DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 69     <-- 69 -->        PDF

kulteta, naznaku o korisnom uvođenju državne mature
i općem intenziviranju međunarodne suradnje u kontekstu
gostovanja profesora-predavačasa Zagrebačkog
Šumarskog fakulteta na inozemnim institucijama i obrnuto.
Također, sa zadovoljstvom je istaknuo vrlo dobru
pozicioniranost Šumarkosg fakulteta kada se promatra
znanstvena aktivnost i dosezi naših profesora – nastavnika.
Unutar biotehničke grupacije Šumarski fakultet
rangiran je u sredini i zaostaje vrlo malo od prvo pozicioniranogAgronomskog
fakulteta. Ovaj dio izlaganja
bio je popraćen tabličnim i grafičkim prikazima u potkrijepu
iznesenih tvrdnji.


U posljednjem dijelu svojeg izlaganja, Dekan Oršanić
izložio je i viđenje buduće provedbe i organizacije
studijskih programa na Šumarskom fakultetu,temeljeno
na provedenoj evaluaciji i iskustvu proteklih godina.To
su u prvom redu ostanak pri koncepciji 3+2+3 (preddiplomski,
diplomski i doktorski studiji) jer nas na to upućuje
nužnost okruženja i temeljno načelo “bolonjskog
procesa”– dvostupanjsko studiranje (plus treći stupanj –
stjecanje doktorata znanosti). Nadalje, Fakultet će se
zalagati za ukidanje politike osnivanja “dislociranih studija”
kako je to jasno istaknuto u izlaganju. Kompetencije
prvostupnika (završenog preddiplomskog
studijskog programa) moraju biti takve da je sposoban
samostalno provoditi sve inženjerske poslove. Prelazak
na višu razinu diplomskog studija tako omogućuje da
najbolji studenti (očekivano, manji broj studenata)
mogu po završetku biti u poziciji da preuzimaju najodgovornije
pozicije u šumarskoj praksi i ostalim poslovima
koji se otvaraju na tržištu rada. Zbog iznesenih
problema oko dosadašnjeg modularnog sustava studija
Šumarstvo, planira njegovo ukidanje i uvođenje jedinstvenog
studija Šumarstvo. U tom se smislu planira uvođenje
obaveznih izbornih predmeta na diplomskom studiju
(povećanje satnice), koji će omogućiti studentu
iskazivanje interesa za određeno područje i neku vrstu
subspecijalizacije. Nastavni se program maksimalno namjerava
prilagoditi prediplomskom studiju (zahtjevima),
te diplomskom studiju. Prvi, “bolonjski”
studijski program u najvećoj je mjeri bio preslika starog
4-godišnjeg programa (samo sabijen u 3 studijske go-
dine) u čemu se najvjerojatnije također krije dosadašnja
vrlo niska prolaznost iz preddiplomskog u diplomski
studijski program. Želja i namjera je, rekao je Dekan, da
se uvede još više nastave koja će se bazirati na maksimalnom
uključivanju studenata (terenski mjerni rad, laboratorijske
vježbe i sl.) tako da se pozicija studenta kao
slušača izmijeni u ulogu aktivnog sudionika. U istom
cilju, studente će se poticati na uključivanje u zanstveno-
istraživačke projekte, obveznu međunarodnu
razmjenu, osigurati im se vrijeme i sredstva za izradu
kvalitetnog diplomskog rada. Smisao i jedan od važnih
zadataka novog pristupa i reformiranog studija šumarstva
je da se veća pozornost i briga usmjeri ka najboljim
studentima, jer oni će u budućnosti biti odgovorni i
kompetentni stručnjaci koji će skrbiti za jedan od naših
najvrednijih prirodnih resursa.


Dekan Oršanić ovime je završio svoje izlaganje na
vrlo aktualnu temu,kojom ćemo se zasigurno i dalje
baviti i na stranicama naših strukovnih glasila. Uredništvo
Šumarskog lista zahvaljuje se profesoru Oršaniću
na ljubazno ustupljenoj prezentaciji koja je korištena
pri izradi ovog kratkog prikaza.


Prof. dr. sc. Boris Hrašovec


SVIJET ŠUMANA POŠTANSKIM MARKAMAZEMALJA SVIJETA


Šume su pluća svijeta i okrjepa za dušu i tijelo. One
utječu na ljepotu krajolika, stvaraju povoljne uvjete za
liječenje i odmor, rekreaciju i razvoj turizma. Brojne su
dobrobiti koje šumski sustavi pružaju čovječanstvu.


Tekst je to s velikog plakata Hrvatskih pošta koje
su, da bi ukazale na važnost šuma i potrebu njihove zaštite,
izdale seriju od dvije prigodne poštanske marke
Europa – šume, o kojima je bilo nešto riječi u prošlom
broju našega glasila.


O poštanskim markama, što one predstavljaju i znače
ne samo pojedinim filatelistima već i državi koja ih


Najbolje vrijeme da stablo posadiš
Bilo je prije 20 godina.
Drugo najbolje vrijeme je – sad!


Kineska poslovica
izdaje, mnogo je toga već rečeno i napisano. Na ovogodišnjem
otvaranju filatelističke izložbe “Alpe-Adriap hila-
Opatija 2011.”predsjednik Uprave Hrvatskih pošta
RobertJukić,imajući na umu skori očekivani ulazak
Republike Hrvatske u Europsku Uniju, a s tim u vezi i
prisutnu bojazan da se ne utopimo u jednoj tako velikoj
zajednici različitih naroda i država, navodi riječi povjesničarke
umjetnosti dr.sc. Željke Čorak: “Ako neki,
ma kako malen otok poželi biti država, izdat će marku.
Marka mu udara pečat,kao što mu more ocrtava granice”.
Na istoj priredbi predsjednik Europske federacije
filatelističkih saveza Jorgen Jorgensen u svojoj je
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 70     <-- 70 -->        PDF

pozdravnoj riječiistakao: “Skupljanje poštanskih ma raka štanske marke su u stanju formirati neograničena prijane
poznaje granice i gradi mostove među filatelistima. teljstva širom svijeta, a ta su filatelistička prijateljstva i
Bez obzira na politiku, religiju i etničku pripadnost po-relacije bazirane na našem divnom hobiju.”


Prigodna izdanja vezana uz Međunarodnu godinu šuma


Sve države članice Foruma za šume Ujedinjenih naroda
(UNFF), na čijem je 5. zasjedanju u svibnju 2005.
na prijedlog naše zemlje pokrenuta procedura za proglašenje
2011. međunarodnom godinom šuma, a rezolucijom
Glavne skupštine UN-a od prosinca 2006. taj
prijedlog bio i prihvaćen, preuzele su obvezu da na međunarodnoj
i/ili nacionalnoj razini sudjeluju i organiziraju
niz događanja i aktivnosti na širenju svijesti i
edukaciji javnosti o dobrobitikoju šumski ekosustavi
daju cijelome planetu. Kako je filatelija ili pasija skupljanja
poštanskih maraka bez sumnje jedan od svjetski
najrasprostranjenijih hobija, razumije se samo po sebi
da su uprave pošta mnogih država svijeta u svoje izdavačke
programe u 2011. uvrstile prigodna izdanja vezana
uz Međunarodnu godinu šuma. Iako na markama
prevladavaju motivi iz svijeta šuma, poglavito šumsko
drveće i fauna šume, rješenja su najrazličitija, a naklade
dosižu i po više stotina tisuća primjeraka.


Ovaj prikaz počet ću s markama domaćeg operatera


–Hrvatskih pošta, koje su 5. svibnja ove godine pustile
u promet dvije prigodne poštanske marke u sutisku na
temu Europa-šume (Slika 1). Marke je oblikovao dizajner
RobertRebernak,akao motivi poslužile su mu
slike hrvatskih likovnih umjetnika Lovre Artukovića
(Šumski prikaz s paukovom mrežom,2002)i Josipa
Zankina (Bukva, 2008). Za razliku od nekih
drugih, u ovom prikazu predstavljenih poštanskih maraka,
Hrvatske su se pošte, imajući u vidu ne samo fizičku
nego i metafizičku vrijednost šume za europsku
kulturu, odlučile, kako je to istakla već spomenuta
Željka Čorak, “za preneseni prikaz toga prenesenog
smisla”. Šume slikara Zankina, u velikoj mjeri nadahnute
mitskim krajolikomVelebita, prevode stvaran svijet
u stilizirane šifre zajedničke memorije, dok šuma
slikara Artukovića naslikana potpunim mimetičkim
majstorstvom staroga slikarstva, tek je subjekt u očekivanju,
“čekajući priču”.Tako su dvojica hrvatskih slikara
duboko pod površinom viđenoga oslikala odnos
Europe i šuma danas.


Republika Slovenija jedna je od najšumovitijih
zemalja starog kontinenta, na trećem je mjestu odmah
iza Finske i Švedske. Od ukupne površine zemlje


2


(20.256km) šume pokrivaju 54,2%površine. Na Primorskom
krškom terenu rastu termofilne primorske
šume hrasta medunca i crnog graba, u masivu Dinarida,
u nižim predjelima prevladava gorska šuma bukve, a na


Slika 2. Slovenija: dominantna bukva i jela


višim nadmorskim visinama šuma bukve i jele. Gornju
granicu šume čine većinom oaze smreke i ariša. Ne čudi
da je takvoj šumom obdarenoj zemlji, među prvi ma
njena uprava pošta prišla izdanju prigodnih poštanskih
maraka na temu šume. Izbor je pao na najrašireniju vrstu
–bukvu i smreku, od kojih prva prema ucrtanoj ljestvici
na markama dosiže visinu od 50 m, a druga od 60 m
(Slika 2). Marke su oblikovali dizajneri Andreja Tr


buhaiTomoJeseničnik.


Slika 1. Hrvatska: metafizička vrijednost šume


Poštanske marke Gibraltara s motivom Plitvičkih jezera


Da bogatstvo šuma neke zemlje nije preduvjet da se brati motive iz njena dobro uređenog i održavanog botau
Međunarodnoj godini šuma pristupi izdanju prigodnih ničkog vrta površine 7.000 ha (Slika 3). Slično vrijedi i


2


poštanskih maraka, upečatljivi su primjeri Kneževina za Republiku Maltu (316 km), smještenu na podmor-
Monako i Republika Malta. Iako je cjelokupno područje skom hrptu u središnjem dijelu Sredozemnog mora, iz


2


Monaka (1,95 km) praktički urbanizirano, ova mala među Sicilije i sjeverneAfrike. Locirana na tri otoka,
zemlja naAzurnoj obali izdaje dvije marke nominalnih površinski najvećeg Maltu, te dva manja Gozo i Covrijednosti
0,58 i 0,75 €. Na markama je moguće raza-mino, ni ta se zemlja vrućih i sušnih ljeta s izrazito malo
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Slika 5. Njemačka: kulture smreke
Slika 3. Monako: botanički vrt na poštanskim markama
Slika 4. Malta: motivi vedrih boja
Velike, gospodarski moćne i šumom bogate zemlje,
Njemačka i Poljska, izdale su samo po jednu marku na
temu “zelenog zlata”. Podsjetimo se. Njemačka ima
10,92 mil. hektara šuma (30,6 %površine), a Poljska
9,01 mil. ha (28,8 %površine).Iako je netko od filateli-
sta za njemačku marku rekao da se od drveća ne vidi
šuma (Slika 5), poljskom markom dominantne zelene
boje dominira zubr (Bison bonansus),a s njime i Bjelo-
vješki nacionalni park (Bialowieski park narodowy),
prostrane očuvane nizinske šume hrasta, crnog graba i
brijesta s bogatim životinjskim svijetom, kao dio Unes -
cove svjetske baštine (Slika 6). Istočni susjed Poljske –
Bjelorusija (207,6 tis. km
2
), čije šume pokrivaju 33%
površine zemlje, izdala je dvije marke. Uz stilizirana
Slika 8. Bugarska: šuma kao stanište divljači
Slika 7. Bjelorusija: stilizirana stabla breze s divljači
Slika 6. Poljska: zubr i Bjelovješka šuma
stabla breze na marki nominale 2000 KM (konverti-
bilna marka) jasno se razabire silueta običnog jelena, a
na marki nominale 2500 KM europski rođak bizona –
zubr (Slika 7). Ovo ne treba čuditi,jer je i tu u pitanju
Balavežskaja pušča, kako Ukrajinci nazivaju svoj na-
cionalni park, što se nadovezuje na poljsko istoimeno
zaštićeno područje, utemeljeno 1940. g.
oborina ne može pohvaliti bogatstvom vegetacije. Pa
ipak, prizori s maraka vedrih su boja, a dvorci u pozadini
jasno govore da je ovoj otočnoj zemlji turizam glavna
gospodarska grana (Slika 4).
405


ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 72     <-- 72 -->        PDF

Slika 10. Italija: ambijent cvijeća, gljiva, ptica ...
Slika 9. Srbija: šuma u dva godišnja doba
I dok se, kako sam negdje našao zapisano, velike
šume pretvaraju u vrtni namještaj, vrata, prozorske
okvire ili parkete, nestaje jedinstvena sigurnost koju
nam šume pružaju svojim “disanjem”. Sami sebi zada-
jemo smrtonosni klimatski,udaracdo kojega će nesum-
ljivo doći uništi li se “njegovo veličanstvo drvo”. Da
šume nisu samo stabla već ambijent milijuna najrazliči-
tijih biljnih i životinjskih vrsta, poruka je dviju talijan-
skih maraka na temu Europa – le foreste. Prašumski
neuređeni šumski krajolici na markama nominala 0,60 €
i 0,75 € istinski su dom vjeverica, ptica, gljiva, cvijeća
… (Slika 10). Zemlji poput Italije (301.323 km
2
), koja se
pretežito prostire naApeninskom poluotoku između Ja-
dranskog te Ligurskog iTirenskog mora, i u kojoj šume
statistički pokrivaju 23%površine, upravo takvih šuma
nedostaje.
Slika 11. Gibraltar: Plitvička jezera na poštanskoj marki
I Republika Bugarska (110.994 km
2
) može se poh-
valiti bogatstvom šuma koje pokrivaju 35% površine
zemlje. Na nižim položajima gorskog dijela zemlje
rastu hrastove šume, iznad njih bukove i bukovo-jelove
šuma (800–1800 m) te šume smreke i bora (1800–2200)
s poznatim Pirinskim nacionalnim parkom. Uprava
pošte u Sofiji izdala je grafički uspjeli blok s dvije
marke pod imenom “Godina na gorite”od kojih ona no-
minalne vrijednosti 0,65 € predstavlja zimski motiv
šume sa srnjakom u bastu, a marka nominale 1,50 € rub
šume s proplankom i dugokljunkom – šljukom benom u
prvom planu (Slika 8). Grafički su uspjele i dvije izdane
marke Srbije sa šumskimmotivima u proljeće i jesen,
“naslikane” na listovima papira presavijenih rubova
(Slika 9).
406
Ovaj prikaz svijeta šume na poštanskim markama
okončat ću Gibraltarom, britanskim zavisnim teritori-
jem na južnom kraju Iberskog poluotoka (5,8 km
2
), jer
što se izdanja poštanskih maraka tiče na temu Europa
2011. Year of Forest u mnogome je originalan. Poznat
po velikom strateškom značenju Sueskog kanala, kolo-
niji magota – jedinih majmuna u Europi koji žive slo-
bodno, te po krškoj spilji sv. Mihaela sa sigama,
Gibraltar – da bi uzveličao značenje šuma (kojih sam
praktički nema), na svoje četiri marke uvrstio je motive
iz Alpa (10 p), porječja Amazone u Brazilu (42 p),
Yosemite – nacionalnog parka SAD-a (44 p) i naših
Plitvička jezera, s najvišom nominalnom vrijednosti od
1,50 €(Slika 11). Očito naše Plitvice to zaslužuju!
Alojzije Frković