DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 39     <-- 39 -->        PDF

H. Kličić, S. Govorčin, T. Sinković, S. Gurda, T. Sedlar: MAKROSKOPSKE KARAKTERISTIKE I GUSTOĆA... Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 371-377


Tablica 1. Prikaz statističkih veličina širine goda i učešća zone kasnog drva po debljinskim razredima i sva tri debljinska razreda
zajedno.


Table 1 Statistical values of ring width and latewood percentage per diameter class and all diameter classes.


Makroskopsko
svojstvo
Makroscopic
characteristics
Širina
goda
Ring
widt
(mm)
Učešće zone
kasnog drva
Latewood
percentage
(%)
Širina
goda
Ring
width
(mm)
Učešće zone
kasnog drva
Latewood
percentage
(%)
Širina
goda
Ring
width
(mm)
Učešće zone
kasnog drva
Latewood
percentage
(%)
Širina
goda
Ring
width
(mm)
Učešće zone
kasnog drva
Latewood
width
(%)
Debljinski
Razred
Diameter
Class
1 2 3
Svi debljinski razredi
All diameter classes
n 923 923 2173 2173 1662 1662 4758 4758
min 0,3 3,7 0,4 1,7 0,7 3,0 0,3 1,7
aver 2,61 40,53 3,47 40,09 4,40 35,54 3,62 38,63
max 12,3 84,2 16,2 87,5 16,6 90 16,6 90
stdev 1,793 15,6 1,995 15,04 2,013 14,4 2,069 15,1
var 3,214 241,3 3,981 226,3 4,052 207,9 4,279 227,8


Širina goda (mm)
Ring width (mm)
Udaljenost od srca (god)
Number of ring from pith (annual ring)
Slika1. Grafički prikaz rasporeda širine
goda po debljinskim razredima u
radijalnom smjeru.


Figure 1Equalized data of ring widths per
diameter class in radial direction.


Legenda:


22


3 Debljinski razred y = 0,0029x - 0,2159x + 6,9594 R = 0,3278


22


2 Debljinski razred y = 0,0068x - 0,3567x + 6,9144 R = 0,4408


22


1 Debljinski razred y = 0,0079x - 0,3801x + 5,9627 R = 0,5135


Key:


22


3 Diameter class y= 0,0029x - 0,2159x + 6,9594 R = 0,3278


22


2 Diameter class y= 0,0068x - 0,3567x + 6,9144 R = 0,4408


22


1 Diameter class y= 0,0079x - 0,3801x + 5,9627 R = 0,5135


Na slici 2. prikazan je grafički prikaz izjednačenih
linija trenda vrijednosti učešća zone kasnog drva za
svaki od tri debljinska razreda u radijalnom smjeru.


Statističke veličine u tablici 1. pokazuju velik raspon


učešća zone kasnog drva,što je vidljivo iz veličine vari


janci. Srednje vrijednosti učešća zone kasnog drva opa


daju od prvog ka trećem debljinskom razredu. Rapored


učešća zone kasnog drva u radijalnom smjeru pokazuje
porast učešća zone kasnog drva,s porastom udaljenosti
od srca,odnosno sa smanjenjem širine goda.


U tablici 2. prikazane su statističke veličine za gustoću
u apsolutno suhom stanju i nominalnu gustoću po debljinskim
razredima i za sva tri debljinska razreda zajedno.