DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 102     <-- 102 -->        PDF

HŠI obavlja poslove vezane uz Zakonske propise R.
Hrvatske za koje je nadležno Ministarstvo regionalnog
razvoja šumarstva i vodnog gospodarstva kao što su:
Nacionalni program motrenja oštećenosti šumskih ekosustava:
Program izvještajno-prognoznih poslova u šumarstvu;
Genetska banka. Institut kao službeno tijelo
obavlja stručni nadzor nad proizvodnjom sjemena, sadnica
i rasadničke proizvodnje.


Institut organizira i održava domaće i međunarodne
znanstvene skupove, seminare, terenska savjetovanja,
stručna predavanja i sudjeluje u obrazovanju đaka i studenata.
Znanstvenici HŠI surađuju s inozemnim znanstvenim
institucijama u međunarodnim projektima i u
bilateralnoj suradnji.


Ujedinjeni narodi (UN) su2011. godinu proglasili
Međunarodnom godinom šuma. Službeni logo“Forests
2011”(Šume 2011) s glavnom temom Forests
forPeople(Šume za ljude) sa središnjom ulogom ljudi
u održivom upravljanju, očuvanju razvoju svjetskih
šuma. Šume su neophodne za opstanak i dobrobit čovječanstva.


U svezi sa 65. obljetnicom HŠI i Međunarodnom godinom
šuma, koji je Skupština UN proglasila na sjednici


20.prosinca 2006. godine,27. lipnja 2011. godine održana
je sjednica Znanstvenog vijeća Hrvatskog šumarskog
instituta.Na sjednicu su pozvani umirovlje ni
znanstvenici: Mr. sc. AntunDokuš, dr.sc. JosoGrača,
dr.sc. MiroslavHarapin, mr.sc. AnkicaKrznar, dr.
sc. JurajMedvedović, mr.sc. NadeždaPezdirc, dr.
sc. Karmelo Poštenjak, mr.sc. Vinko Viličić. Pozivu
se nisu odazvali: dr.sc. MarijaHalambek, dr.sc.
JakobMartinovići dr.sc. StevoOrlić.
Ravnateljica HŠI iznijela je temeljnu zadaću Instituta,
kao što je vidljivo iz gore navedenog i istaknula
vizije položaja HŠI kao temeljne nacionalne znanstvene
ustanove u šumarstvu R. Hrvatske i važnog čimbenika
u jugoistočnoj Europi.


U HŠI rade relativno brojni, pretežito mladi, visokokvalificirani
znanstvenici i stručnjaci, koji su jamstvo
njegovog opstanka, kvalitetnog rada i njegove
budućnosti.


Miroslav Harapin


KNJIGE I ČASOPISI – BOOKS AND MAGAZINES
(Scientific and professional)


EKOLOGIJAI OBNOVAHIGROFILNIH
LUŽNJAKOVIH ŠUMARAVNOG SREMA


Pod gornjim naslovom u Zagrebu je tiskana znanstvena
monografija (ISBN 978-953-98401-9-6) našeg
kolege, uzgajivača, dr. Martina Bobinca, docenta sa
Šumarskog fakulteta u Beogradu.Izdavač je Hrvatski
šumarski institut, a suizdavač Institut za šumarstvo
Beograd.


MartinBobinacrođen je 1958. godine u Bačkom
Monoštoru, Sombor, SR Srbija. Osnovnu školu završio
je u mjestu rođenja,a gimnaziju u Somboru 1977. go-
dine. Na Šumarskom fakultetu u Beogradu diplomirao je
1982. godine, amagistarski rad pod nazivom:Proučavanje
uzgojnih potreba sastojina poljskog jasena (Fraxinus
angustifoliaVahl) u različitim tipovima šuma u Sremu,
obranio 1988. godinete doktorskudisertaciju 1999.godine
podnaslovom:Istraživanja prirodne obnove lužnjaka
(QuercusroburL.) i izbor metoda obnavljanja u
zavisnosti od stanišnih i sastojinskih uvjeta. Do sada je
objavio više od 140 znanstvenihistručnihradova. Član
jeviše strukovnih udruženjau SrbijiiasocijacijeProsilvaEuropa.
Na temelju rezultata istraživanja od više od
dva desetljeća u lužnjakovim šumama,napisao je monografiju
Ekologija i obnova higrofilnih lužnjakovih šuma
Ravnog Srema koju ovdje predstavljamo.


PredmetnaMonografijajeznanstvenodjelonapisanona294
stranice ipodijeljenonatripoglavlja:


1.Ekologija lužnjakovih šuma Ravnog Srema,
2.Obnova higrofilnih lužnjakovih šuma,
3.Preporukezaobnovuhigrofilnihlužnjakovih šuma.
Prvopoglavlje, Ekologijalužnjakovih šumaRavnogSrema,
podijeljenojena pet podpoglavlja, gdjenas
autordetaljnoupoznajesbiološkimosobinamaiekološkim
zahtjevimalužnjaka, staništima, zajednicama,
klimatskim i hidrološkim uvjetima na području Ravnog
Srema.
U drugom poglavlju, Obnovahigrofilnihlužnjakovih
šuma, autor nas kroz tri podpoglavlja i brojne podjele
vrlo detaljno,i što je važno naglasiti,na svojim
vlastitim istraživanjima,uvodi u tajne fruktifikacije,
rasta i razvoja ponika i podmlatka te obnove lužnjaka.
Vrlo je interesantan autorov pristup u proučavanju rasta
i razvoja ponika i podmlatka. Osim lužnjaka autor vrlo
detaljno opisuje rast i razvoj sadnica poljskog jasena i
graba, vrsta koje uz lužnjak izgrađuju hidrofilne šumske
zajednice Ravnog Srema. Zbog različitog dinamiz ma
šumskih ekosustava na području Ravnog Srema, u