DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Ž. Mayer: OSNIVANJE KULTURACRNOGA ORAHA(Juglans nigra L.) GENERATIVNIM NAČINOM Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 391-397


sjetve poljoprivrednih kultura i naknadnog popunjava


nja nekom od autohtonih vrsta drveća, jer se već nakon


2–3 godine na pošumljenoj površini javlja dovoljno sa


moniklih vrsta drveća. Najčešće je to obični bagrem
(Robinia pseudoacaciaL.), javor klen (Acer campestre
L.), obični grab (Carpinus betulusL.), sremza (Prunus
padusL.), ponešto hrasta lužnjaka (Quercus roburL.) i
cera (Quercus cerrisL.). Nastoji se uzgojiti kultura crnoga
oraha sa 10–20 % primiješanih vrsta drveća. U
svrhu brže i kvalitetnije obnove devastiranih i degradiranih
šuma postavljeno je nekoliko pokusa.


Pokusnom sadnjom trogodišnjih sadnica crnoga
oraha osvjedočili smo se da biljke vrlo slabo napreduju.
Visinski prirast presađenih sadnica nakon tri godine iznosio
je 15,74 cm, a debljinski na vratu korijena 1,8 mm.
Najveće stabalce bilo je 183 cm visoko. Stabalca u kulturi
iz koje smo presadili sadnice visinski su prirasla
206,62 cm, a maksimalna visina iznosila je 600 cm
(Mayer iRajković2008).


Sijanjem sjemena pod motiku na svijetlim prugama
različitih širina od jednog do šest metara u kulturi običnog
bagrema,utvrđeno je da je najpovoljnije sijanje na
prugu širine 4 m. Stabalca crnoga oraha na prugama
užim od 4 m zbog nedostatka svjetla brzo propadaju, a
na prugama širim od 4 m počinju se ponašati kao na čistim
površinama (Mayer, 2003). Stabalca crnoga
oraha sađenog na pruge (V. Č. 1913. takav način sadnje
naziva “sadnjom na kulise”) širine 4 m u prosjeku su
nakon četvrte vegetacije viša za 55,57 cm od stabalaca
sađenih klasičnim načinom, ali su imala manji promjer
na panju za 2,75 mm. Nisu pretrpjela oštećenja od kasnog
mraza, kao stabalca u klasičnoj kulturi. Nakon
treće ili četvrte godine potrebno je razmicati nadrasli
bagrem ili ga potpuno ukloniti,jer u zasjeni stabalca
oraha propadaju (Mayer iRajković2008).


Zapažena je u mladim kulturama velika visinska i
debljinska varijabilnost mladih stabalaca. Neka su prav -


Slika 9. Zrela 83 godišnja kultura crnog oraha. Dubrave 40b


Figure 9Oldgrowth black walnut culture, 83 year old.
Dubrave 40b


na, visoka, lijepih promjera i bez rašlje. Druga su debela
i rašljava.Treća potpuno kržljava. Potaknuti time,stvorena
je ideja za osnivanjem klonske sjemenske plantaže
crnoga oraha. Prvi koraci su načinjeni, odabrano je oko
30-ak plus stabala crnoga oraha, s nekih od njih su skinute
plemke i cijepljene na podloge. Postoji,istina,mali
broj cijepljenih biljaka u rasadniku “Hajderovac”, ali od
ideje ne treba odustati, jer bi u buduće bilo potrebno
puno manje visokokvalitetnog sjemena za podizanje
kultura crnoga oraha. Naravno da se na taj način smanjuju
i troškovi podizanja i njege kulture (Mayer
Rajković2008).


Na devastiranim površinama i na rubovima šume,
uz šumske ceste, prosjeke i kanale može se zamijetiti
velik broj samoniklih stabala crnoga oraha. Sjeme je
otpalo sa stabla, proklijalo i poraslo bez ikakvog utjecaja
čovjeka.Tonam je dobar znak da se crni orah vrlo
dobro udomaćio na ovom području i da je moguća i prirodna
obnova, koju još nismo savladali, ali se na tome
u ŠumarijiVukovar, istina stidljivo radi.


ZAKLJUČCI – Conclusions


Na temelju dobivenih rezultata možemo zaključiti
sljedeće:


Podizanje kultura crnoga oraha iz sjemena daje
odlične rezultate.


Moguće je podizanje kultura crnoga oraha sjetvom
sjemena u brazde šumsko-poljskim načinom na poljoprivrednim
tlima i klasičnim načinom nakon dovršne
(čiste) sječe na šumskim tlima također
sjetvom sjemena u brazde.


Moguća je konverzija kultura običnog bagrema u
kulturu crnoga oraha s bagremom sjetvom sjemena
crnoga oraha “pod motiku“na svijetle pruge širine


četiri metra uz kasnije micanje bagrema, koji će se
kontrolirano obnoviti iz žilja i bit će zastupljen u
10–20 %-tnom omjeru smjese, a dio će se nalaziti u
podstojnoj etaži.


Sadnja sadnica crnoga oraha ne daje dobre rezultate
i treba je izbjegavati.


Prirodna obnova kultura crnoga oraha prema dosadašnjim
pokazateljima čini se izglednom.


Osnivanjem klonske sjemenske plantaže crnoga
oraha dobili bi visokokvalitetno sjeme, a time i kvalitetniju
kulturu uz manje troškove sadnje i njege.


ZAHVALA–Acknowledgement
Zahvaljujem mojoj kćerki Lani Mayer, prof. na jezik.
prijevodu Sažetka i opisa slika s hrvatskog na engleski