DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 75     <-- 75 -->        PDF

2. Proslava 60. obljetnice mature generacije 1951. god. Šumarske škole Karlovac


Maturanti Šumarske škole Karlovac
generacije 1951. god. sastali su
se po dvanaesti put,što se ne događa
baš često, ove godine to je bilo na
proslavi 60. obljetnice mature,. Sastanak
je upriličen 27. svibnja 2011.
god. u Karlovcu ispred stare zgrade
Šumarske školena Rakovcu, obnovljene
2008. god. Pozivu se odazvalo
11bivših učenikaod ukupno 52 koli
ko ih je maturiralo, a došli su iz
Pule, Vrhovina, Duge Rese, Zagre ba,
Varaždina, Osijeka i Beograda.
To su: Velimir Ivković, Stjepan
Janeš, Antun Jurić, Stjepan
Kolar, Vladimir Kovač, Miro slavKutscherauer,
IlijaPerić,
Ljubo Petričević, Stanko Su-
Slika3. Susret generacije 1951. god. povodom 60. obljetnice mature, ispred obnovljene


botić, Milan Trtica iRade Za


zgrade škole u Rakovcu – (gore slijeva: M. Kutscherauer, I. Perić i Lj. Petričević;


tezalo (slika 3). Ovoga su puta


dolje slijeva: R. Zatezalo,V.Kovač, MTrtica, S. Janeš, S. Kolar, V.Ivković, S. Su


izostale kolegice, kako su rekli iz


botić, iA. Jurić)


opravdanih razloga. Većina nazočnih
imala je 80 pa i više godina.


Nakon okupljanja na Rakovcu, ručak i druženje nastavljeno
je u pivnici “Pod Švarčom”. Kako je to uobičajeno
na takvim susretima,atmosfera je uvijekvesela i
prijateljska, no ovoga puta kao da je bilo mnogo više
šala, smijeha i dosjetki na račun pojedinaca, unatoč godinama.
Uz sjećanja na najljepše dane iz njihovoga srednjoškolskog
života, nisu zaboravili ni na svoje bolesne
i umrle kolege. Nezaobilazna i uvijek zanimljiva tema
bila su i sjećanja na njihove profesore, bilo da se radi o
šumarima ili općeobrazovcima. Ponajprije se to odnosilo
na tada poznate šumarske stručnjake, dipl. ing. šumarstva,
koji su im prenosili svoja bogata teorijska i
praktična znanja, ali i životna iskustva.Tosu bili:Tomo
Bikčević –predavač šumskog građevinarstva i geodezije
(kasnije projektirao i izveo“Bikčevićevu stazu”
na Medvednici), Josip-JožaCuvaj –nezaboravni razrednik
i profesor, predavač tehničkog crtanja, šumskog


građevinarstva i geodezije,AnteDuić –prvi direktor i
drugi otac učenicima, nadimkom “Druskan”, predavao
je matematiku, LadislavHang–predavač nacrtne geometrije,
JosipHerman –svestrani lovac, posjedovao
je bogatu zbirku lovačkoga oružja, predavao je iskorištavnje
šuma, lovstvo i dr. (Divna,njegov engleski seter
bio je omiljen kod učenika),Juraj-JuraLipovšćak –
drugi direktor, predavao je matematiku, kasnije uređivanje
šuma (založio se za sprječavanje preseljenja škole iz
Karlovca u Gospić), DragutinMajer –kratko predavao
ovoj generaciji, ZvonimirSlović –navodno predavao
zaštitu šuma i uređivanje šuma, Ivan Šavor –


(Foto: Maja Ivković)


grebu 2005. god. u 105-oj godini života,kao najstariji
šumarski stručnjak).Opće predmete predavali su profesori
iz gimnazije i drugih srednjih škola: DavorinKriž,
Milivoj Lalić – matematičar, Miodrag Nikolić –
predavao pogonske i radne strojeve, Nikola Tomić –
pre davao ustav i privredni sistem FNRJ, Darinka Manojlović–
ruski i dr.


Sudionik proslaveVladimirKovač,dipl. ing. geode
zije iz Zagreba, iznenadio je nazočne poklonom – kera mičkom
zelenom posudom ukrašenom hrastovim listom i
žirevima i natpisom Karlovac 1951–2011. (slika 4).


Ova je generacija zaslužila da ukratko damo pregled
njihovih dosadašnjih susreta. Podatke i fotografije sa
susreta redovito nam dostavljaVelimirIvković,dipl.
oec. iz Karlovca, koji inače uredno i ažurno vodi podatke
o svojoj generaciji, pa mu i ovom prigodom zahva


uvijek miran, svestrani predavač, zaslužan za izgradnju


Slika 4. Poklon za uspomenu


baraka za smještaj učenika u blizini škole (umro u Za


(Foto: Hrvoje Ivković)