DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Ž. Mayer: OSNIVANJE KULTURACRNOGA ORAHA(Juglans nigra L.) GENERATIVNIM NAČINOM Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 391-397


živanjima Oršanića i dr. (2007) kilogram sjemena
crnoga oraha s usplođem sadrži prosječno 19 sjemenki,
a bez usplođa 61 sjemenku. UAnon. češkoj lit. stoji podatak
da kilogram čistog sjemena sadrži 80 sjemenki.


Sjeme se nedugo nakon sakupljanja sije u pripremljene
brazde “izvučene” tanjurastim plugom. Dubina
brazde iznosi oko 15-ak cm u koju se sjeme postavlja
ručno na razmak od 25 cm, odnosno 4 sjemenke po
metru tekućem. Sjeme se sije zajedno sa zelenom ovojnicom
i prekrije slojem zemlje 5–8 cm debelim. Razmak
između redova iznosi 4 m. Na taj način po hektaru
je posađeno 10.000 komada sjemenki ili 500 kilo-
grama. Sjeme u prosjeku niče početkom svibnja.


V.Č. (1913) preporuča da se sjeme stratificira za proljetno
sijanje. Skida se zelena ovojnica, sjeme se osuši i
sije na gredice tako da se sjemenke ne dodiruju, a zatim
se prekrije slojem zemlje debelim 5–6 cm. Za velikih
hladnoća prekrije se slojem lišća ili slame. U proljeće se
kontrolira da li je sjeme proklijalo.Ako se klice nisu pojavile
gredicu treba prekriti slojem konjskog gnojiva.
Još je bolji način stratifikacije stavljanje sjemena u sloj
konjskog gnojiva debelog 8–10 cm. Sjetva sjemena s


Slika3. Priznata sjemenska sastojina crnog oraha (Juglans nigra
L.). Dubrave 45a


Figure 3Acknowledged seed stands of black walnut (Juglans nigra
L.). Dubrave 45a


Slika 5. Sjeme crnog oraha bez usplođa


Figure 5Black walnut seeds with extracted husks extracted husks


korjenčićem je najsigurniji način sjetve koji omogućava
brzo izbijanje ponika i gotovo 100 %-tni primitak. Oprezan
treba biti kod manipulacije kako se korjenčić ne bi
oštetio.Krajina (1973) piše da dugo čuvanje sjemena
u hrpama nije dobro, jer velik dio sjemena gubi klijavost
zbog upale vanjske lupine.Anon. nje. lit. navodi da pri
jesenjem sijanju postoji opasnost od uništavanja dijela
sjemena od miševa i voluharica, aSevnik (1926) pak
kaže da sjeme posijano sa zelenom ovojnicom štiti sjeme
od miševa i vjeverica, a uz to stvara toplinu i vlagu.


Površina koja je posijana u jesen, prije nicanja ponika
sredinom travnja tretira se kemijskim sredstvom,
jer se na njoj pojavljuju korovi koji znatno ili u potpunosti
sprječavaju razvoj ponika crnoga oraha. Najučestaliji
korovi su broćika (rukodrž, priljepača, mačak)
Galium aparine L. i mišakinja Anagallis arvensis L.
Nakon tretiranja kemijskim sredstvom površina ostaje
“čista”kroz svibanj i lipanj, tako da se ponik može slobodno
razvijati. Bez obzira što je crni orah heliofilna
vrsta u mladosti voli postranu zasjenu (Williams
2006), ali ovako “gola”površina mu ne smeta.Tijekom
srpnja javljaju se ostali korovi i drvenasto bilje koji
više ometaju rast nego što štite pomladak,tako da se u
kolovozu obavlja njega pomlatka motikama ili kosirima.
Zgodnije je motikama, jer se pomladak može po
potrebi i okopati. Sljedeće godine obavlja se njega
pomlatka nešto ranije, u srpnju jer drvenasti i zeljasti
korovi sprječavaju normalan razvoj stabalaca crnoga
oraha.Treće godine u mladu sastojinu ne ulazimo, a tijekom
četvrte vegetacije obavljamo njegu mladika.
Sada su stabalca već dobro formirana i više nema opasnosti
za njihovo propadanje. Prilikom obavljanja
njega pomlatka i mladika nismo dirali u crni orah. Po
prvi puta tek nakon sedme, osme godine kada su kulture
crnoga oraha u stadiju koljika,obavljamo čišćenje
zahvaćajući i u stabalca crnoga oraha.Vade se preko


brojna, oštećena i jako nadrasla stabalca tzv. “kram-


Slika 4. Sjeme crnog oraha s usplođem


paši” crnoga oraha, kao i sva nadrasla stabla ostalih


Figure 4Black walnut seeds without