DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 2     <-- 2 -->        PDF

UredništvoŠUMARSKOGA LISTA
HR-10000 Zagreb
Trg Mažuranića11


Telefon/Fax: +385(1)48 28 477
e-mail: urednistvo@sumari.hr


Šumarski list online: www.sumari.hr/sumlist
Journal of forestry Online: www.sumari.hr/sumlist/en


Nas lov nastra ni ca–Front pa ge:
Lužnjakova sastojina u fazi obnove, gosp. jedinica “Česma”, ŠumarijaVrbovec


Pedunculate oak stand in the regeneration stage, MU Česma, Vrbovec Forest Office
(Fo to–Pho to:Željko Gubijan)


Na kla da1750pri mje ra ka