DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 89     <-- 89 -->        PDF

PRIZNANJA– RECOGNITION AND REWARDS
DRŽAVNANAGRADAZAZNANOST ZA2010. GOD.
Nagrada za životno djelo


Prof. em. dr. sc. dr. h. c. Branimiru Prpiću


Kao što smo u rubrici Riječ Uredništva objavili,
Držvna nagrada za znanost u 2010. god.Nagrada za životno
djeloiz biotehničkih znanosti, dodijeljena je
Prof. dr. sc. dr. h. c. Branimiru Prpiću.Usklopu svečane
sjednice Hrvatskoga sabora u povodu Dana neovisnosti,
nagrade su nagrađenima uručili ministar
znanosti, obrazovanja i športa dr. sc. Radovan Fuksi
Predsjednik Hrvatskoga sabora gosp. Luka Bebić.
Predsjednik je naglasio kako trajno ulaganje u znanost
nema alternative, a Država cijeni uspjehe svojih znanstvenika,
čiji rezultati služe na čast njima osobno, ali i
cijeloj Hrvatskoj. Ministar je pak istakao kako su dodijeljene
nagrade potpora znanosti i društvu utemeljenom
na znanju na najvišoj razini. Osvrnuo se na udvostručenje
međunarodne recenziranosti znanstvenih publikacija
u razdoblju 2004–2010. god. te na programVlade
za ulaganje u znanost, kao imogućnost korištenja financijskih
sredstva za znanost iz pretpristupnih fondova
EU. Nagrađenim znanstvenicima uz čestitku, naglasio


je, kako je Hrvatska preko njih u međunarodnim okvirima
prepoznata kao zemlja znanja, koja stoji uz bok
zemljama članicama EU.


U Riječi Uredništva napisali smo kako je Stručno
povjerenstvo za biotehničke znanosti na osnovi izvješća
recenzenata dalo prijedlog kandidata, koji je prihvaćen
za Nagradu za životno djelo. To što su oni u
svome izvješću napisali obrazlažući radprof. Prpića,
očito je bilo dovoljno impresivno da ga Stručno povjerenstvo
predloži za odnosnu nagradu.


Mi ćemo ovdje uz osnovne biografske podatke, dati
kratki prikaz njegovog nastavnog i znanstvenog rada, a
nešto više reći o njegovom uredničkom radu u Šumarskome
listu, nastavno posebno ističući teme iz rubrike
Riječ glavnog urednika.


Prof. Prpić rođen je 1927. god. u Stankovcu(Pokupsko)
u obitelji učitelja. Osnovnu školu i nižu gimnaziju
pohađao je u Petrinji, a maturirao je u Zagrebu. Diplomirao
je na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu Sveu