DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 49     <-- 49 -->        PDF

D. Barčić, N. Panić: EKOLOŠKO VREDNOVANJE U ZAŠTIĆENOM PROSTORU PARKAPRIRODE ... Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 379-390


Tablica 1. Matrica utjecaja šumarstva, vodnoga gospodarstva, poljoprivrede, lovstva na biološku i krajobraznu raznolikost


Table 1 The matrix effect of forestry, water management, agriculture, hunting management on biological and landscape diversity


DJELATNOST–
LOVSTVOACTIVITY – HUNTINGMANAGEMENTKRIVOLOV POACHING0-
01-
00000005-
00500000
ODSTRIJELZAŠTIĆENIH
VRSTA HARVEST OF
PROTECTED SPECIES
0-
00-
00000025-
00500000
PREINTENZIVAN
ODSTRIJELDIVLJAČI
OVER INTENSIVE GAME
0-
01-
00000005-
00500000
DJELATNOST- POLJOPRIVREDAACTIVITY - AGRICULTURE
INTENZIVNA
PROIZVODNJA
INTENSIVE PRODUCTION
2-
22-
40110211-
00055353
UPORABATEŠKIH
STROJEVAUSE OF
HEAVY MACHINERY
1-
11-
40000010-
00122051
ISPUŠTANJE OTPADNIH
VODA WASTEWATER
DISCHARGE
1-
55-
42355221-
30045251
UPORABAUMJETNIH
GNOJIVAUSE OF
ARTIFICIAL
FERTILIZERS
0-
55-
51330221-
00055053
MELIORACIJE
AMELIORATION
5-
45-
41131221-
20255551
DJELATNOST-
VODNO
ACTIVITY – WATER
MANAGEMENTREGULACIJA
POPLAVNIH
VODA
FLOODWATER REGIM
2-
55-
12244142-
53355550
ISPUŠTANJE
OTPADNIH
VODA WASTEWATER
DISCHARGE
2-
44-
12255042-
51155340
DJELATNOST
-
ŠUMARSTVO
ACTIVITY - FORESTRY
ISKORIŠTAVANJE
DRVNE MASE
WOOD MASS
UTILISATION
4-
53-
40400355-
05531544
UNOS STRANIHVRSTA
DRVEĆA
INTRODUCTION OF
ALLLOCHTONOUS
TREE SPECIES
2-
53-
40500355-
04321330
12345MATRICAUTJECAJAŠUMARSTVA,
VODNOGAGOSPODARSTVA,
GOSPODARSTVO
POLJOPRIVREDE I LOVSTVANA
BIOLOŠKU I KRAJOBRAZNURAZNOLIKOSTOCJENE UTJECAJAIMPACT GRADES:
0 – nema utjecajano impact
– neznatan utjecajnegligible impact
– vrlo slab utjecaj very slight impact– slab utjecajslight impact
– jak utjecajstrong impact
–vrlo jak utjecajvery strong impactVIZUALNAKVALITETAKRAJOBRAZAVISUAL LANDSCAPE QUALITY
PRIRODNO STANIŠTE BILJNIH VRSTANATURAL HABITAT OF PLANT SPECIES
·
POPLAVNE ŠUME FLOODPLAIN FOREST
·
VLAŽNE LIVADEWET MEADOWS
PRIRODNO STANIŠTE ŽIVOTINJSKIH VRSTANATURAL HABITAT OF ANIMAL SPECIES
·
OBLIĆI, MEKUŠCI, GUJAVICE, PIJAVICENEMATODES, MOLLUSCS,
EARTHWORMS, LEECHES
·
RAKOVICRUSTACEANS
·
KUKCIINSECTS
·
RIBEFISHES
·
VODOZEMCIAMPHIBIANS
·
GMAZOVIREPTILES
·
PTICEBIRDS
·
SISAVCIMAMMALS
MIGRACIJE ŽIVOTINJAANIMAL MIGRATIONS
·
MIGRACIJE RIBAFISH MIGRATIONS
·
MIGRACIJE PTICAMOČVARICASHOREBIRD MIGRATIONS
MIGRACIJE SISAVACAMAMMAL MIGRATIONS
VODA-PODZEMNAWATER - GROUNDWATER
VODA-NADZEMNAWATER – SURFACE
POPLAVNI REŽIMFLOOD REGIMTLOSOILZRAKAIR
BIOLOŠKAI KRAJORAZNARAZNOLIKOST
BIOLOGICAL AND LANDSCAPE DIVERSITY