DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 115     <-- 115 -->        PDF

povratak na bis. Program se sastojao od pjesama i balada
domaćih autora, a nazastupljenije su bile pjesme
koje je uglazbio Dinko Fio, na čiju je inicijativu klapa i
osnovana 14. ožujka 2004. godine. Članovi klape su posebno
dojmljivo otpjevali pjesmu Mojoj pokojnoj materi,
koju je na stihove Lucije Rudan uglazbio Dinko
Fio. Ugodno iznenađenje bile su obrade popularnih pjesama
kao što su: Sanjaj me (Rajko Dujmić), Više ne
želim te (Hari Rončević),A vitar puše i mno ge druge.


Mješovita klapa broji 14 članova,od kojih je jednak
broj muškaraca i žena, te spada u mješoviti ansambl.
Jedna od članica klape je i naša kolegica Mirna Ilić
(prva zdesna), na što smo posebno ponosni. Klapa je do
sada imala mnogo zapaženih nastupa u Hrvatskoj i u
inozemstvu.


Jadranka Roša


ZAPISNIK


2. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a,
održane 5. 11. 2011. god. u
11 sati u lovačkoj kući Radinje, UŠPNova Gradiška
Nazočni: Stjepan Blažičević, dip. ing.,Mario Bošnjak,
dipl. ing., mr. sp. Mandica Dasović, mr. sc. Josip
Dundović, Željko Bralić, dipl. ing. (umjesto mr. sc. Zorana
Đurđevića), prof. dr. sc. Milan Glavaš, Tijana Grgurić,
dipl. ing., Dubravko Hodak, dipl. ing.,Benjamino
Horvat, dipl. ing., prof. dr. sc. Boris Hrašovec,mr. sc.
Petar Jurjević, Čedo Križmanić, dipl. ing., Marina
Mamić, dipl. ing., dr. sc. Josip Margaletić, akademik
Slavko Matić, Darko Mikičić, dipl. ing., Damir Miškulin,
dipl. ing.,Vlatko Petrović, dipl. ing., Dragomir Pfeifer,
dipl. ing.,Oliver Vlainić, dipl. ing., Zdravko
Vukelić, dipl. ing.,Ilija Gregorović, dipl. ing., Hranislav
Jakovac, dipl. ing., Josip Maradin, dipl. ing., Damir De lač,
dipl. ing., Biserka Marković, dipl. oec.


Gosti: IvicaTomić, dipl. ing.
Domaćin:Tomislav Božić, dipl. ing., zamjenik voditelja
UŠPNašice.
Ispričani: prof. dr. sc. Igor Anić, prof. dr. sc. Ivica
Grbac, Darko Posarić, dipl. ing., Davor Prnjak, dipl.
ing., izv. prof. dr. sc. Ivica Tikvić, dr. sc. VladoTopić,
dr. sc. Dijana Vuletić.
Predsjednik HŠD-a mr. sc. Petar Jurjević pozdravio
je sve nazočne, a posebno se zahvalio domaćinima na


čelu s Tomislavom Božićem, dipl. ing., zamjenikom
voditelja UŠPNova Gradiška, koji je zaželivši svima
uspješan rad ukratkopredstavio svoju upravu šuma.


Nakon što je predsjednik HŠD-a mr. sc. Jurjević
utvrdio kvorum jednoglasno je usvojen ovaj


Dnevnired:


1.Ovjerovljenje Zapisnika 1. sjednice Upravnog odbora
HŠD-a. (Zapisnik je objavljen u ŠL 3–4/2011.)
2Obavijesti


3.Aktualna problematika
4.Izvješće oizvršenju financijskoga plana za prvo polugodište
2010. god.
5.Šumarski list i ostale publikacije
6.Rasprava po izvješćima i zaključci
7.Pitanja i prijedlozi.
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.
Ad 1.NaZapisnik 1. sjednice Upravnog odbora
HŠD-a, koji je objavljen u Šumarskome listu3–4/2011.,
nije nitko imao primjedbi te je jednoglasno usvojen.