DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 76     <-- 76 -->        PDF

ljujemo. Zahvalni smo na dugogodišnjoj suradnji i
MladenuŠpigelskom,šumarskom i višem lovnom
tehničaru iz Rečice, koji ovoga puta nije nazočio susretu
generacije. Od njega smo saznali da je začetnik
organiziranja susreta bio, danas pokojni šumarski tehničar
AdolfSabolić.


Susreti su većinom održavani u Karlovcu. Prvi susret
za 20. obljetnicu mature održan je 1971. god. uz
nazočnost i razrednika Josipa Cuvaja, dipl. ing. šum.,
zatim 1981. i 1986. god. kada je bio nazočan i njihov
direktorAnte Duić, dipl. ing. šum. Slijede susreti koji
su se održavali svake godine od 2001-2008., s time da
su se 2003. i 2008. održali u Belišću kod tada bolesnog,
a sada već pokojnog kolege DrageIvanišića.Ovogodišnji
susret o kome pišemo je dogovoren upravo
2008. u Belišću. Karlovački tjednik je 2. lipnja 2011.
također pisao o ovome susretu uz komentar Velimira
Ivkovića: “Stari jesmo, ali nismo izgubili osjećaj za
druženje i zajedništvo. Ovako velik broj održanih susreta
naše generacije nastavak je dobrih odnosa i velikoga
prijateljstva za školskih dana. Nije bilo svađa,
tuče, međusobno smo se cijenili i uvažavali te pomagali
jedan drugome kada je to bilo potrebno. Lijepe
uspomene iz đačkih klupa nikada se ne zaboravljaju,
bez obzira gdje je tko od nas živio i radio”.


Spomenimo još, da je od ukupno 52 maturanta iz
generacije 1951. god. danas živih njih 20, od kojih su 3
kolegice. Zaželimo im još ovakvih susreta.


Mladen Skoko, dipl. ing. šum.


ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL MEETINGS


SIMPOZIJ BOTANIČKI VRTOVI I ARBORETUMI HRVATSKE
Zagreb, 30. svibnja 2011. godine


U organizaciji Sekcije botaničkih vrtova i arbore-Na skupu su održana sljedeća usmena priopćenja:
tuma Hrvatskog botaničkog društva, u Zagrebu je 30.


Sharrock, S.: Plant conservation in Europe – the


svibnja 2011. godine održan Simpozij s međunarodnim


role of botanic gardens and BGCI (Botanic Gardens


sudjelovanjem “Botanički vrtovi i arboretumi Hrvat-


Conservation International). U svijetu ima preko 2500
ske”. Prvi je to skup organiziran u Hrvatskoj na kojemu


bo taničkih vrtova, od kojih je oko 800 u Europi. BGCI je
se moglo čuti o povijesti, razvoju, zbirkama, vrijedno


međunarodna organizacija koja umrežava botaničke vrsti,
problemima i sadašnjem stanju svih naših botani


tove i podupire njihovu suradnju. Posebno je naglašena
čkih vrtova i arboretuma.


specifična uloga botaničkih vrtova u očuvanju, uzgoju i
Botanički vrt možemo definirati


kao ustanovu koja posjeduje dokumentiranu
zbirku živih biljaka koja
služi znanstvenim istraživanjima,
zaštiti bilja i obrazovanju te je dostupna
javnosti.Arboretum ima sličnu
ulogu, ali sadrži dokumentiranu
zbirku živih, isključivo drvenastih
biljaka. Osim navedenoga, vrlo je
važna njihova uloga za razvoj hortikulture,
a zadnjih desetljeća sve je
veće njihovo značenje u očuvanju
bio raznolikosti. Naši su botanički
vr tovi i arboretumi vrlo raznoliki
pre ma starosti, površini, broju svojti,
specijaliziranosti, organizaciji, broju
zaposlenih i dr. Međutim, niti jedan
hrvatski botanički vrt ili arboretum


nije samostalna ustanova, već su sa-


Slika 1. Biokovski botanički vrt Katušina


stavnice drugih institucija.


(Foto: M, Idžojtić)