DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 73     <-- 73 -->        PDF

OBLJETNICE – ANNIVERSARIES


ŠUMARSKA I DRVODJELJSKAŠKOLAKARLOVAC
Dvije obljetnice mature


God. 2012. navršit će se 65 godina od osnivanja Šumar
ske škole Karlovac, koja ima najdužu tradiciju sus tav
nog obrazovanja šumarskih tehničara u Hrvatskoj.


Obrazovanje šumarskih tehničara započelo je 1946.
god.u dvogodišnjoj Šumarskoj školi u Glini. U jesen
1947. god. škola je premještena u Karlovac, a školovanje
je produženo na tri godine. Po tom su programu učenici
maturirali 1949. god. (odjeljenje iz Gline), 1950. i
1951. god. Godine 1952. nije bilo maturanata, jer je
školovanje produženo na 4 godine, koliko traje i danas.


O obljetnicama matura u Šumarskome listu nije pisa no
sve do br. 7–8/1984., kada je Dragutin Majer,dipl.
ing. šum., bivši profesor Šumarske škole u Karlovcu,
objavio članak “Proslava 30. godišnjice mature prve generacije
četverogodišnjeg školovanja u Srednjoj šumarskoj
školi u Karlovcu”. Nakon 2000. god. objavljeno je
nekolikočlanaka.Tako u Šum.listu br. 11–12/2003. nalazimo
članak MladenaSkoke,dipl. ing. šum., dugogo
dišnjeg profesora Šumarske škole u Karlovcu, o
pro slavi 50. obljetnice mature generacije 1953. god. i
pro slavi 52. obljetnice mature generacije 1951. god. Isti
autor u Šum. listu br. 7–8/2006. piše o proslavi 55. obljetnice
mature generacije1951. god. s priloženom vrijednom
fotografijom maturanatai profesora.


Vrijedan prilog povijesti obrazovanja šumarskih
tehničara u Karlovcu objavljen je i u Šum. listu br.
11–12/2007. pod naslovom “Prva generacija šumarskih
tehničara započela je školovanje 1946. god. u Glini, a
završila 1949. u Karlovcu”, u kojemu autor M. Skoko
nakon dugogodišnjeg istraživanja, objavljuje nekoliko
vrijednih slika i skraćene životopise svih 36 učenika
koji su maturirali 1949. god., uz značajniju, do tada neobjavljivanu
literaturu o Šumarskoj školi u Karlovcu.


Isti autor u vlastitoj nakladi, volonterski, 2008. god.
objavljuje brošuru “Šumarska škola u Glini i Karlovcu


– Prva generacija”, s opširnim podacima o uvjetima
školovanja, opširnim životopisima i slikama svih
učenika te drugimslikama, od kojih je nekoliko prvi
puta objavljeno. Brošura je dostupna na adresi:
www.sumari.hr/skoko. Prikaz brošure napisao je Alojzije
Fr ković,dipl.ing. šum., u Šum. listu br. 1–2/2009.


Zanimljivo je da je škol. god. 2003/04. osam škola u
Hrvatskoj planiralo upisati 244 učenika za zanimanje
šumarski tehničar, dok prema Odluci o upisu učenika u


I. razred srednje škole u škol. god. 2011/12. Ministarstva
znanosti, obrazovanja i športa od 27. svibnja 2011. god.
(Večernji list, Zagreb, 6. lipnja 2011. god.), jedanaest
(!) škola planira upisati 290 učenika za isto zanimanjei
to: u Hrvatskoj Kostajnici 24, Karlovcu 56,Arboretumu
Opeka 12, Otočcu 24,Virovitici 28, Slavonskom
Brodu 28, Gračacu 24, Đurđenovcu 24,Vinkovcima 28,
Kaštel Štafiliću 14 i Zagrebu 28.To sigurno nisu realne
godišnje potrebe šumarstva u Hrvatskoj, jer je
prema podacima Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje
u svibnju 2011. god. bilo prijavljeno kod toga Zavoda
preko 500 šumarskih tehničara,od kojih preko
150 bez ikakvog radnog iskustva.


1. Proslava 50. 0bljetnice mature generacije 1961. god. Šumarske škole Karlovac


Dana 21. svibnja u 10 sati ispred stare zgrade Šumarske
škole u Rakovcu, obnovljene 2008. god., danas poznatije
kao Mala škola, okupili su se učenici nekadašnjeg


IV.arazreda da bi proslavili 50. obljetnicu mature. Njihova
razrednica i profesorica Anica Mrzljak, dipl.
ing. šum., obavila je prozivku. Od 30 učenika koliko ih
je bilo u IV.a razredu 1960/1961. (slika 1) pozivu se
odazvalo njih 12 sa svih strana Hrvatske, ali i iz BiH te
Austrije: Hašim Alibegić (BiH), Željko Benić,
AdamBešlin,AntunBukovčak,VladimirGašparac,
Milan Holjevac, Vladimir Karas, Emil
Kohn,MatoLukinić,ĐuroMatijaković,Mirko
Mirić(Beč), i StjepanPoturica.


Uz razrednicuAnicu Mrzljak, dipl. ing. šum., dugogodišnju
profesoricu na Šumarskoj školi Karlovac iz
predmeta Dendrologija i Zaštita šuma, pozivu su se
odzvali nekadašnji ravnatelj SilvinJerman,dip. oec.,
profesor na srednjim školama u Karlovcu i javni djelatniki
VladimirPeršin,prof. biologije, poznat pod nadimkom
“Mrkvica”(slika 2).


Druženje uz prigodni domjenak nastavljeno je u restoranu
“Avium” u zgradi Uprave šuma podružnice
Karlovac, gdje su se nazočni prisjećali zgoda i nezgoda
iz srednjoškolskih dana. O proslavi ove 50. obljetnice
pisao je i Karlovački tjednik od 2. lipnja 2011. god. Iz
članka prenosimo komentar razrednice A. Mrzljak o
njenom razredu i učenicima: “Bili su jako dobar razred


– poslušan, vrijedan i malo su izostajali iz nastave.
Uzevši u obzir da se radilo o djeci koja su dolazila iz siromašnih
obitelji, logično je, da im je glavni cilj bio da
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 74     <-- 74 -->        PDF

Slika 1. Ovu vrijednu fotografiju dostavili su Emil Kohn iz Zgraba iAntun Bukovčak iz Karlovca.


postanu nešto u životu”. Prema podacima sudionika 20, od kojih se 8 ne odazivaju na pozive, umrlo ih je 9,
proslave, od 30 učenika IV.a razreda danas ih je živih dok za jednoga nema pouzdanih podataka.


Slika2. S proslave u Karlovcu povodom


50. obljetnice mature, ispred obnovljene
zgrade škole u Rakovcu


–sliku je dostavio E. Kohn (dolje
slijeva:A. Bukovčak, S. Jerman,


V.Peršin,V.Gašparac; sredina:A.
Bešlin, H.Alibegić, Ž. Benić,A.
Mrzljak, M. Holjevac i S. Poturica;
gore slijeva: M. Lukinić,


N.N. u kariranoj košulji – nije iz
IV.a,V.Karas, E. Kohn, M. Mirić
i Đ. Matijaković)
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 75     <-- 75 -->        PDF

2. Proslava 60. obljetnice mature generacije 1951. god. Šumarske škole Karlovac


Maturanti Šumarske škole Karlovac
generacije 1951. god. sastali su
se po dvanaesti put,što se ne događa
baš često, ove godine to je bilo na
proslavi 60. obljetnice mature,. Sastanak
je upriličen 27. svibnja 2011.
god. u Karlovcu ispred stare zgrade
Šumarske školena Rakovcu, obnovljene
2008. god. Pozivu se odazvalo
11bivših učenikaod ukupno 52 koli
ko ih je maturiralo, a došli su iz
Pule, Vrhovina, Duge Rese, Zagre ba,
Varaždina, Osijeka i Beograda.
To su: Velimir Ivković, Stjepan
Janeš, Antun Jurić, Stjepan
Kolar, Vladimir Kovač, Miro slavKutscherauer,
IlijaPerić,
Ljubo Petričević, Stanko Su-
Slika3. Susret generacije 1951. god. povodom 60. obljetnice mature, ispred obnovljene


botić, Milan Trtica iRade Za


zgrade škole u Rakovcu – (gore slijeva: M. Kutscherauer, I. Perić i Lj. Petričević;


tezalo (slika 3). Ovoga su puta


dolje slijeva: R. Zatezalo,V.Kovač, MTrtica, S. Janeš, S. Kolar, V.Ivković, S. Su


izostale kolegice, kako su rekli iz


botić, iA. Jurić)


opravdanih razloga. Većina nazočnih
imala je 80 pa i više godina.


Nakon okupljanja na Rakovcu, ručak i druženje nastavljeno
je u pivnici “Pod Švarčom”. Kako je to uobičajeno
na takvim susretima,atmosfera je uvijekvesela i
prijateljska, no ovoga puta kao da je bilo mnogo više
šala, smijeha i dosjetki na račun pojedinaca, unatoč godinama.
Uz sjećanja na najljepše dane iz njihovoga srednjoškolskog
života, nisu zaboravili ni na svoje bolesne
i umrle kolege. Nezaobilazna i uvijek zanimljiva tema
bila su i sjećanja na njihove profesore, bilo da se radi o
šumarima ili općeobrazovcima. Ponajprije se to odnosilo
na tada poznate šumarske stručnjake, dipl. ing. šumarstva,
koji su im prenosili svoja bogata teorijska i
praktična znanja, ali i životna iskustva.Tosu bili:Tomo
Bikčević –predavač šumskog građevinarstva i geodezije
(kasnije projektirao i izveo“Bikčevićevu stazu”
na Medvednici), Josip-JožaCuvaj –nezaboravni razrednik
i profesor, predavač tehničkog crtanja, šumskog


građevinarstva i geodezije,AnteDuić –prvi direktor i
drugi otac učenicima, nadimkom “Druskan”, predavao
je matematiku, LadislavHang–predavač nacrtne geometrije,
JosipHerman –svestrani lovac, posjedovao
je bogatu zbirku lovačkoga oružja, predavao je iskorištavnje
šuma, lovstvo i dr. (Divna,njegov engleski seter
bio je omiljen kod učenika),Juraj-JuraLipovšćak –
drugi direktor, predavao je matematiku, kasnije uređivanje
šuma (založio se za sprječavanje preseljenja škole iz
Karlovca u Gospić), DragutinMajer –kratko predavao
ovoj generaciji, ZvonimirSlović –navodno predavao
zaštitu šuma i uređivanje šuma, Ivan Šavor –


(Foto: Maja Ivković)


grebu 2005. god. u 105-oj godini života,kao najstariji
šumarski stručnjak).Opće predmete predavali su profesori
iz gimnazije i drugih srednjih škola: DavorinKriž,
Milivoj Lalić – matematičar, Miodrag Nikolić –
predavao pogonske i radne strojeve, Nikola Tomić –
pre davao ustav i privredni sistem FNRJ, Darinka Manojlović–
ruski i dr.


Sudionik proslaveVladimirKovač,dipl. ing. geode
zije iz Zagreba, iznenadio je nazočne poklonom – kera mičkom
zelenom posudom ukrašenom hrastovim listom i
žirevima i natpisom Karlovac 1951–2011. (slika 4).


Ova je generacija zaslužila da ukratko damo pregled
njihovih dosadašnjih susreta. Podatke i fotografije sa
susreta redovito nam dostavljaVelimirIvković,dipl.
oec. iz Karlovca, koji inače uredno i ažurno vodi podatke
o svojoj generaciji, pa mu i ovom prigodom zahva


uvijek miran, svestrani predavač, zaslužan za izgradnju


Slika 4. Poklon za uspomenu


baraka za smještaj učenika u blizini škole (umro u Za


(Foto: Hrvoje Ivković)
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 76     <-- 76 -->        PDF

ljujemo. Zahvalni smo na dugogodišnjoj suradnji i
MladenuŠpigelskom,šumarskom i višem lovnom
tehničaru iz Rečice, koji ovoga puta nije nazočio susretu
generacije. Od njega smo saznali da je začetnik
organiziranja susreta bio, danas pokojni šumarski tehničar
AdolfSabolić.


Susreti su većinom održavani u Karlovcu. Prvi susret
za 20. obljetnicu mature održan je 1971. god. uz
nazočnost i razrednika Josipa Cuvaja, dipl. ing. šum.,
zatim 1981. i 1986. god. kada je bio nazočan i njihov
direktorAnte Duić, dipl. ing. šum. Slijede susreti koji
su se održavali svake godine od 2001-2008., s time da
su se 2003. i 2008. održali u Belišću kod tada bolesnog,
a sada već pokojnog kolege DrageIvanišića.Ovogodišnji
susret o kome pišemo je dogovoren upravo
2008. u Belišću. Karlovački tjednik je 2. lipnja 2011.
također pisao o ovome susretu uz komentar Velimira
Ivkovića: “Stari jesmo, ali nismo izgubili osjećaj za
druženje i zajedništvo. Ovako velik broj održanih susreta
naše generacije nastavak je dobrih odnosa i velikoga
prijateljstva za školskih dana. Nije bilo svađa,
tuče, međusobno smo se cijenili i uvažavali te pomagali
jedan drugome kada je to bilo potrebno. Lijepe
uspomene iz đačkih klupa nikada se ne zaboravljaju,
bez obzira gdje je tko od nas živio i radio”.


Spomenimo još, da je od ukupno 52 maturanta iz
generacije 1951. god. danas živih njih 20, od kojih su 3
kolegice. Zaželimo im još ovakvih susreta.


Mladen Skoko, dipl. ing. šum.


ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL MEETINGS


SIMPOZIJ BOTANIČKI VRTOVI I ARBORETUMI HRVATSKE
Zagreb, 30. svibnja 2011. godine


U organizaciji Sekcije botaničkih vrtova i arbore-Na skupu su održana sljedeća usmena priopćenja:
tuma Hrvatskog botaničkog društva, u Zagrebu je 30.


Sharrock, S.: Plant conservation in Europe – the


svibnja 2011. godine održan Simpozij s međunarodnim


role of botanic gardens and BGCI (Botanic Gardens


sudjelovanjem “Botanički vrtovi i arboretumi Hrvat-


Conservation International). U svijetu ima preko 2500
ske”. Prvi je to skup organiziran u Hrvatskoj na kojemu


bo taničkih vrtova, od kojih je oko 800 u Europi. BGCI je
se moglo čuti o povijesti, razvoju, zbirkama, vrijedno


međunarodna organizacija koja umrežava botaničke vrsti,
problemima i sadašnjem stanju svih naših botani


tove i podupire njihovu suradnju. Posebno je naglašena
čkih vrtova i arboretuma.


specifična uloga botaničkih vrtova u očuvanju, uzgoju i
Botanički vrt možemo definirati


kao ustanovu koja posjeduje dokumentiranu
zbirku živih biljaka koja
služi znanstvenim istraživanjima,
zaštiti bilja i obrazovanju te je dostupna
javnosti.Arboretum ima sličnu
ulogu, ali sadrži dokumentiranu
zbirku živih, isključivo drvenastih
biljaka. Osim navedenoga, vrlo je
važna njihova uloga za razvoj hortikulture,
a zadnjih desetljeća sve je
veće njihovo značenje u očuvanju
bio raznolikosti. Naši su botanički
vr tovi i arboretumi vrlo raznoliki
pre ma starosti, površini, broju svojti,
specijaliziranosti, organizaciji, broju
zaposlenih i dr. Međutim, niti jedan
hrvatski botanički vrt ili arboretum


nije samostalna ustanova, već su sa-


Slika 1. Biokovski botanički vrt Katušina


stavnice drugih institucija.


(Foto: M, Idžojtić)