DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 72     <-- 72 -->        PDF

Slika 10. Italija: ambijent cvijeća, gljiva, ptica ...
Slika 9. Srbija: šuma u dva godišnja doba
I dok se, kako sam negdje našao zapisano, velike
šume pretvaraju u vrtni namještaj, vrata, prozorske
okvire ili parkete, nestaje jedinstvena sigurnost koju
nam šume pružaju svojim “disanjem”. Sami sebi zada-
jemo smrtonosni klimatski,udaracdo kojega će nesum-
ljivo doći uništi li se “njegovo veličanstvo drvo”. Da
šume nisu samo stabla već ambijent milijuna najrazliči-
tijih biljnih i životinjskih vrsta, poruka je dviju talijan-
skih maraka na temu Europa – le foreste. Prašumski
neuređeni šumski krajolici na markama nominala 0,60 €
i 0,75 € istinski su dom vjeverica, ptica, gljiva, cvijeća
… (Slika 10). Zemlji poput Italije (301.323 km
2
), koja se
pretežito prostire naApeninskom poluotoku između Ja-
dranskog te Ligurskog iTirenskog mora, i u kojoj šume
statistički pokrivaju 23%površine, upravo takvih šuma
nedostaje.
Slika 11. Gibraltar: Plitvička jezera na poštanskoj marki
I Republika Bugarska (110.994 km
2
) može se poh-
valiti bogatstvom šuma koje pokrivaju 35% površine
zemlje. Na nižim položajima gorskog dijela zemlje
rastu hrastove šume, iznad njih bukove i bukovo-jelove
šuma (800–1800 m) te šume smreke i bora (1800–2200)
s poznatim Pirinskim nacionalnim parkom. Uprava
pošte u Sofiji izdala je grafički uspjeli blok s dvije
marke pod imenom “Godina na gorite”od kojih ona no-
minalne vrijednosti 0,65 € predstavlja zimski motiv
šume sa srnjakom u bastu, a marka nominale 1,50 € rub
šume s proplankom i dugokljunkom – šljukom benom u
prvom planu (Slika 8). Grafički su uspjele i dvije izdane
marke Srbije sa šumskimmotivima u proljeće i jesen,
“naslikane” na listovima papira presavijenih rubova
(Slika 9).
406
Ovaj prikaz svijeta šume na poštanskim markama
okončat ću Gibraltarom, britanskim zavisnim teritori-
jem na južnom kraju Iberskog poluotoka (5,8 km
2
), jer
što se izdanja poštanskih maraka tiče na temu Europa
2011. Year of Forest u mnogome je originalan. Poznat
po velikom strateškom značenju Sueskog kanala, kolo-
niji magota – jedinih majmuna u Europi koji žive slo-
bodno, te po krškoj spilji sv. Mihaela sa sigama,
Gibraltar – da bi uzveličao značenje šuma (kojih sam
praktički nema), na svoje četiri marke uvrstio je motive
iz Alpa (10 p), porječja Amazone u Brazilu (42 p),
Yosemite – nacionalnog parka SAD-a (44 p) i naših
Plitvička jezera, s najvišom nominalnom vrijednosti od
1,50 €(Slika 11). Očito naše Plitvice to zaslužuju!
Alojzije Frković