DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 51     <-- 51 -->        PDF

D. Barčić, N. Panić: EKOLOŠKO VREDNOVANJE U ZAŠTIĆENOM PROSTORU PARKAPRIRODE ... Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 379-390


Tablica 2. Matrica utjecaja cestovnog i riječnog prometa i ratnih događanja tijekom Domovinskoga rata na biološku i krajobraznuraznolikost


Table 2 The matrix effectof road and river traffic andwar events during the Homeland War on biological and landscape diversity


RATNADOGAĐANJAWAR EVENTSMINIRANOSTPOVRŠINA
MINED AREA2-
11-
10100335-
02500010
DEVASTACIJAGRAĐEVINA
DEVASTATING BUILDINGS
5-
00-
00000000-
00000000
UNIŠTAVANJE BILJNIH
ZAJEDNICADESROYING
PLANT COMMUNITIES
1-
55-
30201355-
04412031
UBIJANJA ŽIVOTINJA
KILLING ANIMALS0-
00-
31101345-
04501000
RIJEČNI PROMETRIVER TRAFFIC
ZAGAĐENJE VODA/
EKOLOŠKE KATASTROFE
WATER POLLUTION / ECOLOGICAL
CATASTROPHIES
2-
55-
15555555-
54455542
OLAKŠANA
INTRODUKCIJA
STRANIH VRSTA ALLEVIATED
INTRODUCTION OF
FOREIGN SPECIES
0-
44-
13355333-
53355430
IZGRADNJAPLOVNIH
KANALACONSTRUCTION
OF NAVIGATION CANALS
4-
33-
12255221-
51344540
UTVRĐIVANJE OBALA
NASIPIMARIVERBANK
FORTIFICATION
WITH DAMS
4-
11-
10055221-
51244530
PRODUBLJAVANJE I
IZRAVNAVANJE KORITA
RIVERBED DEEPENING
AND REGULATION
2-
11-
12255201-
51044530
CESTOVNI PROMET
ROAD TRAFFICPROMETOVANJE
POLJSKIM I ŠUMSKIM
TRAVELLING ALONG FIELD
AND FOREST TRAILS
0-
43-
20100122-
00112033
POSJEĆIVANJE
PARKA VOZILIMA
VISITING THE PARK
IN VEHICLES
2-
33-
20100122-
00112033
12345MATRICAUTJECAJA CESTOVNOG I
RIJEČNOG PROMETA I RATNIH
DOGAĐANJANABIOLOŠKU IKRAJOBRAZNU RAZNOLIKOSTOCJENE UTJECAJAIMPACT GRADES:
0 – nema utjecajano impact
– neznatan utjecajnegligible impact– vrlo slab utjecaj very slight impact– slab utjecajslight impact
– jak utjecajstrong impact– vrlo jak utjecajvery strong impactVIZUALNAKVALITETAKRAJOBRAZAVISUAL LANDSCAPE QUALITY
PRIRODNO STANIŠTE BILJNIH VRSTANATURAL HABITAT OF PLANT SPECIES
·
POPLAVNE ŠUME FLOODPLAIN FOREST
·
VLAŽNE LIVADEWET MEADOWS
PRIRODNO STANIŠTE ŽIVOTINJSKIH VRSTANATURAL HABITAT OF ANIMAL SPECIES
·
OBLIĆI, MEKUŠCI, GUJAVICE, PIJAVICENEMATODES, MOLLUSCS,
EARTHWORMS, LEECHES
·
RAKOVICRUSTACEANS
·
KUKCIINSECTS
·
RIBEFISHES
·
VODOZEMCIAMPHIBIANS
·
GMAZOVIREPTILES
·
PTICEBIRDS
·
SISAVCIMAMMALS
MIGRACIJE ŽIVOTINJAANIMAL MIGRATIONS
·
MIGRACIJE RIBAFISH MIGRATIONS
·
MIGRACIJE PTICAMOČVARICASHOREBIRD MIGRATIONS
MIGRACIJE SISAVACAMAMMAL MIGRATIONS
VODA- PODZEMNAWATER - GROUNDWATER
VODA- NADZEMNAWATER – SURFACE
POPLAVNI REŽIMFLOOD REGIMTLOSOILZRAKAIR
BIOLOŠKAI KRAJORAZNARAZNOLIKOST
BIOLOGICAL AND LANDSCAPE DIVERSITY