DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 35     <-- 35 -->        PDF

D. Kajba, J. Domac, V. Šegon: ESTIMATION OF SHORT ROTATION CROPS POTENTIAL IN THE REPUBLIC ... Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 361-370


Conference of theAmericas. August 29 – Sep-Kajba,D., 2009:Contribution of Poplars and Wiltember
2. Oakland. California. USA. str. 55–60. lows to Sustainable Livelihoods and Land-use in
Croatia: Status and Needs, Presentation at the In


Kajba,D., A.Krstinić, N.Komlenović,1998:
ternationalWorkshop “Improve the contribution


Proizvodnja biomase stablastih vrba u kratkim
of Poplars and Willows in meeting sustainable


ophodnjama. Šumarski list 3–4: 139–145.
livelihoods and land-use in selected Mediter


Kajba,D., S.Bogdan, I.Katičić -Trupčević,


ranean and CentralAsian countries” FAO Proj


2004: Produkcija biomase bijele vrbe u klon


ect GCP/INT/059/ITA, Izmit, Turkey, 27–31


skom testu Dravica (Šumarija Darda). Šumarski


July 2009.


list 9–10: 509–515.
Tomić, F., T. Krička, S. Matić,2008: Available


Kajba,D., S.Bogdan, I.Katičić,2007a: Selekcija


agricultural areas and the use of forests for bio


klonova vrba za produkciju biomase u kratkim


fuel production in Croatia, Šumarski list 7–8:


ophodnjama. Obnovljivi izvori energije u Repub


323–330.


lici Hrvatskoj (energija biomase, bioplina i bio-
Vis, M., 2011: Biomass Resource Assessment Hand


goriva), HGK, Osijek, 27.–29. svibnja 2007.,
book, Harmonisation of Biomass ResourceAs-


Zbornik radova:107–113.
sessments, Best Practices and Methods


Kajba,D., S.Bogdan, I.Katičić,2007b: Produk-


Handbook. VDM Verlag Dr. Müller. 250 str.,


cija biomase vrba u pokusnim kulturama kratkih


Saarbrücken.


ophodnji u Hrvatskoj. HAZU – Zbornik radova
znanstvenog skupa: Poljoprivreda i šumarstvo
kao proizvođači obnovljivih izvora energije,
Matić, S. (ed.): 99–105.


SAŽETAK: Osnovni cilj projekta FP7 Biomass Energy Europe – BEE je
poboljšati točnost i mogućnost usporedbe budućih procjena potencijala biomase
za proizvodnju energije, uz smanjenje heterogenosti, povećanje harmoniziranosti
te razmjenu znanja. Jedan od glavnih rezultata projekta je razvoj
priručnika (handbook) o metodologijama za procjenu potencijala biomase,
koji sadrži detaljan opis predložene metodologije u ovisnosti o vrsti biomase i
tipu analize (statistički, prostorno eksplicitni, integrirani i drugi).


Glavni cilj Ilustrativnog primjera (Illustration Case) za Hrvatsku, a koji je
proveden u sklopu BEE projekta, je izvršiti procjenu potencijala brzorastućih
nasada na napuštenom zemljištu, odnosno zemljištu gdje poljoprivredna
proizvodnja nije profitabilna. Korištena metodologija u skladu je s priručnikom
razvijenim u BEE projektu. Osnovni izvor podataka sadržan je u Pedološkoj
karti Hrvatske, koja je predstavljala osnovu za procjenu prikladnosti tla
za bilo koju vrstu primjene.


Teoretski potencijal brzorastućih nasada u Hrvatskoj procijenjen je na
sljedeće iznose:


Površina šuma i šumskog zemljišta prikladnog za brzorastuće nasade:
ukupno 51 200 ha, ukupna proizvodnja 470 200 t suhe tvari godišnje,
odnosno 8,7 PJ
Površina poljoprivrednog zemljišta sa srednje prikladnim i neprikladnim
tlom – ukupno 617 000 ha, ukupna proizvodnja 7 404 000 t suhe
tvari godišnje, odnosno 136,2 PJ.


Tehnički potencijal brzorastućih nasada u Hrvatskoj procijenjen je na sljedeće
iznose:


Površina šuma i šumskog zemljišta prikladnog za brzorastuće nasade:
ukupno 46 850 ha, ukupna proizvodnja 430 000 t suhe tvari godišnje,
odnosno 7,9 PJ
Površina poljoprivrednog zemljišta sa srednje prikladnim i neprikladnim
tlom – ukupno 235 650 ha, ukupna proizvodnja 2 827 800 t suhe
tvari godišnje, odnosno 52,1 PJ.