DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 41     <-- 41 -->        PDF

H. Kličić, S. Govorčin, T. Sinković, S. Gurda, T. Sedlar: MAKROSKOPSKE KARAKTERISTIKE I GUSTOĆA... Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 371-377


Slika3. Grafički prikaz rasporeda gustoće
u apsolutno suhom stanju po deb-


Legenda:
2 2
Gustoća u apsolutnosuhom stanju (g/cm3
)
Density of oven dry wood (g/cm3 )
Udaljenost od srca (god)
Number of ring from pith (annual ring)
3 Debljinski razred y = 3E-05x


ljinskim razredima u radijalnom
smjeru.


Figure 3Arrangement equalize data of
density of oven dry wood per diameter
class in radial direction.


+0,0018x + 0,421 R = 0,1644


22


2 Debljinski razred y = -1E-04x + 0,0086x + 0,3923 R = 0,4404


22


1 Debljinski razred y = -0,0002x + 0,0107x + 0,3995 R = 0,4769


Key:


22


3 Diameter class y= 3E-05x + 0,0018x + 0,421 R = 0,1644


22


2 Diameter class y= -1E-04x + 0,0086x + 0,3923 R = 0,4404


22


1 Diameter class y= -0,0002x + 0,0107x + 0,3995 R = 0,4769


Normalna gustoća (g/cm3
)
Basic density (g/cm3 )
Udaljenost od srca (god)
Number of ring from pith (annual ring)
Slika4. Grafički prikaz rasporeda nominalne
gustoće po debljinskim razredima
u radijalnom smjeru.


Figure 4Equalized data of basic density
per diameter class in radial direc


tion.


Na slici 4. prikazan je grafički
prikaz izjednačenih linija trenda
vrijednosti nominalne gustoće za
svaki od tri debljinska razreda u radijalnom
smjeru.


Vrijednosti nominalne gustoće iz
tablice 2. također pokazuju velik raspon,
ali nešto manji nego kod gustoće
u apsolutno suhom stanju.
Trend rasporeda nominalne gustoće
u radijalnom smjeru je rastući,kao i
kod rasporeda gustoće u apsolutno
suhom stanju u radijalnom smjeru.


Usporedba srednjih vrijednosti
širine godova, učešća zona kasnog
drva, gustoća u apsolutno suhom


Legenda:


22


3 Debljinski razred y = 4E-05x + 0,0009x + 0,3849 R = 0,1278


22


2 Debljinski razred y = -6E-05x + 0,006x + 0,3634 R = 0,4119


22


1 Debljinski razred y = -0,0001x + 0,0076x + 0,367 R = 0,4422


Key:


22


3 Diameter class y= 4E-05x + 0,0009x + 0,3849 R = 0,1278


22


2 Diameter class y= -6E-05x + 0,006x + 0,3634 R = 0,4119


22


1 Diameter class y= -0,0001x + 0,0076x + 0,367 R = 0,442


stanju i nominalnih gustoća,pokazala
je da se kod svih navedenih
svojstava srednje vrijednosti signifikantno
razlikuju uspoređujući sva
tri debljinska razreda.