DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 57     <-- 57 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI – PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 391-397
UDK 630* 232 (Juglans nigra L.)


OSNIVANJE KULTURACRNOGAORAHA(Juglans nigra L.)
GENERATIVNIM NAČINOM


ESTABLISHING CULTURES OF BLACK WALNUT (Juglans nigra L.)
BY GENERATIVE PROPAGATION


Željko MAYER
1


SAŽETAK: Crni orah pripada rodu Juglans, porodici orahovki koja je
predstavnik reda orahovica ili oraholika. Toje vrsta istočnog dijela Sjeverne
Amerike, koja je u Europu unesena 1629. godine. Na područje Istočne Slavonije
i Srijema sjeme su 1899. godine donijeli šumari vukovarskog veleposjednika
grofa Eltza. Razlozi unošenja sjemena crnog oraha u šumu bilo je sušenje
hrasta lužnjaka, kao i cijena koju crnoorahovo drvo postiže na tržištu. Do
1925. godine radilo se prelaznim šumsko-poljskim načinom gospodarenja. Već
1925. godine bilo je oko 860 hektara pod kulturama crnog oraha. Vukovarski
grofovi Eltz sijali su sjeme crnog oraha sve do Drugog svjetskog rata, kada napuštaju
svoje posjede. S podizanjem kultura crnog oraha nastavilo se i nakon
rata, a nešto intenzivnije sedamdesetih godina prošloga stoljeća, kada se
sjeme sijalo na komasacijom i arondacijom dobivenim poljoprivrednim zemljištima.
Sjeme se sijalo u redove razmaka 4 i 6 metara i to 500 kg po hektaru.
Ponovno se međuredno uzgajaju poljoprivredne kulture, a nakon 3–4 godine
unosi se obični bagrem. S podizanjem kultura crnog oraha nastavlja se krajem
20-og stoljeća i traje sve do danas. Sije se 500 kg sjemena crnog oraha po hektaru
iste godine nakon sječe zrele šume. Brazde izvučene tanjurastim plugom
razmaka su četiri metra, a sjeme se u redu sije na udaljenosti od 25 cm. Kilogram
sjemena u prosjeku sadrži 20 sjemenki, što iznosi 10 000 sjemenki po
hektaru. Sljedeće godine ponikne do 65 % sjemenki, a nakon druge godine na
površini imamo do 55 % ili oko 5000 stabalaca crnog oraha. To nam jamči da
ćemo marom dobrog gospodara u 80-oj godini dobiti 100–120 kvalitetnih stabala
crnog oraha. Budući da se sijanje obavlja odmah nakon sječe, međuredno
se nakon godinu-dvije javi dovoljan broj jedinki nekih od autohtonih ili alohtonih
vrsta drveća, pa popunjavanje u svrhu dobivanja mješovite sastojine nijepotrebno. Šumarija Vukovar danas gospodari s oko 1300 ha kultura crnog
oraha, dok bruto drvna zaliha iznosi oko 200 000 m3. Kulture crnoga oraha s
ophodnjom od 80 godina postižu srednji pro mjer od oko 42 cm i srednju visinu
od oko 33 m.


Ključne riječi:Crni orah, Sjeverna Amerika, Istočna Slavonija, sijanje,
njega


UVOD – Introduction
Kulture crnoga oraha u vukovarskom kraju podižu se Jovanoviću(1985) uneseno 1629. godine iz istočnog
uz veće i manje prekide od 1899. godine (Herman dijela Sjeverne Amerike. Šumarski stručnjaci grofa
1971) do danas. Sjeme crnoga oraha u Europu je prema EltzaVukovarskog, donijeli su prvo sjeme crnoga oraha
iz Baranje, a kasnije se sjeme kupovalo i u SAD-u. Prve
pokuse sa sjemenom crnoga oraha postavio je šef šumar-


Mr. sp. Željko Mayer, Hrvatske šume d.o.o., UŠPVinkovci,
ŠumarijaVukovar, e-mail: Zeljko.Mayer@hrsume.hr stva priVukovarskom Vlastelinstvu, šumarski savjetnik