DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 52     <-- 52 -->        PDF

D. Barčić, N. Panić: EKOLOŠKO VREDNOVANJE U ZAŠTIĆENOM PROSTORU PARKAPRIRODE ... Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 379-390


SWOTanalizom prikazane su različite snage i mogućnosti
parka prirode Kopački rit,koje se temelje na
prirodnim karakteristikama samoga područja i predstavljaju
izniman potencijal za razvoj kontinentalnog turizma
u ovome području. Slabosti koje se navode u
analizi proizlaze iz nedovoljne angažiranosti odgovornih
institucija. Prijetnje iz okoline mogle bi se adekvatnim
mjerama savladati i pretvoriti u prilike. Park prirode
Kopački rit je nedvojbeno riznica prirodnih bogatstava
koja bi uz primjereno planiranje i održivi razvoj trebala


Granica parka prirode Kopački rit


Boundary of nature park Kopački rit


Zona stroge zaštite u temeljnoj zoni


Zone of strict protection in the fundamental zone


Zona aktivne zaštite u temeljnoj zoni


Zone of active protection in the fundamental zone


Zona korištenja u temeljnoj zoni


Multi-purpose zone in the fundamental zone


Zona stroge zaštite u prijelaznoj zoni


Zone of strict protection in the transitional zone


Zona aktivne zaštite u prijelaznoj zoni


Zone of active protection in the transitional zone


Zona korištenja u prijelaznoj zoni


Multi-purpose zone in the transitional zone


u skoroj budućnosti postati nositelj razvoja kontinentalnog
turizma istočne Hrvatske. Za takav razvoj potrebna
je interakcija cjelokupne regije i lokalnog stanovništva.


4.2.8 Koncept zoniranja parka prirode Kopački
rit-The zoning concept of Kopački Rit Nature Park


Degradacija vodenih i močvarnih staništa koja po
svojoj prirodi nisu trajna, ima za posljedicu smanjenje
raznolikosti staništa i broja vrsta. Stoga je za njihovo što
kvalitetnije očuvanje potrebno definirati zone zaštite
bioraznolikosti u Kopačkom ritu. Zonacija je sukladna
osnovnim smjernicama održivog razvoja parka prirode.


KONCEPTZONIRANJA PARKA PRIRODE KOPAČKI RIT


ZONING CONCEPT OF NATURE PARK KOPAČKI RIT


Slika 2. Prikaz zoniranja u parku prirode (Izvor: Plan upravljanja javne ustanove parka prirode)


Figure 2Zoning in the nature park (Source: Management Plan of the Nature Park Public Enterprise)