DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 16     <-- 16 -->        PDF

T. Jakovljević, M. Gradečki-Poštenjak1, I. Radojčić Redovniković: FIZIOLOŠKA, KEMIJSKAI ... Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 343-352


-1


Zanimljivo je da uskladišteno sjeme (15 godina) Trolox g odmašćenog uzorka.Vidljivo je kako su veći
provenijencije Zadar imalo slične udjele polifenola kao antioksidacijski kapacitetimali uzorci unutarnje ljuske
i sjeme pinijeprovenijencijeDubrovnik.Antioksidacij-nego sjemena pinije. Uzorci koji sadrže veće količine
ski kapacitet određen je ORAC metodom. ORAC vri-polifenola imaju i veću ORAC vrijednost i najduže
jednosti kretale su se rasponu od 9,31 – 28,36 µmol sprječavaju pad intenziteta fluorescencije (Slika 4).


Slika 5. Korelacija između antioksidativne aktivnosti (ORAC) i ukupnih polifenola (n = 8)


Figure 5Correlation between antioxidant activity (ORAC) and total polyphenols (n = 8)


Između vrijednosti ukupnih polifenola i antioksidaukazuje
na to da su polifenolni spojevi odgovorni za
cijskog kapaciteta utvrđena jelinearna korelacija s viantioksidacijsku
aktivnost sjemena pinije (Slika 5).
2
sokim koeficijentom determinacije (R=0,9723), što


ZAKLJUČCI – Conclusionsklijavost sjemena svih provenijencija višaje od minimalne,
standardom propisane klijavosti


na brzinu i visinu klijavosti, učešće šturog sjemena
te krupnoću češera i sjemena utječu dob i stupanj
degradiranosti sastojine,odnosno stabala; mlade sastojine
imale su krupnije sjeme veće klijavosti


sjeme pinije pokazuje znakove dormantnosti, koju
uzrokuje tvrda i nepropusnavanjska sjemenska ljuska


najveću količinu fosfora, ima sjeme najveće klijavosti
i energije klijavosti


ukupne količine sumpora, dušika, sirovog proteina i
fosfora veće su u sjemenu nego u unutarnjoj sjemenskoj
ljusci


LITERATURAArcan, I., A. Yemenicioglu, 2009: Antioxidant
activity and phenolic content of fresh and dry
nuts with or without the seed coat Journal of
Food Composition andAnalysis, 22: 184–188.
Bazzaz,FA, D. D.Ackerly,E. G.Reekie,2000.
Reproductive allocation in plants. In: Fenner M
(ed) Seeds: the ecology of regeneration in plant


nd


communities, 2 edn. CAB International, Wallingford.sjeme je bogato kalijem i magnezijem; ostali zastupljeni
minerali su: kalcij, željezo, mangan, cink i
bakar; nemaznačajne razlike u njihovim vrijednostima
u sjemenu i unutarnjoj sjemenskoj ljusci


veći antioksidacijski kapacitetimalisu uzorci unutarnje
ljuske nego sjemena pinije


polifenolni spojevi dobro koleriraju s antioksidacijskom
aktivnosti sjemena pinije


Zbog nutritivnih i zdravstvenih vrijednosti sjemena
pinije potrebno je intenzivirati njegovu proizvodnju.Fizička,
fiziološka, nutritivna i zdravstvena svojstva sjemena
pinije ukazuju na potrebu osnivanja multifunkcionalnih
sjemenskih plantaža za proizvodnju sjemena.


– References
Cao,G., H. M.Alessio, R. G.Cutler,1993: Oxygen-
radical absorbance capacity assay for antioxidants.
Free Radical Biology and Medicine. 14:
303–311.


Court-Picon,M., C.Galbin-Henry, M.Roux,
2004: Dendrometry and morfphometry ofPinus
pineaL., in Lower Provenance (France): adapta


bility and variability of provenances. For. Ecol.
Manage., 194: 319–333.