DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 26     <-- 26 -->        PDF

I. Mihoci & M. Franjević: RAREAND THREATENED GEOMETRID MOTH Erannis ankeraria IN CROATIA: ... Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 353-360


stoljeća zabilježena u Puli i Kaštel Starom. Provedeno istraživanje obuhvatilo
je detaljan pregled svih dostupnih relevantnih lepidopteroloških zbirki u
Hrvatskoj i Sloveniji, uz ponovnu re-evaluaciju primjeraka označenih kao


E.ankeraria. Ispostavilo se da u je u zbirkama u više navrata došlo do zamjene
s vrstomE. defoliariaili da jednostavno vrste nema u većini relevantnih
zbirki. Jedini valjano determiniran primjerak vrsteE. ankerariapotvrđen
je u zbirci Prirodoslovnog muzeja Slovenije, a odnosi se na nalaz Staudera
1908. godine kod Kaštel Starog. Tijekom ciljanih dvomjesečnih terenskih
istraživanja 2009. godine, vrsta nije potvrđena na lokalitetima dokumentiranih
prethodnih nalaza, kao i očekivanim lokacijama pridolaska s obzirom na
šumski vegetacijski tip, iz kojega potječu njeni rijetki nalazi.


Cilj pokrenutih istraživanja je da se nastave i prošire sustavna istraživanja
rasprostranjenja svojte, a kako se radi o pravom šumskom kukcu, da se u
njih uključi šumare-specijaliste zaštite šuma. U okviru postojećih programa
monitoringa šumskih kukaca-štetočinja, na kserotermofilnim submediteranskim
staništima hrasta medunca i hrasta kitnjaka, uz primamljivanje mužjaka
svjetlosnim klopkama, mogle bi se koristiti i feromonske klopke kao potecijalno
učinkovitiji način prikupljanja podataka o njenom rasprostranjenju.
Prikupljeni podaci poslužili bi u donošenju smjernica upravljanja ili akcijskog
plana svojte, kojim bi se utvrdio način upravljanja staništima u cilju
očuvanja njihove strukture i funkcije, a u svrhu zadovoljavanja ekoloških potreba
i očuvanja ove rijetke i prilično tajnovite vrste grbice u Hrvatskoj.