; Organizacija
javne rasprave o kanalu Dunav-Sava i Šuma i razvoj
turizma u Hrvatskoj. Što nedostaje Ministarstvu za
regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo
Vlade RH; Kakv miraz nude naše struke u EU;Komu
pripada voda koju oplemeni i očuva šuma i Certifikacija
šuma, odumrla stabla i biološka raznolikost, glavne
su teme u 2008. god. U 40-oj godini uredničkoga rada
teme su nosile naslov: Prirodno gospodarenje šuma
znatno je korisnije od prašume; O odnosu šumarstva i
službene zaštite prirode; Kako u prilikama recesije osigurati
budućnost naših mladih prirodno gospodarenih
šuma; Još o šumi i zaštiti prirode u svezis NATUROM
2000.u Hrvatskoj i napopsljetku O organizacijskom
strukturiranju Hrvatskih šuma d.o.o.


Čestitajući našemu profesoru Prpiću na više nego
zasluženoj Nagradi za životno djelo, napominjemo
kako su mnogi od ovih napisa zainteresiranima prilika
da iz njih nešto nauče, nekima i potsjetnik na ono što,
ako suto već znalitrebali i učiniti, ali još uvijek nisu.
Isto tako mogao bi to biti i motiv onima koji su se priklonili
dnevnoj politici i odmakli od struke da se vrate
struci koju su odabrali za svoj životni poziv.


H.Jakovac i Z. Seletković
AKTUALNO – CURRENT NEWS
STANJE POPULACIJE VUKA U HRVATSKOJ, S PRIJEDLOGOM
ZAHVATA U POPULACIJU U 2011/12. GODINI


Populacijom vuka (Canis lupus)kao strogo zaštiće-ment za novo razdoblje 2010–2015. g. donijelo nadlenom
vrstom u našoj se zemlji upravlja na temelju Planažno Ministarstvo kulture srpnja 2010. g.*. Kako je poupravljanja
vukom u Hrvatskoj, koji je planski doku-čevši od 2005. Planom upravljanja vukomprvi put


*


Frković,A. Plan upravljanja vukom u Republici Hrvatskoj 2010.–2015. Šumarski list 9–10/2010. str. 517–519.