DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 12     <-- 12 -->        PDF

J. Čavlović, K. Teslak, A. Seletković: PRIMJENAI USPOREDBA PRISTUPAPLANIRANJAOBNOVE ...Šumarski list br. 9–10, CXXXV (2011), 423-435
426
Slika 2.Prikaz prihoda tijekom budućeg razdoblja ophodnje i rente. A) Sastojina narušene strukture: a) obnova odmah, b) odgodaobnove
za 20 godina. B) Sastojina očuvane strukture: a) obnova odmah, b) odgoda obnove za 20 godina.
Figure 2Revenues during future rotation period, and a rent. A) Understocked stand: a) prompt stand regeneration, b) adjournment of stand
regeneration for 20 years. B) Fully stocked stand: a) prompt stand regeneration, b) adjournment of stand regeneration for 20 years
Slika3.Usporedba rente i razlike u renti u slučaju trenutne ob-
nove (TO) i odgode obnove (OO) za sastojine narušene i
očuvane strukture.
Figure 3Comparison of rent and rent difference in a cases of
prompt regeneration (TO) and adjournment regeneration
(OO) for the understocked and fully stocked stand.
prioritetu obnove. Rangirane sastojinegrupirane su u
šest kategorija prema prioritetu obnove (veliki, značajan,
srednji, mali, uputno podržavati, nužno podržavati). Ka-
tegorije su određene na način da uokvirujuraspon od
100 kn/ha razlike u potencijalnom prihodu (renti), pola-
zeći od maksimalne pozitivne vrijednosti prema mini-
malnoj vrijednosti razlike prosječnog godišnjeg prihoda.
Proveden je odabir sastojina za obnovu tijekom 10-
godišnjeg razdoblja (planiranje etata glavnog prihoda)
pristupom rangiranja sastojina prema razlici oče-
ki vanog prosječnog prihoda (E_DEL_REN), te rangira -
nja prema dobi sastojine (E_DOB), i uspoređen s et-
at om glavnog prihoda propisan prema Osnovi gospoda-
re nja za razdoblje važenja 2005-2014 (E_OG). Sastojine
za obnovu odabrane su zbrajanjem površina sastojina od
prve rangirane s obzirom na razlikurente,odnosno s ob-
zirom na dob, na niže sve dok se ne dostigne po-vršina
od 265 ha koliko iznosi propisani površinski etat glav-
nog prihoda prema važećoj Osnovi gospodarenja.
Slika 2.Prikaz prihoda tijekom budućeg razdoblja ophodnje i rente. A) Sastojina narušene strukture: a) obnova odmah, b) odgodaobnove
za 20 godina. B) Sastojina očuvane strukture: a) obnova odmah, b) odgoda obnove za 20 godina.
Figure 2Revenues during future rotation period, and a rent. A) Understocked stand: a) prompt stand regeneration, b) adjournment of stand
regeneration for 20 years. B) Fully stocked stand: a) prompt stand regeneration, b) adjournment of stand regeneration for 20 years
Slika3.Usporedba rente i razlike u renti u slučaju trenutne ob-
nove (TO) i odgode obnove (OO) za sastojine narušene i
očuvane strukture.
Figure 3Comparison of rent and rent difference in a cases of
prompt regeneration (TO) and adjournment regeneration
(OO) for the understocked and fully stocked stand.
prioritetu obnove. Rangirane sastojinegrupirane su u
šest kategorija prema prioritetu obnove (veliki, značajan,
srednji, mali, uputno podržavati, nužno podržavati). Ka-
tegorije su određene na način da uokvirujuraspon od
100 kn/ha razlike u potencijalnom prihodu (renti), pola-
zeći od maksimalne pozitivne vrijednosti prema mini-
malnoj vrijednosti razlike prosječnog godišnjeg prihoda.
Proveden je odabir sastojina za obnovu tijekom 10-
godišnjeg razdoblja (planiranje etata glavnog prihoda)
pristupom rangiranja sastojina prema razlici oče-
ki vanog prosječnog prihoda (E_DEL_REN), te rangira -
nja prema dobi sastojine (E_DOB), i uspoređen s et-
at om glavnog prihoda propisan prema Osnovi gospoda-
re nja za razdoblje važenja 2005-2014 (E_OG). Sastojine
za obnovu odabrane su zbrajanjem površina sastojina od
prve rangirane s obzirom na razlikurente,odnosno s ob-
zirom na dob, na niže sve dok se ne dostigne po-vršina
od 265 ha koliko iznosi propisani površinski etat glav-
nog prihoda prema važećoj Osnovi gospodarenja.