DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 11     <-- 11 -->        PDF

T. Jakovljević, M. Gradečki-Poštenjak1, I. Radojčić Redovniković: FIZIOLOŠKA, KEMIJSKAI ... Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 343-352


stituta u propisanim uvjetima temperature i vlage u sje-UTablici 1. prikazani su osnovni podaci o istraživamenu:
temperatura od 0–5°C, a sadržaj vlage u sje-nim provenijencijama sjemena pinije.
menu 8 %. U razdoblju od 1995. do 2009. svake je
godine kontrolirana kvaliteta sjemena.


Tablica 1. Popis šumskih sjemenskih objekata u kojima su sakupljeni češeri


Table 1 List of forest seed stands where cones were collected


UŠPSplit
Šumarija
Forest
enterprise
Split
Forest office
Gospodarska
jedinica,
odjel/odsjek
Management
unit,
compartment
Reg. oznaka
šumskog
sjemenskog
objekta
Register number
of seed stands
Provenijencija
Provenance
Kategorija
sjemena
Seed
chategory
Godina
sabiranja
Year of
collecting
Starost
sastojine
(godina)
Stand
age
(years)
Biograd Biograd 7. četa SI-III-544/1993. Biograd poznato podrijetlo 2009. 50 - 60
Dubrovnik Štedrica 1d, 1f SS-III-602/2001. Dubrovnik selekcionirano 2009. 30 - 40
Dubrovnik Saplunara - Mljet zaštićeni krajolik Mljet poznato podrijetlo 2009. > 120
Zadar
Nin - Kožino -
Briševo
PSS-III-528/1978. Zadar selekcionirano 1995. 60 - 80


Na svakoj provenijencijisabrano je 15 kg češera s
ukupno 5 stabala. Sabrani češerisu ručno istrušeni u laboratoriju.
Za potrebe ovih istraživanja odvojen je 1 kg
normalno razvijenog sjemena.


Slika 1. Češer i sjeme pinije


Figure 1Cone and stone pine seeds
(Foto –Photo: M. Gradečki-Poštenjak)


Kvaliteta sjemena–Seed quality


Kvaliteta sjemena određena je prema međunarodnoj
metodologiji – ISTARules(2010)koju propisuje Međunarodna
udruga za testiranje sjemena (International Seed
Testing Association –ISTA). Ispitana su sljedeća fizička
i fiziološka svojstva kvalitete sjemena: masa 1000 sjemenki,
sadržaj vlage u sjemenu te energija klijavosti i
klijavost sjemena. Klijavost sjemena podrazumijeva broj
sjemenki koje su normalno isklijale u propisanim laboratorijskim
uvjetima i u propisanom vremenskom roku, a
energija klijavosti podrazumijeva broj sjemenki koje su
isklijale u kraćem roku od onoga koji je propisan za klijavost
određene vrste.Prilikom ispitivanja klijavosti sjemena
u uzorku se utvrđuju sljedeće kategorije sjemena:
klijavo sjeme, šturo sjeme, bolesno i gnjilo sjeme te
svježe neisklijalo sjeme. Njihovo učešće izražava se u
postotku od ukupnog broja sjemenki u uzorku.Analiza
pojedinih svojstava kvalitete sjemena provedena je na
radnim uzorcima. Veličina radnog uzorka propisana je
prema ISTARules. Radni uzorci su uzorci na kojima se


a =vanjska
sjemenska
ljuska
stony seed
coat
b =unutarnja
sjemenska
ljuska
seed coat
c =endosperm
endosperm
d =embrij
embryo
Slika 2. Dijelovi sjemena pinije


Figure 2Parts of stone pine seed


(Foto –Photo: Anonimus)