DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 79     <-- 79 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI BOOKS AND MAGAZINES
(Scientific and professional)


Dalibor Ballian iDavorin Kajba


OPLEMENJIVANJE ŠUMSKOG DRVEĆAI OČUVANJE
NJEGOVE GENETSKE RAZNOLIKOSTI


Sveučilišni udžbenik “Oplemenjivanje šumskog drveća
i očuvanje njegove genetske raznolikosti”pruža
pregled saznanja o šumskom drveću iz više različitih
znanstvenih disciplina, a pridružuje se naporu koji se temelji
na spoznajama da će novi izmijenjeni okolišni
uvjeti stvoriti dodatne izazove u gospodarenju šumama.
Toće ostaviti značajne posljedice na njihovu ekonomsku
i socijalnu korist, koje izravno proističu iz šumskih sastojina,
kao i iz biološke raznolikosti šumskih ekosustava.
Ekološki i genetički mehanizmi potiču stalne evolucijske
promjene, a obuhvaćaju individualnu, populacijsku i razinu
pojedine vrste, pa nije neuobičajeno da se neke europske
vrste šumskog drveća suočavaju s nestajanjem.
Zbog toga poznavanje genetske raznolikosti šumskog drveća
i oplemenjivanje povezani su s njihovom prilagodbom
i očuvanjem. Suvremene metode istraživanja
šumskog drveća temelje se na primjeni različitih molekularno-
bioloških i genetičkih metoda i tehnika istraživanja,
kao i metoda koje poboljšavaju njihovu poziciju u
sadašnjem tijeku evolucijske povijesti.


Udžbenik je ponajprije namijenjen studentima Šumar
skog fakulteta, a sve opsežnija nastavna građa
potrebna za valjanu provedbu studijskih programa
preddiplomskoga i diplomskog studija Šumarstva i
Urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša zahtijevala
je objavljivanje udžbenika koji bi obuhvatio najsuvremenije
metode oplemenjivanja i očuvanja genetske
raznolikosti šumskog drveća. Također ovaj udžbenik
sadrži i pojmovnik s objašnjenjima obrađenih stručnih
izraza,kako bi bio od pomoći svima koji žele proširiti
znanje iz ove znanstvene grane.


Knjiga ima 299 stranica B-5 formata


Dr. sc. Joso Gračan


L’ITALIA FORESTALE E MONTANA


(časopis o ekonomskim i tehničkim odnosima – izdanje
Akademije šumarskih znanosti – Firenze)


Iz broja 2, ožujak-travanj2011. godine izdvajamo:


Inauguracija 60. akademske godine talijanske
Akademije šumskih znanosti


Svečana ceremonija inauguracije održana je 4. ožu j ka
u palači Medici Riccardi u nazočnosti mnogih autoriteta
i brojne publike.


Pozdravni govor i izvješće o aktivnostiAkademije
odr žao je prof. Orazio Ciancio predsjednik Akademije.


Pozdravio je PietraRosselija,povjerenika za poljoprivredu
provincije, zatim inženjera Fausta Martinellija,
pomoćnika predsjednika državnih šuma. Ministar