DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 9     <-- 9 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 343-352


UDK 630* 232.3 (Pinus pinea L.) (001)


FIZIOLOŠKA, KEMIJSKAIANTIOKSIDATIVNA SVOJSTVASVJEŽEG I
USKLADIŠTENOG SJEMENAPINIJE (Pinus pinea L.)


PHYSIOLOGICAL, CHEMICALANDANTIOXIDANT PROPERTIES OF FRESH
AND STORED STONE PINE SEED (Pinus pinea L.)


11 2


Tamara JAKOVLJEVIĆ , Marija GRADEČKI-POŠTENJAK, Ivana RADOJČIĆ REDOVNIKOVIĆ


SAŽETAK: Pinija (Pinus pineaL.) je mediteranska vrsta drveća. Raširena
je na cijelom području Sredozemlja. U Hrvatskoj je prirodno rasprostranjena
na otoku Mljetu u području Saplunare. Zbog ekonomske, ekološke, pejzažne,
nutritivne i zdravstvene vrijednosti mogućnosti korištenja sjemena pinije su
velike. U šumarstvu se koristi za pošumljavanje degradiranih staništa mediteranskog
krškog područja Hrvatske, a zbog široke kišobranaste krošnje i vrlo
dekorativnog izgleda, interesantna je kao hortikulturna vrsta. Nutritivna i
zdravstvena vrijednost sjemena proizlazi iz kemijskog sastava. Bogato je proteinima,
vitaminima A,B,C, D, E, od minerala željezom, magnezijem, fosforom
i cinkom, nezasićenim masnim kiselinama i polifenolnim spojevima. Ispitana
je kvaliteta sjemena (klijavost sjemena, masa 1000 sjemenki, sadržaj vlage),
kemijski sastav i antioksidativna svojstva unutarnje sjemenske ljuske i sjemena
(količina ukupnog sumpora, dušika, sirovog proteina, fosfora, kalija,
kalcija, magnezija, bakra, cinka, željeza, mangana i ukupnih polifenola). Fiziološka,
kemijska i antioksidativna svojstva ispitana su na svježem sjemenu
(3 provenijencije) i na dugoročno uskladištenom sjemenu (1 provenijencija).
Sjeme je sabrano na području UŠP Split, svježe sjeme je sabrano 2009. go-
dine, a uskladišteno sjeme je sabrano 1995. godine. Klijavost svježeg sjemena
bila je viša od standardom propisane. Provenijencija Mljet imala je nisku energiju
klijavosti i najviše učešće šturog sjemena. Uzrok tomu je starost stabala.
Učešće svježeg neisklijalog sjemena ukazuje na dormantnost sjemena, a iznosilo
je prosječno 9 %. Kod sjemena pinije radi se o tipu mehaničke dormantnosti.
Provenijencija Dubrovnik imala je najviše učešće svježeg neisklijalog
sjemena. Zdravstveno stanje sjemena svih istraživanih provenijencija bilo je
dobro (Tablica 2). Klijavost uskladištenog sjemena provenijencije Zadar u
razdoblju od 1995. do 2010. godine, iznosila je prosječno 74 %. (Tablica 3).
Značajna količina dušika i sumpora predstavlja pokretačku snagu rasta embrija.
Ukupna količina dušika, sumpora, sirovih proteina i fosfora u sjemenu
je visoka, dok je u sjemenskoj ljusci niska. Visoke vrijednosti sirovih proteina
ukazuju na to da je sjeme pinije bogat izvor proteina (Tablica 4.). Sjemenke su
bogate mineralima. Najzastupljeniji element je kalij, a slijede ga fosfor i magnezij.
Ostali elementi zastupljeni su ovim slijedom: kalcij, željezo, mangan,
cink i bakar. Nije uočena bitna razlika u mineralnom sastavu unutarnje ljuske
i sjemena. Provenijencija Mljet (prirodna sastojina) ima najveću količinu svih
ispitivanih minerala osim fosfora, jer je sastojina stara (Tablica 5). Istražen je
udio ukupnih polifenola i antioksidacijski kapacitet unutarnje sjemenske ljuske
i sjemena pinije. Na temelju dobivenih rezultata za udio ukupnih polifenola
vidljivo je da istražene provenijencije sadrže različite udjele ukupnih


1


Dr. sc.Tamara Jakovljević, dr. sc. Marija Gradečki-Poštenjak, Hrvatski šumarski institut,
Cvjetno naselje 41, 10450 Jastrebarsko, Hrvatska, tamaraj@sumins.hr


2


Dr. sc. Ivana Radojčić Redovniković, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta
u Zagrebu, Pierottijeva 6, 10 000 Zagreb, Hrvatska