DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 14     <-- 14 -->        PDF

T. Jakovljević, M. Gradečki-Poštenjak1, I. Radojčić Redovniković: FIZIOLOŠKA, KEMIJSKAI ... Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 343-352


Tablica 3. Klijavost uskladištenog sjemena po godinama za provenijenciju Zadar


Table 3
Seed germination of stored seed according to years for Zadar provenances


Godina
ispitivanja
klijavosti
sjemena
Year of testing
seed germination
Energija
klijavosti
Germination
rate(%)
Klijavost
Germination
capacity(%)
Šturo sjeme
Empty seed(%)
Svježe
neisklijalo sjeme
Fresh
ungerminated
seed(%)
Bolesno i
gnjilo sjeme
Rotten and
decayed seed(%)
1995. 26 91 0 3 6
2002. 25 61 11 20 8
2003. 76 94 6 0 0
2004. 25 92 8 0 0
2005. 13 73 17 5 5
2006. 1 66 9 20 5
2007. 0 47 0 18 35
2008. 13 77 0 7 16
2009. 0 55 7 34 4
2010. 0 87 7 1 5
prosječno 17,9 74,3 6,5 10,8 8,4


U tablici 4. prikazane su vrijednosti ukupne količine i sumpora predstavlja pokretačku snagu rasta embrija.
sumpora, dušika, sirovogproteina i fosfora u sjemenu i Visoke vrijednosti sirovog proteina ukazuju na to je
unutarnjoj sjemenskoj ljusci. Značajna količina dušika sjeme pinije bogat izvor proteina (Tablica 4).


Tablica4.Količina ukupnog sumpora, dušika, sirovog proteina i fosfora u unutarnjoj sjemenskoj ljusci (LJ) i sjemenu (S)
po različitim provenijencijama


Table 4
Total sulphur, nitrogen, crude protein and phosphorus content in seed coat (LJ) and seed (S) of
different provenances


Provenijencija
Provenance
Šifrauzorka
Sample code
Ukupan sumpor
Total sulphur (%)
Ukupan dušik
Total nitrogen (%)
Sirovi proteini
Crude protein(%)
Fosfor
Phosphorus(mg/g)
BLJ 0,06±0,01 0,34±0,01 2,13±0,05 0,35±0,05
Biograd
BS 0,45±0,01 6,21±0,13 38,81±0,67 9,35±0,10
DŠLJ 0,05±0,01 0,35±0,01 2,19±0,05 0,34±0,01
Dubrovnik
DŠS 0,48±0,01 5,88±0,18 36,75±0,97 8,51±0,12
MSLJ 0,07±0,01 0,40±0,03 2,50±0,18 0,61±0,03
Mljet
MSS 0,55±0,02 6,37±0,17 39,81±0,90 9,35±0,13
ZKLJ 0,05±0,01 0,26±0,01 1,63±0,01 0,40±0,03
Zadar
ZKS 0,54±0,01 6,06±0,05 37,88±0,26 10,46±0,13


*


Rezultati su prosijeci dvaju usporednih određivanja ±standardna devijacija


* Results are means ± S.D. (n = 2)


Ukupne količine sumpora, dušika, sirovog proteina
i fosfora veće su u sjemenu nego u unutarnjoj sjemenskoj
ljusci.


Sjemenke su bogate i mineralima. Najzastupljeniji
elementisu kaliji magnezij. Ostali elementi zastupljeni
su ovim slijedom: kalcij, željezo, mangan, cink i bakar
(Tablica 5).Nemaznačajne razlike u njihovim vrijednostima
u sjemenu i unutarnjoj sjemenskoj ljusci.


Provenijencija Mljet (prirodna sastojina) ima najveću
količinu svih ispitivanih minerala osim fosfora,
jer je sastojina stara. Analizirano uskladišteno sjeme
provenijencije Zadar ne pokazuje odstupanja u kemijskom
sastavu u usporedbi sa svježim sjemenom ostalih
analiziranih provenijencija


Najveću količinu fosfora, imalo je sjeme najveće
klijavosti provenijencije Zadar (uskladišteno sjeme),a
najmanju sjeme najmanje klijavosti provenijencije Dubrovnik.
Reprodukcijski dijelovi i mlađa tkiva sadrže
relativno više anorganskog fosfata. Pokretljivost fosfora
je dobra i on se brzo premješta iz manje aktivnih
tkiva i organa u mlađe i vitalnije dijelove (Vukadinović,
2010).Fosfor kao esencijalni hranjivi element
sudjeluje u brojnim biokemijsko-fiziološkim reakcijama.
Najveće potrebe za ovim elementom su upravo u
intenzivnom razvoju i kod prijelaza iz vegetacijske u
reprodukcijsku fazu.


Dobiveni rezultati udjela ukupnih polifenola kao i
odnosi između udjela u ljusci i sjemenu suusporedivi s