DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 9     <-- 9 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERSŠumarski list br. 9–10, CXXXV (2011), 423-435
UDK 630* 622 + 653: 231 (Quercus roburL.) (001)


PRIMJENAI USPOREDBA PRISTUPAPLANIRANJA OBNOVE SASTOJINA
HRASTALUŽNJAKA(Quercus roburL.) NAPRIMJERU
GOSPODARSKE JEDINICE “JOSIPKOZARAC”


APPLICATIONAND COMPARISON OF DIFFERENT MODELS FOR REGENERATION
PLANNING OF PEDUNCULATE OAK STANDS (Quercus roburL.) –
AMANAGEMENT UNIT “JOSIP KOZARAC” CASE STUDY


111


Jura ČAVLOVIĆ, Krunoslav TESLAK, Ante SELETKOVIĆ


SAŽETAK: U odnosu na planiranje intenziteta obnove na razini šume, složeniji
i zahtjevniji dio planiranja odnosi se na odabir odgovarajućih sastojina za
obnovu. To je posebno izraženo u uvjetima narušene strukture šume i sastojina,
pri čemu se rangiranje sastojina prema prioritetu obnove treba zasnivati na objektivnim
kriterijima. U radu je korišten model razlike prosječnog potencijalnog
prihoda (rente) kao posljedica odluke o provedbi ili odgodi obnove potencijalno
zrele lužnjakove sastojine, za rangiranje prema prioritetu obnove. Na primjeru
uređajnog razreda hrasta lužnjaka u gospodarskoj jedinici “Josip Kozarac”,
prema propisanom 10-godišnjem etatu glavnog prihoda od 265 ha, odabrane su
sastojine dobi iznad 100 godina rangiranjem na temelju razlike u renti i dobi kao
kriterija. Rangiranje je pokazalo da sastojine loše strukture dobi manje od 120
godina i prosječno manje površine imaju najveći prioritet, dok sastojine kvalitetne
strukture, dobi iznad 135 godina i prosječno veće površine imaju najmanji
prioritet obnove. Obnovom 21 najstarije i strukturno najkvalitetnije sastojine
ostvario bi se najveći ukupni prihod od 73 mil. kuna, ali i najveći posredni i dugoročni
gubitci. Ukupnim prihodom od 47 mil. kuna i najmanjim dugoročnim i
posrednim gubitcima bi rezultirao pristup temeljen na modelu razlike u renti.
Postojeći pristupi planiranja obnove lužnjakovih sastojina dijelom uzimaju u
obzir zahtjeve dugoročne održivosti gospodarenja, a primjena i razvoj modela
odlučivanja vodio bi intenzivnijem i učinkovitijem gospodarenju.


Ključne riječi:hrast lužnjak, uređivanje šuma, renta, planiranje etata
glavnog prihoda, prioritet obnove, struktura sastojine


1. UVOD – Introduction
Trajna obnova sastojina predstavlja jednu od najznača zitet
obnove šume, odnosno površina sastojina koje se trej
nijih pretpostavki i preduvjeta održivosti šuma i održivog


ba ju obnoviti tijekom određenog planskogospodarskog ra i.
2000). U uvje-
z doblja, treba odgovarati teoretskoj površini obnove. Pre


gospodarenja šumama (Kneeshaw drtima koji odgovaraju idealnim teoretskim, intenzitet ob-


ma tome, planiranje intenziteta obnove na razini šume
nove šume definiran je površinom šume i ophodnjom, a


(g ospodarska jedinica, uređajni razred) predstavlja jednoprostorna
i vremenska dinamika obnove sastojina je usta


s tavniji i općenitiji dio planiranja. Značajno složeniji i za ljena
i zasniva se na modelu idealne šume. Iako udio zrelih


h tjevniji dio planiranja odnosi se na izbor odgovarajućih
sastojina može imati utjecaja na intenzitet obnove šume u


sa stojina koje ćebiti uključene u planiranu površinu obno uvjetima
narušene dobne strukture šume, radi zahtjeva du


ve, posebno kada se radi o velikom broju potencijalnih sagoročne
uspostave normalne dobne strukture šume, inten


stojina za obnovu narušene i prostorno heterogene strukture,
te kada se radi o višeciljnom pristupu gospodarenja
Prof. dr. sc. Jura Čavlović, dr. sc. Krunoslav Teslak, (npr.Bettingeri dr.2003) gdje zadovoljavanje poseb-
Doc. dr. sc. Ante Seletković, Zavod za izmjeru i uređivanje šuma,


nih ciljeva gospodarenja može ograničavati ili uvjetovati


Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska 25,


pro stornu i vremensku dinamiku obnove šuma. Dob sast


10000 Zagreb, Hrvatska, e-mail: cavlovic@sumfak.hr