DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Ž. Mayer: OSNIVANJE KULTURACRNOGA ORAHA(Juglans nigra L.) GENERATIVNIM NAČINOM Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 391-397


Julio pl.Prandstetter krajem 19-og i početkom 20tog
stoljeća. Sjeme iz SAD-a bilo je skupo,pa se sadilo
svega 620 sjemenki po hektaru, a kasnije se popunjavalo
nekom od autohtonih vrsta drveća kako bi se stvorio
potpuni sklop (V. Č. 1913). Razlozi unošenja
sjemena crnoga oraha na šumska i poljoprivredna tla
bilo je sušenje hrasta lužnjaka (Quercus roburL.) uzrokovano
hrastovom medljikom (Oidium quercimum),
hrastovom pepelnicom (Microsphaera alphitoides
Griff. Et Maubl.), gubarom (Limantria disparL.), zlatokrajem
(Euproctis chrysorrhoea L.) i hrastovim prelcem
(Lasiocampa quercus L.), koje je bilo posebice
izraženo u razdoblju od 1915. do 1920. godine (Sevnik
1926). Drugi razlog bila je cijena crnoorahovog drveta
koju postiže na tržištu.


U početku se gospodarilo takozvanim prelaznim
šumsko-poljskim načinom gospodarenja. To je način
kada se nakon čiste sječe i krčenja panjeva zemljište
daje u zakup na nekoliko godina. Prve godine se sadi bostan,
druge pšenica, a od treće do pete kukuruz. U jesen
pete godine posijalo se sjeme crnoga oraha i hrasta lužnjaka
u redove razmaka 2–3 m, dok se međuredno posijala
pšenica. Sljedeće tri godine međuredno se sadio
kukuruz, repa ili krumpir. Nakon starosti kulture crnoga
oraha od tri godine prestajalo se s uzgojem poljoprivrednih
kultura (Sevnik, 1926). Kasnije se eksperimen tiralo,
a redovi su bili različitog razmaka od 1 do 16
metara.V.Č. (1913) preporuča da je bolje sijanje u re-
dove tamo gdje je puno drače i korova, jer je kasnije
lakša njega nego kada su biljke posađene u nejednakom
rasporedu. Šumsko-poljsko gospodarenje jako iscrpi tlo,
a kada se prestane sa sjetvom poljoprivrednih kultura
sve dok se mlada sastojina ne sklopi,tlo trpi od isušenosti
i žege. Katkada obradom tla bude ozlijeđeno žilje i
stabalca,pa se takav način podizanja kultura napustio
1925. godine. Nastojalo se pošumljavati odmah nakon
sječe,tako da tlo ostane sačuvano (Sevnik 1926).


Već 1925. godine pod kulturama crnoga oraha bilo
je oko 1500 katastarskih jutara ili oko 860 ha. Podizanje
kultura nastavilo se i dalje, ali ne toliko intenzivno.
Radilo se dosta kampanjski,tako da je očit nesrazmjer
dobnih razreda. Intenzivnije se pošumljavalo 70-ih godina
prošloga stoljeća na poljoprivredne površine, a
zatim je nastavljeno iza Domovinskog rata pa sve do
danas. Danas na području ŠumarijeVukovar pod kulturama
crnoga oraha ima 1293,92 hektara, što iznosi
0,07 % površine državnih šuma, s drvnom masom od
180 659 m3 (Slika 1 i 2).Ako tome pridodamo drvnu
ma su crnoga oraha iz drugih uređajnih razreda, tada
dobijemo podatak od 206.183 m3, ili 0,05 % ukupne
drvne zalihe u RH (Osnove gospodarenja za g.j. “Dubrave”
i “Jelaš” 2009–2018).


Šumari grofa Eltza pokušali su površine pošumljavati
i sadnjom sadnica,ali su rezultati bili slabi.Tako


V. Č. (1913) piše kako kulture crnoga oraha koje je
osnovao šumarnikRebmann iz Strassburga još 1882.
godine nisu uspjele niti uza svu brigu i njegu. Rebmann je
uzgajao sadnice crnoga oraha u rasadniku presađujući ih
tri ili četiri godine, a onda ih je sadio u kulturu. Došao je
do zaključka da je razlog neuspjehu stalno ozljeđivanje
žilja. Čak i kod presadnje jednogodišnjih biljaka treba biti
posebno oprezan da se ne povrijedi žila srčanica, a pogotovo
kod višegodišnjih sadnica. Posljedica toga je slab
rast biljaka, a mogu se oporaviti samo na jako dobrom tlu
i to nakon više godina. Zaključuje: “To je opažano na hiljadama
biljaka, a da je to doista glavni razlog mnogobrojnih
neuspjeha može se svatko pokusom uvjeriti”.


Sevnik (1926) piše da se mogu saditi isključivo
jednogodišnje sadnice jer one podnose umjereno orezivanje
korijena i nakon toga razviju novu srčanicu, ali
preporuča kod osnivanja kultura crnoga oraha sjetvu
ora hovih sjemenki, a nipošto sadnju sadnica.


Dubina brazde kod jesenjeg sijanja iznosi 10–15
centimetara.Ako je sjeme posijano na veću dubinu od


Slika 1. Površine pod kulturama crnoga oraha (Juglans nigraL.) po dobnim razredima
Figure 1Areas of black walnut (Juglans nigraL.) cultures by age class