DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 17     <-- 17 -->        PDF

J. Čavlović, K. Teslak, A. Seletković: PRIMJENAI USPOREDBA PRISTUPAPLANIRANJAOBNOVE ...Šumarski list br. 9–10, CXXXV (2011), 423-435
Značajke sastojina za obnovu
Characteristics of stands for
Način planiranja površinskog etata glavnog prihoda –
Models of stand regeneration area planning
regenerationE_DEL_RENE_DOBE_OG
DZ_Ukm
3
ha
-1
425468420
E_PREKLha (%)-10,90 (4,12)65,42 (24,82)
EDZ_Hr
m
3
ha
-1
m
3
202
53.544
388
108.464
314
90.585
EDZ_Uk
m
3
ha
-1
m
3
465
122.612
499
131.007
450
118.344
DEL_RENkn ha
-1year-192,39-122,22-36,91
PRIH_Hr
1000 kn ha
-1
mil. kn ha
-1
97,311
25,645
258,244
68,153
212,736
56,354
PRIH_Uk
1000 kn ha
-1
mil. kn ha
-1
178,363
47,006
276,495
72,970
236,082
62,538


5. RASPRAVAPrema postojećoj dobnoj strukturi (Slika 1) i strukturnim
značajkama sastojina, tijekom budućih gospodarskih
razdoblja mogu se očekivati složeni i zahtjevni
zadaci planiranja i provedbe obnove sastojina hrasta
lužnjaka u gospodarskoj jedinici “Josip Kozarac”, slično
kao i za cijelo područje lužnjakovih šuma u RH
(Čavlovići dr.2006). Planirani površinski etat glavnog
prihoda prema Osnovi gospodarenja za razdoblje
2005-2014. godine od 265 ha upravo odgovara teoretskom
(normalna površina dobnog razreda širine 10 godina),
te je osim toga i radi usporedbe primijenjen i kod
ostala dva pristupa određivanja etata glavnog prihoda.
Dugoročna i dosljedna primjena ovakvog intenziteta
obnove,vodila bi uspostavi normalne dobne strukture
šume (Čavlović,1996). S druge strane, to bi isto tako
vodilo i produženju razdoblja obnove postojećeg velikog
udjela potencijalno zrelih sastojina (67 %) na 100
godina, odnosno očekivanoj sječivoj dobi pojedinih sastojina
od preko 200 godina.To pretpostavlja postojanje
i podržavanje dijela strukturno očuvanih i stabilnih sastojina
i njihovu “konzervaciju”.Teško ili manje prihvatljiv
pristup bi bio obnova 67 % površine šume unutar
razdoblja od 40 godina ili kraćeg (koncentracija sječa
na velikom prostoru unutar kratkog vremena, nepovoljni
utjecaji na stanište, veliki troškovi šumskouzgojnih
radova, smanjen uspjeh obnove, podržavanje
postojeće dobne strukture, upitnost načela trajnosti).
Slijedom prethodno navedenog, rangiranje sastojina
prema prioritetu za obnovu predstavlja posebno značajan
dio planiranja etata glavnog prihoda. Prosječna razlika
potencijalnih prihoda kao posljedica odluke o
trenutnoj ili odgođenoj obnovi određene potencijalno
zrele sastojine, se pokazao kao jedan od objektivnih kriterija
za rangiranje sastojina, jer se temelji na postojećim
sastojinskim i strukturnim značajkama te
pretpostavkama budućeg razvoja sastojine (Tablica 1,
Slika 2). Prema tomu su se strukturno narušene sasto


– Discussion
jine (veliki udio poljskog jasena i ostale bjelogorice u
odnosu na hrast lužnjak), dobi mlađe od 120 godina i
površine manje od 10 ha rangirale na vrh liste, dok s
druge strane sastojine očuvane strukture (velika drvna
zaliha i udio hrasta lužnjaka od 80–100 %), redovito
starije od 130 godina i prosječno veće površine (>10 ha)
rangirale su se na kraju liste (Tablica 2). Utjecajni čimbenici
na rangiranje sastojina su značajke kvalitete i
strukture sastojina (Čavlovići dr., 2011), dok nepostojanje
utjecaja dobi i površine sastojina upućuje na to
da je u istraživanoj šumi narušena struktura izraženija u
mlađim sastojinama, dobi 100–120 godina (Slika 4) redovito
manjih površina. To se može objasniti činjenicom
da se te sastojine uglavnom odnose na vlažnija
lužnjakova staništa, gdje je narušavanje strukture i propadanje
hrasta bilo izraženije (Dekanić,1975), na
kojima se gospodarilo uz kraću ophodnju (velik udio
poljskog jasena), te zbog veće prostorne varijabilnosti
stanišnih i strukturnih značajki i dinamičnijih strukturnih
promjena, izlučivane su sastojine manjih površina.
Grupiranje sastojina u stupnjeve prioriteta za obnovom
(Slika 4) pokazalo je, s obzirom na zastupljenost
prva dva stupnja od oko 400 ha, da ima više nego dovoljno
sastojina koje bi se mogle uvrstiti u etat glavnog
prihoda za prvo 10-godišnje razdoblje i koje su osim
toga većinom zastupljene u šestom dobnom razredu.
Nasuprot tomu, udio dva zadnja stupnja koji ima svoje
posebno značenje u prethodno istaknutoj potrebi podržavanja
određenog dijela sastojina do visokih sječivih
dobi, dvostruko je manji i to uz zastupljenost sastojina
starijih od 135 godina.Velika “zaliha” od oko 70 % sastojina
srednjeg i malog prioriteta može izgledati povoljno.
Međutim, iako se dob sastojina nije pokazala
kao utjecajan čimbenik, treba imati u vidu da se može
očekivati tijekom vremena postupno nepovoljno povećanje
udjela prvih stupnjeva prioriteta obnove (pomicanje
raspodjele u lijevo), kao posljedica promjena