DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 13     <-- 13 -->        PDF

J. Čavlović, K. Teslak, A. Seletković: PRIMJENAI USPOREDBA PRISTUPAPLANIRANJAOBNOVE ...Šumarski list br. 9–10, CXXXV (2011), 423-435
Primjenom važećeg cjenika drvnih sortimenata ivu, provedena je i prikazana pomoćuArcGIS 9.2 (ESRI)
sortimentnih tablica preuzetih od javnog poduzeća Hr-pr ogramskog paketa, a statističke analize provedene su
vatske šume d.o.o izračunat je potencijalni bruto prihodko rištenjem programskog paketa SAS(SAS Institute
za svaku pojedinu sastojinu te etat glavnog prihodaINC., 1999).
odvojeno po vrstama drveća i ukupno.


Prostorna analiza i raspodjela sastojina s obzirom na
kategorije prioriteta i pristupe odabira sastojina za obno


4. REZULTATI – Results
Rezultati multivarijatne regresijske analize (Tablicasta (G_Hr), broj stabala hrasta (N_Hr) i debljinski pri1)
predstavljaju model procjene kompleksne varijablerast hrasta (id_Hr) kao osnovni elementi strukture lužrazlike
prosječnog godišnjeg očekivanog prihodanjakovih sastojina i nezavisne varijable objašnjavaju
(DEL_REN). IzTablice 1 vidljivo je da temeljnica hra-visokih 68,4 % od ukupne varijabilnosti.


Tablica 1.Rezultati stepwise procedure regresijske analize za razliku u renti (DEL_REN) kao zavisne varijable.


Table 1
Results of stepwise regression analysis for the rent difference (DEL_REN) as independent variable.


DFSSMSFPr > FR
2
Model3421304,0314044335103,29<0,00010,6842


Varijabla
VariableP. P.S. P.Tip II SSFPr > FParc. R
2
Intercept243,7198734,1479069262350,94<0,0001
G_Hr-24,491721,831832430577178,76<0,00010,6622
N_Hr1,299680,478501003117,380,00740,0120
id_Hr11,099395,21733615384,530,03510,0100


Obilježja rangiranih sastojina prema prioritetu ob-strukture, uključujući i prediktore modela, uTablici 2.
nove primjenom navedenog modela (Formula 1, Ta-Kako se radi o ukupno 226 sastojina, zbog prostora priblica
1), vidljiva su iz prikaza osnovnih elemenatakazano je samo prvih 20 i zadnjih 20 sastojina.


Tablica 2.Prikaz osnovnih elemenata strukture za prvih 20 i zadnjih 20 rangiranih sastojina prema prioritetu obnove. DZ_Ja
drvna zaliha poljskog jasena, DZ_OVdrvna zaliha ostalih vrsta drveća, DZ_Uk ukupna drvna zaliha, ostale oznake
prethodno opisane.


Table 2
Stand characteristics for the first 20 and the last 20 stands ranked according to regeneration priority. DZ_Ja growing
stock of narrow leaved ash, DZ_OV growing stock of other tree species, DZ_Uk total growing stock, other
abreviations as described previous.


Rang –
Rank
Odsjek – Sub-
Compartment
DEL_REN
Dob –
Age
Površina –
AreaN_HrG_Hrid_HrV_JaV_OBV_UK
kn/hagodina -yearsham
2
/hamm/godm
3
/ham
3
/ham
3
/ha
162b200,91061,00666,63,072253329
2100c180,11202,56245,63,8180121297
359a158,711512,29527,83,4017019317
435c144,61253,25538,43,442102358
559e141,61206,44538,53,4419435371
67c141,61017,08689,33,323199472
77a137,21087,18458,43,602832420
865c133,910415,367910,23,273466511
948e133,41154,89669,53,3626211426
1012a114,810815,146710,43,402624424
116b110,110410,466710,63,442921480
12140b107,41252,876710,73,440184348
1390b106,61022,579011,93,272114387
14124c106,41401,95319,14,1025543463
1565a105,91145,26469,83,7328730476
1617a102,21208,68419,73,852559425
1759f99,31202,50349,54,0626593542
186d97,71214,886511,03,482058368