DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 15     <-- 15 -->        PDF

T. Jakovljević, M. Gradečki-Poštenjak1, I. Radojčić Redovniković: FIZIOLOŠKA, KEMIJSKAI ... Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 343-352


Tablica 5. Mineralni sastav u unutarnjoj sjemenskoj ljusci (LJ) i sjemenu (S) po provenijencijama


Table 5 Mineral composition of seed coat (LJ) and seed (S) according to provenances


Provenijencija
Provenance
Šifra
uzorka
Sample
code
Kalij
Potassium
(mg/g)
Kalcij
Calcium
(mg/g)
Magnezij
Magnesium
(mg/g)
Bakar
Copper
(mg/kg)
Cink
Zinc
(mg/kg)
Željezo
Iron
(mg/kg)
Mangan
Manganese
(mg/kg)
BLJ 7,12±0,11 0,13±0,60 3,20±0,35 15,65±0,25 58,92±0,25 100,25±1,20 68,20±0,65
Biograd
BS 7,13±0,13 0,13±0,60 3,24±0,25 15,70±0,20 60,10±0,15 101,12±1,20 68,50±0,50
DŠLJ 7,11±0,09 0,11±0,20 3,28±0,30 15,68±0,20 62,15±0,15 99,85±0,80 67,80±0,15
Dubrovnik
DŠS 7,13±0,05 0,13±0,09 3,31±0,40 15,70±0,20 52,58±0,15 100,20±0,90 68,00±0,45
MSLJ 7,14±0,12 0,14±0,70 3,30±0,55 18,80±0,09 65,50±0,08 102,20±0,20 70,50±0,50
Mljet
MSS 7,20±0,10 0,16±0,50 3,38±0,50 19,10±0,10 65,80±0,10 103,00±0,50 71,20±0,65
ZKLJ 7,10±0,10 0,12±0,36 3,21±0,30 11,30±0,20 55,65±0,15 98,00±0,20 67,50±0,15
Zadar
ZKS 7,14±0,18 0,13±0,40 3,27±0,30 11,35±0,20 56,00±0,05 98,15±0,30 68,00±0,15


*


Rezultati su prosijeci dvaju usporednih određivanja ±standardna devijacija


* Results are means ± S.D. (n = 2)
rezultatima u literaturi (Kornsteiner i dr., 2006; fenola imalo je sjeme pinije provenijencije Mljeta te sli-
Pellergini i dr.,2006,Arcan i Yemenicioglu, jede provenijencije Biograd i Dubrovnik (Slika 3).
2009). Između provenijencija najveći udio ukupnih poli-


Slika 3. Udjeli ukupnih polifenola u unutarnjoj sjemenskoj ljusci (LJ) i sjemenu (S)


Figure 3Total phenolic content in seed coat (LJ) and seed (S)


Slika 4. Antioksidacijska aktivnosti određena ORAC metodom u unutarnjoj ljusci (LJ) i sjemenu (S)


Figure 4Antioxidant activity determined by ORAC assay of seed coat (LJ) and seed (S)